KŘÍŽOVÁ CESTA V POČEPICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEDLČANY

VELICE PŮVABNOU KŘÍŽOVOU CESTU NALEZNEME V POČEPICÍCH NA SEDLČANSKU. ZAČÍNÁ V SAMOTNÉ OBCI U BAROKNÍHO KOSTELA NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE A KONČÍ NA BLÍZKÉM RADEŠÍNSKÉM VRCHU, V MÍSTĚ, KTERÉMU SE OD NEPAMĚTI ŘÍKÁ KALVÁRIE. PŮVODNĚ GOTICKÝ FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE SE HŘBITOVEM POCHÁZÍ Z PRVNÍ POLOVINY 14. STOLETÍ. JEHO NYNĚJŠÍ PODOBA POCHÁZÍ Z ROKU 1790, KDY BYL PŘESTAVĚN A ROZŠÍŘEN. SPOLEČNĚ S FAROU, VYSTAVĚNOU V ROCE 1775 FERDINANDEM Z LOBKOWICZ VYTVÁŘÍ DOMINANTU CELÉ OBCE.

HLAVNÍ ZÁSLUHU NA ZŘÍZENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY MÁ PRAVDĚPODOBNĚ POČEPICKÝ FARÁŘ ANTONÍN KACEROVSKÝ. TEN MYŠLENKU KŘÍŽOVÉ CESTY PROSAZOVAL JIŽ OD ROKU 1828. JEHO PŘÁNÍ SE VŠAK ZAČALO NAPLŇOVAT O MNOHO LET POZDĚJI, PŘESNĚ V ROCE 1861, A CELÁ CESTA BYLA DOKONČENA AŽ V ROCE 1878.

MÁ CELKEM ČTRNÁCT KAMENNÝCH ZASTAVENÍ, Z TOHO TŘINÁCT JE V PODOBĚ NIŽŠÍCH, O TO MASIVNĚJŠÍCH KŘÍŽŮ, ZASTAVENÍ Č. 12, KALVÁRIE, JE TVOŘENO KŘÍŽEM VYŠŠÍM, STOJÍCÍM NA NÍZKÉM SOKLU, KTERÝ NESE LETOPOČET DOKONČENÍ STAVBY. KRÁSNÉ OBRÁZKY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY NAMALOVALY DĚTI ZE SEDLČANSKÉ ŠKOLY PROPOJENÍ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?