KŘÍŽOVÁ CESTA V LETOVICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LETOVICE

KRÁTKÝ FILM O LETOVICÍCH NA ÚVOD:

https://www.youtube.com/watch?v=25GsGhGPvq0

LETOVICE – MĚSTO LEŽÍCÍ NA BÝVALÉ TRSTĚNICKÉ STEZCE, KTERÁ OD PRADÁVNA SPOJOVALA ČECHY S MORAVOU, A TAKÉ NA SOUTOKU DVOU ŘEK – KŘETINKY A SVITAVY. A PRÁVĚ NAD ZMÍNĚNÝM SOUTOKEM STOJÍ DOMINANTA LETOVIC – PŮVODNĚ HRAD, O NĚMŽ JSOU PRVNÍ ZMÍNKY Z ROKU 1360, PO ROCE 1544 ZÁMEK, POSTAVENÝ V RENESANČNÍM SLOHU. V ROCE 1668 DOCHÁZÍ K PŘESTAVBĚ ZÁMKU VE STYLU RANNÉHO BAROKA A PO VELKÉM POŽÁRU V ROCE 1724 NABÍRÁ BAROKNÍ PODOBU. O DNEŠNÍ VZHLED ZÁMKU, POCHÁZEJÍCÍ Z POLOVINY 19. STOLETÍ, SE ZASLOUŽILA ŠLECHTICKÁ RODINA KÁLNOKY, KTERÁ ZÁMEK ZÍSKALA V ROCE 1820 A VLASTNILA JEJ AŽ DO ROKU 1945. DNES JE ZÁMEK V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ A JE PŘÍSTUPNÝ VEŘEJNOSTI.

ALE VE MĚSTĚ NENAJDEME POUZE ZMÍNĚNÉ ŠLECHTICKÉ SÍDLO.  VÝZNAMNOU PAMÁTKOU JE ROVNĚŽ FARNÍ KOSTEL SV. PROKOPA, GOTICKÁ STAVBA Z POSLEDNÍ TŘETINY 14. STOLETÍ. STAVBA BYLA MNOHOKRÁTE PŘESTAVOVÁNA, PŘESTO V JEJÍM INTERIÉRU NAJDEME GOTICKOU KAPLI PANNY MARIE Z ROKU 1380. RENESANCI NÁM PŘIPOMENE ČTRNÁCT PŘEKRÁSNÝCH NÁHROBKŮ MAJITELŮ LETOVICKÉHO PANSTVÍ A DOBU NEDÁVNO MINULOU ZASE BAREVNÁ MOZAIKOVÁ OKNA VÝZNAMNÉHO ČESKÉHO MALÍŘE KARLA SVOLINSKÉHO.

DALŠÍ PAMÁTKOU, KTERÁ V LETOVICÍCH STOJÍ URČITĚ ZA NÁVŠTĚVU, JE KLÁŠTER MILOSRDNÝCH BRATŘÍ ZE DRUHÉ POLOVINY 18. STOLETÍ. KLÁŠTER NECHAL POSTAVIT HRABĚ JINDŘICH KAJETÁN BLÜMEGEN (ZAKLADATEL LETOVICKÉ PLÁTENICKÉ MANUFAKTURY A POZDĚJI MANUFAKTURY BAVLNÁŘSKÉ); STAVITELEM BYL ČLEN ŘÁDU MILOSRDNÝCH BRATŘÍ LONGINUS TRAUB, POZDĚJŠÍ KLÁŠTERNÍ VIKÁŘ. STAVBA KLÁŠTERA VČETNĚ KLÁŠTERNÍHO KOSTELA PROBÍHALA V LETECH 1751 AŽ 1784 A V ZÁVĚREČNÝCH LETECH VÝSTAVBY BYLA ZBUDOVÁNA I BAROKNÍ LÉKÁRNA, JEDNA Z MÁLA ZACHOVANÝCH PAMÁTEK SVÉHO DRUHU V ČESKÝCH ZEMÍCH. POD KOSTELEM BYLA TAKÉ ZŘÍZENA HROBKA, KDE BYL V MINULOSTI POHŘBEN JAK ZAKLADATEL KLÁŠTERA HRABĚ BLÜMEGEN, TAK TAKÉ JEHO STAVITEL A NĚKOLIK MAJITELŮ ZÁMKU.

POJĎME SI NYNÍ NĚCO ŘÍCI O KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH, KTERÉ V DNEŠNÍ DOBĚ NAJDEME V LETOVICÍCH NA TŘECH MÍSTECH. CESTY VE DVOU VARIANTÁCH VYTVOŘIL RODÁK Z LYSIC, ŘEZBÁŘ JAROSLAV VANĚK, TAKÉ SOCHAŘ, RESTAURÁTOR, A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I TVŮRCE KOSTELNÍCH BETLÉMŮ. PRO MNE JAKO KUTNOHORÁKA JE HLAVNĚ ZAJÍMAVÉ, ŽE SE MISTR VANĚK UČIL ŘEZBAŘINĚ V KUTNOHORSKÉ DÍLNĚ ŘEZBÁŘE BOHUMILA BEKA. VANĚK VYTVOŘIL PRO LETOVICE KŘÍŽOVÉ CESTY DVĚ. JEDNA JE UMÍSTĚNA VE VÝŠE ZMÍNĚNÉM KOSTELE SV. PROKOPA, DRUHÁ MĚLA FUNKCI VENKOVNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, A BYLA OSAZENA V TZV. FORTNĚ, V KRYTÉ CHODBĚ, SPOJUJÍCÍ KOSTEL SV. PROKOPA S BÝVALÝM PODKOSTELNÍM NÁMĚSTÍM. NEUSTÁLE VŠAK BYLA TRNEM V OKU VANDALŮM, A POTÉ, CO SE JEDNO ZASTAVENÍ ZTRATILO, BYLA PŘEMÍSTĚNA DO VSTUPNÍ CHODBY KLÁŠTERNÍ NEMOCNICE. NA JEJÍ MÍSTO DO FORTNY BYLY UMÍSTĚNY TIŠTĚNÉ KOPIE ZASTAVENÍ. CHODBA NEMOCNICE JE V DOBĚ NÁVŠTĚV VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ, A TAK ORIGINÁLY KŘÍŽOVÉ CESTY SI MŮŽETE BEZ PROBLÉMŮ PROHLÉDNOUT.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?