KŘÍŽOVÁ CESTA V OLEŠNÉ

KŘÍŽOVÁ CESTA V OLEŠNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RAKOVNÍK

AREÁL KOSTELA SV. MARTINA

VÝKLENKOVÉ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU VESTAVĚNY DO OHRADNÍ ZDI KOSTELA

KOSTEL SV. MARTINA V OLEŠNÉ JE ZNÁM JAKO FARNÍ JIŽ OD ROKU 1353. PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH SLOUŽIL UTRAKVISTŮM A TO AŽ DO ROKU 1624. OD TÉ DOBY JE OPĚT KATOLICKÝ. JEDNÁ SE O KAMENNOU OMÍTANOU STAVBU STOJÍCÍ NA BÝVALÉM HŘBITOVĚ. DNEŠNÍ PODOBU ZÍSKAL VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ, KDY HO NECHAL PŘESTAVĚT MAJITEL OLEŠNÉ ANTONÍN MERAVIGLIA, SYN JANA ŠTĚPÁNA A MARIE ANNY Z MOLLARTU.

PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V PODOBĚ VÝKLENKOVÉ KAPLE

VE ŠTÍTU KAPLE NALEZNEME ČÍSLO ZASTAVENÍ

VE HŘBITOVNÍ ZDI, VÝCHODNĚ OD KOSTELA, STOJÍ ZDĚNÁ ZVONICE; V PŘÍZEMÍ PRŮCHOZÍ, TAKŽE SLOUŽILA ZÁROVEŇ JAKO BRÁNA NA HŘBITOV A KE KOSTELU. ZAJÍMAVÝ BAROKNÍ CELEK JE DOPLNĚN ČTRNÁCTI VÝKLENKOVÝMI KAPLIČKAMI KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÉ BYLY PRAVDĚPODOBNĚ POSTAVENY ROVNĚŽ VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ. DROBNÉ OBDÉLNÉ KAPLE MAJÍ NA ČELNÍ STRANĚ HLUBŠÍ NIKU PRO PAŠIJOVÝ VÝJEV. NAD NIKOU V HORNÍ ČÁSTI KAPLE PROCHÁZÍ OZDOBNÁ ŘÍMSA, KTERÁ MA NA ČELNÍ STRANĚ TROJÍ TVAR – NA JEDNÉ KAPLI SEGMENT, NA DRUHÉ OSLÍ HŘBET A NA TŘETÍ DVOJICI VOLUT. TYTO TVARY SE POSTUPNĚ STŘÍDAJÍ. PŮVODNÍ VÝPLNĚ NIK NEZACHOVÁNY.

ZVONICE, KTERÁ ZÁROVEŇ SLOUŽÍ JAKO VCHOD DO PROSTORU BÝVALÉHO HŘBITOVA

VE VNĚJŠÍ ZDI KOSTELA NAJDEME I TYTO KRÁSNÉ RENESANČNÍ NÁHROBKY

BAROKNÍ KAMENNÝ SLOUP Z 1. POLOVINY 18. STOLETÍ SE SOCHOU SV. JANA NEPOMUCKÉHO

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?