ZAČÁTEK KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA V JESENICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEDLČANY

KALVÁRIE

KŘÍŽOVÁ CESTA V JESENICI U SEDLČAN VZNIKÁ V ROCE 1836. U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE ZAČÍNÁ CESTA, KTEROU LEMUJE SEDMNÁCT KAMENNÝCH KŘÍŽŮ, A TO AŽ NA SAMOTNÝ VRŠEK BLÍZKÉHO KOPCE, KALVÁRIE ZVANÝ. JESENICKÁ POBOŽNOST BYLA ZPOČÁTKU VELICE ZNÁMÁ A HOJNĚ NAVŠTĚVOVANÁ. V POZDĚJŠÍM OBDOBÍ VŠAK ZÁJEM O NI POLEVIL A CESTA ZAČALA POMALU CHÁTRAT. V ROCE 1913 VŠAK BYLA PÉČÍ FARNÍKŮ A ZVLÁŠTĚ ZÁSLUHOU JEJICH FINANČNÍ SBÍRKY OPRAVENA A OPĚT POSVĚCENA.

JENOMŽE ZÁHY PO SKONČENÍ VELKÉ VOJNY ZÁJEM O POBOŽNOST ZNOVU OPADL A KŘÍŽOVÉ CESTĚ HROZIL OPRAVDOVÝ ZÁNIK. JE AŽ S PODIVEM, ŽE CESTA PŘEŽILA DLOUHÝCH OSMDESÁT LET STRANOU VEŠKERÉHO ZÁJMU.     

AŽ POČÁTEK NOVÉHO TISÍCILETÍ ZNAMENAL I NOVÝ POČÁTEK KŘÍŽOVÉ CESTY. DÍKY FINANČNÍM PROSTŘEDKŮM NADAČNÍHO FONDU PATRONÁT SEDLČANSKO A NADACE VIA SE PODAŘILO KŘÍŽE OPRAVIT, DOPLNIT JE OBRÁZKY, KTERÉ NAMALOVALY DĚTI Z JESENICKÉ ŠKOLY A 12. ZÁŘÍ ROKU 2004 CESTU SLAVNOSTNĚ VYSVĚTIT.

JEDNO ZE ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?