KŘÍŽOVÁ CESTA VE VRANÉM

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZLONICE

MĚSTEČKO VRANÝ, DOLOŽENÉ JAKO VES VE 14. A 15. STOLETÍ. NEJHODNOTNĚJŠÍ PAMÁTKOU MĚSTEČKA JE KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE, POZDNĚ BAROKNÍ STAVBA Z LET 1756 – 1761, POSTAVENÝ NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO GOTICKÉHO KOSTELA, ZPUSTLÉHO VE TŘICETILETÉ VÁLCE. POSTAVENÝ PODLE NÁVRHU NEZNÁMÉHO AUTORA PÉČÍ A ČÁSTEČNĚ I NÁKLADEM JANA MICHAELA HERTSCHE, ČLENA METROPOLITNÍ KAPITULY SV. VÍTA, KTERÁ PANSTVÍ VLASTNILA OD ROKU 1706. JAKO NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ STAVITEL PŘICHÁZÍ V ÚVAHU OTTO GABRIEL JUSCHKA, KTERÝ POZDĚJI VYPROJEKTOVAL A VYSTAVĚL VRANSKÝ ROKOKOVÝ ZÁMEK. INTERIÉR KOSTELA VYNIKÁ FRESKOVOU VÝZDOBOU JANA VÁCLAVA SPITZERA.

KOLEM KOSTELA SE NACHÁZÍ BÝVALÝ HŘBITOV, KTERÝ BYL ZRUŠEN V ROCE 1882. HŘBITOVNÍ ZEĎ JE PROLOMENA ŘADOU ČTRNÁCTI KAPLÍ Z 2. POLOVINY 18. STOLETÍ, KTERÉ JSOU ČLENĚNY ČABRAKOVÝMI PILASTRY, ZVLNĚNOU ŘÍMSOU A POLOKRUHOVÝM SKLENUTÝM VÝKLENKEM S LITINOVÝMI RELIÉFY ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. OHRADNÍ ZEĎ S KAPLEMI JE DOPLNĚNA DVĚMA MÁRNICEMI, LEMUJÍCÍMI PILÍŘOVOU BRÁNU, SPOJUJÍCÍ PROSTOR HŘBITOVA S AREÁLEM ZÁMECKÉHO PARKU.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?