KŘÍŽOVÁ CESTA VE ŠTĚCHOVICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠTĚCHOVICE

JIŽ PRAKTICKY STODVACET LET SE VYPÍNÁ NA MÍRNÉM NÁVRŠÍ MEZI VLTAVOU A POTOKEM KOCÁBOU JEDINEČNÝ SECESNĚ-NEOROMÁNSKÝ CHRÁM SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. KOSTEL JE DÍLEM ZNÁMÉHO ARCHITEKTA KAMILA HILBERTA, KTERÝ SE PODÍLEL NAPŘ. NA DOSTAVBĚ SVATOVÍTSKÉ KATEDRÁLY ČI NA RESTAUROVÁNÍ KOSTELŮ V KOUŘIMI, LOUNECH ČI NYMBURKU.  OJEDINĚLÉ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ MÍCHÁ PRVKY SECESNÍ, ROMÁNSKÉ, RENESANČNÍ I BYZANTSKÉ. PŘESTO VÝSLEDEK PŮSOBÍ VELMI ČISTĚ A PROSTĚ.  ASYMETRICKÝ PŮDORYS KOSTELA I ODSTUPŇOVÁNÍ STŘECH CITLIVĚ ZAPADÁ DO OKOLNÍ KRAJINY A KORESPONDUJE S HŘBETY KOPCŮ, KTERÉ ŠTĚCHOVICE OBKLOPUJÍ.

VĚTŠINU PROSTŘEDKŮ NA KOUPI POZEMKU A VÝSTAVBU KOSTELA I PŘILEHLÉ FARY SHROMÁŽDIL ŠTĚCHOVICKÝ OBCHODNÍK S DŘÍVÍM MATĚJ RADA, KTERÝ V DOBĚ SVÉ SMRTI V ROCE 1853 SHROMÁŽDIL NA TYTO ÚČELY VÍCE NEŽ DVACET TISÍC ZLATÝCH. V ROCE 1862 ZAPOČALO VELICE ŽIVELNÉ SVÁŽENÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU, ALE K ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY NEDOŠLO; PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY NEDALY STAVEBNÍ POVOLENÍ. O PÁR LET POZDĚJI BYL SVEZENÝ STAVEBNÍ MATERIÁL PRAKTICKY ROZEBRÁN A SPRÁVY RADOVA NADAČNÍHO FONDU SE UJÍMÁ ARCIBISKUPSKÝ ÚŘAD V PRAZE. TEPRVE V ROCE 1889 JE VYBRÁN A ZAKOUPEN POZEMEK NA VÝSTAVBU KOSTELA A O ŠESTNÁCT LET POZDĚJI (1905) JE PROJEKT KOSTELA ZADÁN ARCHITEKTU KAMILU HILBERTOVI. V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH SE PODAŘILO NADAČNÍMU FONDU FINANČNÍ JMĚNÍ NAVÝŠIT A PROTO V ROCE 1911 MOHLO BÝT KONEČNĚ ZAPOČATO S VÝSTAVBOU KOSTELA. STAVBU PROVEDLA PRAŽSKÁ FIRMA BRATŘI KAVALÍROVÉ, KAMENICKÉ PRÁCE PROVEDL KAMENÍK JOSEF CHUDOBA, SOCHAŘSKÉ ČLÁNKY JSOU DÍLEM ČENKA VOSMÍKA A VOJTĚCHA SUCHARDY. V PROSINCI ROKU 1913 BYL CHRÁM DOSTAVĚN A NA VĚŽ BYLY ZAVĚŠENY ČTYŘI ZVONY.

NA 9. ŘÍJNA ROKU 1915 BYLO STANOVENO VYSVĚCENÍ KOSTELA. K TOMU VŠAK NEDOŠLO A TO Z DŮVODU VELKÝCH POVODNÍ. TERMÍN BYL TEDY POSUNUT A K SLAVNOSTNÍMU VYSVĚCENÍ ARCIBISKUPEM LEO KARDINÁLEM SKRBENSKÝM DOŠLO AŽ 23. ŘÍJNA 1915.

KE STÉMU VÝROČÍ VYSVĚCENÍ KOSTELA USPOŘÁDALA V ROCE 2015 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠTĚCHOVICE VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ A MÍSTNÍMI SPOLKY ŘADU AKCÍ A OSLAV, URČENÉ NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI, KTERÉ VYVRCHOLILY 24. ŘÍJNA 2015 SLAVNOSTNÍ MŠÍ SVATOU, CELEBROVANOU PRAŽSKÝM ARCIBISKUPEM KARDINÁLEM DOMINIKEM DUKOU. K VÝROČÍ VYDALA TAKÉ FARNOST VÝPRAVNOU FOTOGRAFICKOU PUBLIKACI A ZÁROVEŇ NETRADIČNÍHO PRŮVODCE PO KOSTELE S NÁZVEM ŠTĚCHOVICKÁ ARCHA.

U PŘÍLEŽITOSTI STO LET KOSTELA NECHAL POSTAVIT ŠTĚCHOVICKÝ FARÁŘ P. PAWEL DEBEK I ZAJÍMAVOU KŘÍŽOVOU CESTU. S TOU SE PRÝ POČÍTALO JIŽ V DOBĚ VÝSTAVBY SAMOTNÉHO KOSTELA, ALE K JEJÍ REALIZACI NIKDY NEDOŠLO. SOUČASNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ U MŮSTKU PŘES POTOK KOCÁBU A STOUPÁ PĚŠINOU KE KOSTELU SV. JANA NEPOMUCKÉHO. CESTA JE TVOŘENA VELKÝMI NEOPRACOVANÝMI KAMENY, SYMBOLIZUJÍCÍMI KÁMEN, KTERÝ BYL ODVALEN PŘI JEŽÍŠOVĚ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ ZE SKALNÍHO HROBU. KAŽDÝ KÁMEN NA SOBĚ NESE DVĚ KRUHOVÉ KERAMICKÉ TABULKY, JEDNU S ČÍSLEM ZASTAVENÍ, DRUHOU SE JMÉNY OBCÍ, KTERÉ NÁLEŽEJÍ POD SPOLEČNOU ŠTĚCHOVICKO-SLAPSKOU ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOST.

čerpáno z webových stránek města a farnosti Štěchovice

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?