KŘÍŽOVÁ CESTA V JESENICI

KŘÍŽOVÁ CESTA V JESENICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEDLČANY

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

MEZI SEDLČANY A SEDLCEM-PRČICÍ LEŽÍ OBEC JESENICE. PŮVODNĚ GOTICKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE ZALOŽIL V POLOVINĚ 14. STOLETÍ MARTIN ZE ZVĚŘINCE. V PRŮBĚHU DOBY PROŠEL MNOHA STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI, Z NICH TY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ BYLY VYKONÁNY ZA DIVIŠE ČERNÍNA Z CHUDENIC, MAJITELE PANSTVÍ, KTERÉHO ZNÁME JAKO JEDNOHO Z ČESKÝCH PÁNŮ POPRAVENÝCH NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE PO PROHRANÉ BITVĚ NA BÍLÉ HOŘE. JESENICKÝ KOSTEL SI JEŠTĚ ZA SVÉHO ŽIVOTA ZVOLIL JAKO MÍSTO SVÉHO POSLEDNÍHO ODPOČINKU A PO SVÉ POPRAVĚ ZDE BYL SKUTEČNĚ POHŘBEN.

KOSTEL ČASEM CHÁTRAL A BYL OBNOVEN A PŘESTAVĚN V BAROKNÍM SLOHU FRANTŠKEM LACHOUTEM V ROCE 1799. V KOSTELE SE DOCHOVALY DVA NÁHROBKY, JEDEN JANA ČERNÍNA, DRUHÝ JEHO SYNA DIVIŠE ČERNÍNA.

ZAČÁTEK KŘÍŽOVÉ CESTY

JEDNO ZE ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

PRÁVĚ U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE MÁ SVŮJ POČÁTEK I KRÁSNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, ZALOŽENÁ V ROCE 1836. TEHDY BYLO OD KOSTELA AŽ NA BLÍZKÝ VRCH NAD OBCÍ ROZMÍSTĚNO SEDMNÁCT KAMENNÝCH KŘÍŽŮ – ZASTAVENÍ. JESENICKÁ POBOŽNOST BYLA ZPOČÁTKU VELICE ZNÁMÁ A HOJNĚ NAVŠTĚVOVANÁ. V POZDĚJŠÍM OBDOBÍ VŠAK ZÁJEM O NI POLEVIL A CESTA ZAČALA POMALU CHÁTRAT. V ROCE 1913 VŠAK BYLA PÉČÍ FARNÍKŮ A ZVLÁŠTĚ ZÁSLUHOU JEJICH FINANČNÍ SBÍRKY OPRAVENA A OPĚT POSVĚCENA.

KALVÁRIE

DETAILY HLAVNÍHO KŘÍŽE NA KALVÁRII

JENOMŽE ZÁHY PO SKONČENÍ VÁLKY ZÁJEM O POBOŽNOST ZNOVU OPADL A KŘÍŽOVÉ CESTĚ HROZIL OPRAVDOVÝ ZÁNIK. JE AŽ S PODIVEM, ŽE CESTA PŘEŽILA DLOUHÝCH OSMDESÁT LET STRANOU VEŠKERÉHO ZÁJMU.               

AŽ POČÁTEK NOVÉHO TISÍCILETÍ ZNAMENAL I NOVÝ POČÁTEK KŘÍŽOVÉ CESTY. DÍKY FINANČNÍM PROSTŘEDKŮM NADAČNÍHO FONDU PATRONÁT SEDLČANSKO A NADACE VIA SE PODAŘILO KŘÍŽE OPRAVIT, DOPLNIT JE OBRÁZKY, KTERÉ NAMALOVALY DĚTI Z JESENICKÉ ŠKOLY A 12. ZÁŘÍ ROKU 2004 CESTU SLAVNOSTNĚ VYSVĚTIT.

DĚTSKÉ ZTVÁRNĚNÍ VELIKONOČNÍCH UDÁLOSTÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?