KŘÍŽOVÁ CESTA V OLEŠNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RAKOVNÍK

KOSTEL SV. MARTINA V OLEŠNÉ JE BAROKNĚ PŘESTAVĚNÝ, VNĚJŠÍ PODOBA Z 2. POLOVINY 19. STOLETÍ; OBEHNÁN HŘBITOVNÍ ZDI, DO KTERÉ JE VSAZENA JEDNAK ZDĚNÁ ZVONICE, JEDNAK ČTRNÁCT BAROKNÍCH KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY; PŮVODNÍ VÝPLNĚ NIK NEZACHOVÁNY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?