KŘÍŽOVÁ CESTA NA SVATÉ HOŘE U PŘÍBRAMI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PŘÍBRAM – SVATÁ HORA

SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI - ROZSÁHLÝ RANĚ BAROKNÍ AREÁL POSTAVENÝ PODLE PLÁNŮ C. LURAGA V 17. STOLETÍ S KOSTELEM NANEBEVZETÍ P. MARIE NA MÍSTĚ KAPLE ZALOŽENÉ R. 1260. PŮVODNĚ REZIDENCE JEZUITŮ, OD R. 1861 REDEMPTORISTŮ. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTO V ČECHÁCH.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?