KŘÍŽOVÁ CESTA V ČERNÉ HOŘE

KŘÍŽOVÁ CESTA V ČERNÉ HOŘE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČERNÁ HORA

PSEUDORENESANČNÍ ZÁMEK V ČERNÉ HOŘE - DNES DOMOV SENIORŮ

PRVNÍ HISTORICKÁ ZMÍNKA O ČERNÉ HOŘE, TEDY I O HRADU, JE Z ROKU 1279, KDY SE PŘIPOMÍNÁ MATOUŠ Z ČERNÉ HORY. POČÁTKEM 14. STOLETÍ ZÍSKÁVÁ ČERNOU HORU ROD BOSKOVICŮ, KTERÝ SE NEJVÝRAZNĚJI ZAPISUJE DO GOTICKÉ PODOBY HRADU. TA SE RAPIDNĚ MĚNÍ V ROCE 1561, KDY ALBRECHT ČERNOHORSKÝ Z BOSKOVIC POSTAVIL RENESANČNÍ PŘEDHRADÍ A VLASTNÍ JÁDRO HRADU PŘESTAVĚL NA RENESANČNÍ ZÁMEK. KDYŽ V ROCE 1597 VYMÍRÁ MUŽSKÁ VĚTEV RODU BOSKOVICŮ, ZÍSKÁVAJÍ SŇATKEM ČERNOHORSKÉ PANSTVÍ LICHTENŠTEJNOVÉ.

ROKU 1724 ZÁMEK VYHOŘEL A ZŮSTAL DLOUHO V TROSKÁCH. AŽ V ROCE 1830 BYLA ČÁST ZÁMKU PŘESTAVĚNA BAROKNĚ, ZBYLÁ ČÁST VŠAK ZŮSTÁVÁ POD PROVIZORNÍM ZASTŘEŠENÍM AŽ DO ROKU 1859. TEHDY SE VLASTNÍKY PANSTVÍ STÁVÁ ŠLECHTICKÝ ROD FRIESŮ Z FRIESENBERGU. PRO PŘESTAVBU ZÁMKU ZÍSKÁVAJÍ VÍDEŇSKÉHO ARCHITEKTA THEOFILA HANSENA, KTERÝ ODSTRAŇUJE NEDÁVNÉ BAROKNÍ PŘÍSTAVBY. ZÁMEK DOSTÁVÁ PSEUDORENESANČNÍ PODOBU, ČÍMŽ OPĚT DOCHÁZÍ KE SLOHOVÉMU SJEDNOCENÍ ZÁMKU A PŘEDZÁMČÍ.

SOCHA ARCHANDĚLA MICHAELA S PLAMENNÝM MEČEM Z ROKU 1725 PŘED ZÁMKEM

SOUČASNĚ BYLY PROVEDENY ROZSÁHLÉ PARKOVÉ ÚPRAVY VRCHU PASEKA, ZAPOČATÉ JIŽ V 18. STOLETÍ. BYLY VYBUDOVÁNY VYCHÁZKOVÉ PĚŠINY, UPRAVENY PŘÍSTUPOVÉ CESTY, VYSÁZENA STROMOŘADÍ A NĚKTERÉ EXOTICKÉ DŘEVINY. V ROCE 1945 ZÍSKÁVÁ ZÁMEK STÁT, KTERÝ ZDE V ROCE 1950 ZŘIZUJE DOMOV PRO SENIORY (PŮVODNĚ DOMOV DŮCHODCŮ). TEN ZDE FUNGUJE DODNES; V POSLEDNÍCH LETECH BYL CELÝ ZÁMECKÝ KOMPLEX OPRAVEN A DOMOV PRO SENIORY MODERNIZOVÁN.

