KŘÍŽOVÁ CESTA V OLEŠNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RAKOVNÍK

KOSTEL SV. MARTINA V OLEŠNÉ JE ZNÁM JAKO FARNÍ JIŽ OD ROKU 1353. PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH SLOUŽIL UTRAKVISTŮM A TO AŽ DO ROKU 1624. OD TÉ DOBY JE OPĚT KATOLICKÝ. JEDNÁ SE O KAMENNOU OMÍTANOU STAVBU STOJÍCÍ NA BÝVALÉM HŘBITOVĚ. DNEŠNÍ PODOBU ZÍSKAL VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ, KDY HO NECHAL PŘESTAVĚT MAJITEL OLEŠNÉ ANTONÍN MERAVIGLIA, SYN JANA ŠTĚPÁNA A MARIE ANNY Z MOLLARTU.

VE HŘBITOVNÍ ZDI, VÝCHODNĚ OD KOSTELA, STOJÍ ZDĚNÁ ZVONICE; V PŘÍZEMÍ PRŮCHOZÍ, TAKŽE SLOUŽILA ZÁROVEŇ JAKO BRÁNA NA HŘBITOV A KE KOSTELU. ZAJÍMAVÝ BAROKNÍ CELEK JE DOPLNĚN ČTRNÁCTI VÝKLENKOVÝMI KAPLIČKAMI KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÉ BYLY PRAVDĚPODOBNĚ POSTAVENY ROVNĚŽ VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ. DROBNÉ OBDÉLNÉ KAPLE MAJÍ NA ČELNÍ STRANĚ HLUBŠÍ NIKU PRO PAŠIJOVÝ VÝJEV. NAD NIKOU V HORNÍ ČÁSTI KAPLE PROCHÁZÍ OZDOBNÁ ŘÍMSA, KTERÁ MA NA ČELNÍ STRANĚ TROJÍ TVAR – NA JEDNÉ KAPLI SEGMENT, NA DRUHÉ OSLÍ HŘBET A NA TŘETÍ DVOJICI VOLUT. TYTO TVARY SE POSTUPNĚ STŘÍDAJÍ. PŮVODNÍ VÝPLNĚ NIK NEZACHOVÁNY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?