KŘÍŽOVÁ CESTA NA CHVOJENU

KŘÍŽOVÁ CESTA NA CHVOJENU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BENEŠOV

KOSTEL SV.JAKUBA A FILIPA NA CHVOJENU

PŘI NAŠEM PUTOVÁNÍ PO KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH NAVŠTÍVÍME DNES VELMI STARÉ MÍSTO, KTERÉ LEŽÍ NEDALEKO TURISTICKY ATRAKTIVNÍHO MÍSTA, STÁTNÍHO ZÁMKU KONOPIŠTĚ. ZDE JSME VLASTNĚ JIŽ BYLI, A TO PŘI NÁVŠTĚVĚ KŘÍŽOVÉ CESTY V ZÁMECKÉM PARKU. ZÁPADNĚ OD PARKU, NECELÉ DVA KILOMETRY, SE ROZKLÁDÁ DVŮR CHVOJEN, KTERÝ JE S KONOPIŠŤSKÝM AREÁLEM PRAKTICKY SPOJEN STROMOVÝMI ALEJEMI, LIPOVOU A JABLOŇOVOU.

MAJITEL KONOPIŠŤSKÉHO PANSTVÍ FRANTIŠEK FERDINAND D´ESTE 

NA NÁVRŠÍ NAD CHVOJENSKÝM DVOREM STOJÍ VÝZNAMNÁ ARCHITEKTONICKÁ PAMÁTKA – KOSTEL SV. JAKUBA A FILIPA. V OKOLÍ DNEŠNÍHO KOSTELA SE NA KONCI RANÉHO STŘEDOVĚKU NACHÁZELO HRADIŠTĚ, V PROSTORU JEHO TERÉNNÍ PARTIE BYL ZALOŽEN NA POČÁTKU VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU DVOREC S TRIBUNOVÝM KOSTELEM. VZNIK KOSTELA SPADÁ DO POČÁTKU NEBO PRVNÍ POLOVINY 13. STOLETÍ. PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O EXISTENCI VSI, POPŘÍPADĚ ŠLECHTICKÉHO SÍDLA VŠAK POCHÁZÍ AŽ Z ROKU 1318, A TO VE SPOJITOSTI S DĚTŘICHEM Z CHVOJNA. PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O KOSTELU SE VÁŽE K ROKU 1352, KDY KOSTEL PATŘIL MEZI FARNÍ KOSTELY KOUŘIMSKÉHO ARCIJÁHENSTVÍ.

NA BÝVALÉM HŘBITOVĚ JE NĚKOLIK PĚKNÝCH KOVANÝCH KŘÍŽŮ

PAMĚTNÍ DESKA VĚNOVANÁ POPRAVENÝM SELSKÝM REBELŮM 

Z POZDĚJŠÍ HISTORIE STOJÍ ZA POZORNOST, ŽE MAJITEL KONOPIŠŤSKÉHO PANSTVÍ FRANTIŠEK FERDINAND D´ESTE SE ROZHODL VYBUDOVAT V KOSTELE RODOVOU HROBKU. Z TOHOTO ZÁMĚRU SICE SEŠLO, ALE NA POČÁTKU 20. STOLETÍ INICIOVAL ROZSÁHLOU REKONSTRUKCI KOSTELA I CELÉHO AREÁLU. STAVBU ŘÍDIL BENEŠOVSKÝ STAVITEL FRANTIŠEK KINZL. POUZE RESTAUROVÁNÍ NOVĚ ODHALENÝCH FRESEK V KOSTELE BYLO SVĚŘENO VÍDEŇSKÉMU RESTAURÁTOROVI THEOFILU MELICHAROVI A VYHOTOVENÍ FRESKY SV. KRYŠTOFA NA FASÁDĚ MALÍŘI A. GROLLOVI. TYTO PRÁCE PROBÍHALY V LETECH 1902 AŽ 1907. ARCIVÉVODA ZDE UMÍSTIL VELKOU ČÁST SVÉ SBÍRKY SAKRÁLNÍHO UMĚNÍ, NAKOUPENÉHO V RAKOUSKU A NĚMECKÝCH ZEMÍCH. K OPĚTOVNÉMU VYSVĚCENÍ KOSTELA DOŠLO AŽ V ROCE 1914 ZA ÚČASTI RODINY ARCIKNÍŽETE FRANTIŠKA FERDINANDA. Z ARCHIVNÍCH ZÁZNAMŮ VÍME, ŽE SE TEHDY NA HŘBITOVĚ NACHÁZELY NÁHROBNÍ KŘÍŽE UMĚLECKY KUTÉ ZE ŽELEZA, POCHÁZEJÍCÍ Z 18. STOLETÍ S NĚMECKÝMI NÁPISY A PŘIVEZENÉ Z CIZINY. V RÁMCI CELKOVÉ REKONSTRUKCE VZNIKLA TAKÉ BOŽÍ MUKA. NAD BRÁNOU NA HŘBITOV BYLA V ROCE 1927 JEŠTĚ POŘÍZENA PAMĚTNÍ DESKA VĚNOVANÁ POPRAVENÝM SELSKÝM REBELŮM DNE 17. ČERVENCE 1775 PŘED ZÁMKEM KONOPIŠTĚ.

PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA STOJÍ NA CHVOJENU OD ROKU 2021

V NEDĚLI 24. ŘÍJNA ROKU 2021 PŘIBYLA NA CHVOJEN TAKÉ KŘÍŽOVÁ CESTA. U MYŠLENKY JEJÍHO VYBUDOVÁNÍ STÁL PAN VÁCLAV PROCHÁZKA. NEBYLO TO PRO NĚHO CESTA JEDNODUCHÁ A TRVALO MU DVACET LET, NEŽ MOHL TENTO SVŮJ ZÁMĚR USKUTEČNIT. PŘI JEJÍ INSTALACI DOKONCE NARAZIL NA NĚKOLIK PROBLÉMŮ, Z NICHŽ NEJVĚTŠÍ BYL ASI NESOUHLAS VĚŘÍCÍCH S UMÍSTĚNÍM KŘESŤANSKÉ PAMÁTKY NA MÍSTA S KELTSKOU HISTORIÍ, A TAKÉ NEGATIVNÍ VYJÁDŘENÍ PRACOVNÍKŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE, KTEŘÍ NEAKCEPTOVALI PŮVODNÍ NÁVRH NA ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY NA MÍSTECH CHRÁNĚNÉHO OPPIDA. PROTO JE DNES KŘÍŽOVÁ CESTA VEDENA V PODSTATNĚ VĚTŠÍ VZDÁLENOSTI OD KOSTELÍKA I PŮVODNÍHO HRADIŠTĚ.

ZASTAVENÍ TVOŘÍ DŘEVĚNÉ KŘÍŽE A BAREVNÉ KOPIE PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ DOPLNĚNÁ TEXTY

AREÁL KOSTELÍKA I KŘÍŽOVÁ CESTA STOJÍ URČITĚ ZA NÁVŠTĚVU

KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ TRADIČNÍCH ČTRNÁCT ZASTAVENÍ TVOŘENÝCH DŘEVĚNÝMI KŘÍŽI, NA KTERÉ JSOU UPEVNĚNY BAREVNÉ KOPIE OBRAZŮ PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ. OBRAZY JSOU DOPLNĚNY TEXTY ŘÁDOVÉ SESTRY HANY GERZANICOVÉ.

PŘI TRADIČNÍ NEDĚLNÍ MŠI VÝŠE ZMÍNĚNÉ ŘÍJNOVÉ NEDĚLE BYLA SLAVNOSTNĚ POŽEHNÁNA TATO NOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA BENEŠOVSKÝM ŘÍMSKOKATOLICKÝM FARÁŘEM MARCELEM TIMKEM.

https://www.farnost-benesov.cz/kostely/kostel-sv-jakuba-na-chvojenu/

https://www.chvojen.eu/krizova-cesta2/

TESANÁ, BOHATĚ ZTVÁRNĚNÁ BOŽÍ MUKA U HŘBITOVNÍHO AREÁLU -

CENNÁ UKÁZKA DROBNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY POZDNÍ GOTIKY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?