KŘÍŽOVÁ CESTA V RAKOVNÍKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RAKOVNÍK

KE KOSTELU SV. JILJÍ KLADOU RAKOVNICÉ POVĚSTI POČÁTKY OSÍDLENÍ CELÉHO ÚDOLÍ; GOTICKÝ KOSTELÍK JE OBKLOPEN MOROVÝM HŘBITOVEM, V JEHOŽ ZDI BYLY V ROCE 1860 POSTAVENY KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?