PŘED ZÁMKEM STOJÍ DVĚ SOCHY, ARCHANDĚL MICHAEL S PLAMENNÝM MEČEM Z ROKU 1725 A JAN NEPOMUCKÝ, ZHOTOVENÝ V 1. POLOVINĚ 18. STOLETÍ.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO Z 1. POLOVINY 18. STOLETÍ PŘED VSTUPEM DO ZÁMKU

KAPLE SV. RODINY NA VRCHOLU KOPCE PASEKA JE CENTRÁLNÍ STAVBA, JEJÍŽ OSMIBOKÝ PLÁŠŤ OBEPÍNÁ VNITŘNÍ OVÁL, ZAKLENUTÝ KUPOLÍ NESENOU PILASTRY S VOLUTOVÝMI HLAVICEMI. VNĚJŠÍ FASÁDU ČLENÍ PILASTRY S ŘÍMSOVÝMI HLAVICEMI, NAD VSTUPEM JE NÁPIS V CHRONOGRAMU S LETOPOČTEM 1726. V TROJÚHELNÍKOVÉM ŠTÍTĚ BÝVAL NÁPIS LUX PERPETUA EIS – R. I. P. (SVĚTLO VĚČNĚ AŤ JIM SVÍTÍ – ODPOČIŇTE V POKOJI). V PROLOMENÉM FRONTONU PORTÁLU VSTUPNÍCH DVEŘÍ JE DODATEČNĚ VSAZENÝ ERB RODU FRIESŮ.

KAPLE SV. RODINY NA VRCHU PASEKA - POD KAPLÍ KONČÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

KAPLE BYLA POSTAVENA V R. 1726 NÁKLADEM ČERNOHORSKÉHO DUCHOVNÍHO AUGUSTINA KAVÁNKA. JOSEF II. JI V ROCE 1782 ZRUŠIL A KAPLE ZŮSTALA OPUŠTĚNA A PUSTLA. AŽ V R. 1837 BYLA OBNOVENA JAKO ZÁMECKÁ KAPLE.  V ROCE 1864 BYLA POSTAVENA KŘÍŽOVÁ CESTA A V KAPLI BYLY POTÉ KONÁNY POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY. V ROCE 1925 BYLY DLE NÁVRHU ARCH. DE WITTENA, PŘÍBUZNÉHO RODINY FRIESŮ, KE KAPLI PŘISTAVENY PO OBOU STRANÁCH DVOUKŘÍDLÉ AMBITY OTEVŘENÉ DO VNITŘNÍHO PROSTORU UZAVŘENÉHO NÍZKOU OBVODOVOU ZDÍ. CELÝ KOMPLEX BYL PO TÉTO ÚPRAVĚ PŘEMĚNĚN V PIETNÍ MÍSTO POSLEDNÍHO ODPOČINKU PŘÍSLUŠNÍKŮ RODU FRIESŮ. UMĚLECKY CENNÉ NÁHROBKY JSOU UMÍSTĚNY V AMBITECH, OSTATKY ČLENŮ RODU ULOŽENY V HROBKÁCH PŘED AMBITY.

PO ZŘÍZENÍ DOMOVA DŮCHODCŮ V ČERNOHORSKÉM ZÁMKU V R. 1950 ZŮSTALA KAPLE BEZ VYUŽITÍ A CHÁTRALA. AŽ V ROCE 1990 BYLA PROVEDENA OPRAVA STŘECH A OSAZENA HLINÍKOVÁ KRYTINA, DÍKY ČEMUŽ BYLA KAPLE ZACHRÁNĚNA. PO ROCE 2000 BYLY OPRAVENY OMÍTKY A OBVODOVÁ ZEĎ.

V ROCE 2012 BYLA PROVEDENA CELKOVÁ REKONSTRUKCE KAPLE SV. RODINY, KTERÁ BYLA SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI OSY IV LEADER PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. 

