KŘÍŽOVÁ CESTA VE VOTICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOTICE

KOPIE JERUZALÉMSKÉHO BOŽÍHO HROBU NA VOTICKÉM HŘBITOVĚ BYLA VYSTAVĚNA V ROCE 1685 NA POKYN MARIE FRANTIŠKY, MANŽELKY HRABĚTE Z HEISSENSTEINU; BOŽÍ HROB JE 14 ZASTAVENÍM KŘÍŽOVÉ CESTY, VESTAVĚNÉ DO HŘBITOVNÍ ZDI.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?