V ROCE 1925 BYLY KE KAPLI PŘISTAVĚNY DVOUKŘÍDLÉ AMBITY

KŘÍŽOVÁ CESTA SE NACHÁZÍ NA SEVEROVÝCHODNÍM ÚBOČÍ ZÁMECKÉHO VRCHU, ZVANÉHO PASEKA. PRVNÍ Z JEJÍCH ČTRNÁCTI ZASTAVENÍ STOJÍ NA OKRAJI STARÉ SILNICE ZE SVITAV DO BRNA, NAPROTI BÝVALÉMU PANSKÉMU DVORU. JEJÍ TRASA SE KLIKATÍ PRUDKÝM SVAHEM AŽ NA VRCHOL PASEKY KE KAPLI SVATÉ RODINY.

PROSTÉ POKLONY Z REŽNÉHO ZDIVA

BYLY VYSTAVĚNY V ROCE 1864 NÁKLADEM FLORY FRIESOVÉ

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POSTAVENA V ROCE 1864 NÁKLADEM FLORY FRIESOVÉ. KONALY SE ZDE POBOŽNOSTI A MENŠÍ POUTĚ. PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE SE O NI NIKDO NESTARAL, A TAK PUSTLA. KOŘENY OKOLNÍCH LIP VYVRACELY JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ, NĚKTERÁ I SPADLA. V ROCE 1999 SKUPINA MLADÝCH DOBROVOLNÍKŮ ZE SDRUŽENÍ PRO ČERNOU HORU OBNOVILA CESTU KOLEM KŘÍŽOVÉ CESTY A O TŘI ROKY POZDĚJI S FINANČNÍ PODPOROU NADACE OBČANSKÉHO FÓRA OPRAVILA PRVNÍ DVĚ ZASTAVENÍ. DÍKY FINANČNÍ POMOCI LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY NÁSLEDOVALA OPRAVA DALŠÍCH ZASTAVENÍ. BYLO TŘEBA ZNOVU ZHOTOVIT ŘADU PÍSKOVCOVÝCH PRVKŮ, ZAJISTIT STARÉ, RUČNĚ VYRÁBĚNÉ CIHLY. NÁROČNÉ PRÁCE V OBTÍŽNÉM TERÉNU BYLY DOKONČENY V ROCE 2004 A 24. ŘÍJNA TOHO ROKU BYLA KŘÍŽOVÁ CESTA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA.

LITINOVÉ RELIÉFY PAŠIJOVÝCH SCÉN POCHÁZEJÍ Z BLÍZKÝCH BLANENSKÝCH ŽELEZÁREN

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE SERPENTOVITĚ SVAHEM ZÁMECKÉHO VRCH

KAŽDÉ ZE ČTRNÁCTI ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY SESTÁVÁ Z KAMENNÉHO ZÁKLADU A CIHLOVÉ POKLONY, VYSTAVĚNÉ Z MÍSTNÍCH, RUČNĚ VYRÁBĚNÝCH CIHEL, POCHÁZEJÍCÍCH Z POLOVINY 19. STOLETÍ. V CIHLOVÉ STAVBĚ JE MĚLKÁ NIKA, DO KTERÉ JE V OPUKOVÉM RÁMU VSAZEN LITINOVÝ RELIÉF PAŠIJOVÉHO VÝJEVU, ODLITÉHO V BLANENSKÝCH ŽELEZÁRNÁCH. NAD NIKOU JE ZAZDĚNO DO PÍSKOVCE VYTESANÉ ČÍSLO ZASTAVENÍ, CELÁ STAVBA JE UZAVŘENA OPUKOVOU STŘÍŠKOU S LITINOVÝM KŘÍŽEM. VPŘEDU JE KAMENNÉ KLEKÁTKO, NAVAZUJÍCÍ NA ZÁKLADOVÉ KAMENY.

PLOCHÉ CIHLOVÉ POKLONY JSOU VZADU ZESÍLENY VESTAVĚNÝM ŠÁREM CIHEL

V ČERNÉ HOŘE NEMŮŽEME ZAPOMENOUT NAVŠTÍVIT I ZNÁMÝ PIVOVAR

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?