KŘÍŽOVÁ CESTA V OLEŠNICI NA MORAVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OLEŠNICE NA MORAVĚ

OLEŠNICE JE MĚSTEČKO S BEZMÁLA TISÍCILETOU HISTORIÍ; PRVNÍ ZMÍNKA SE VÁŽE K ROKU 1078. OLEŠNICE PATŘÍ K NEJSTARŠÍM SÍDLŮM PODHŮŘÍ ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY. V PRŮBĚHU DĚJIN SE ANI TOMUTO MĚSTEČKU NEVYHNULY HISTORICKÉ ZVRATY, KTERÝMI ŽILA CELÁ NAŠE ZEMĚ. PŘESTO VŠAK RŮZNÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚLY KONKRÉTNÍ DOPADY NA OSUDY LIDÍ ŽIJÍCÍCH V OLEŠNICI, AŤ UŽ TO BYLY VÁLKY, EPIDEMIE, ZMĚNY REŽIMU NEBO ŽIVELNÉ POHROMY. O TOM VYPRÁVÍ JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. A JE NA NÁS, ABYCHOM SE NAD DĚJINAMI REGIONU ZAMYSLELI A Z TĚCHTO DĚJIN SE NÁLEŽITĚ POUČILI. TO ŘEKL O KŘÍŽOVÉ CESTĚ TEHDEJŠÍ OLEŠNICKÝ STAROSTA ZDENĚK PEŠA.

JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU TVOŘENA LITÝMI BETONOVÝMI SLOUPKY ZAKONČENÝMI KOVANÝMI KAPLICEMI DOPLNĚNÝMI O SYMBOLY JEŽÍŠOVA UTRPENÍ. V KAPLICÍCH JSOU UMÍSTĚNY RELIÉFY ZOBRAZUJÍCÍ BOLESTI ZDEJŠÍHO REGIONU. KONCEPT DÍLA VYTVOŘIL P. PAVEL LAZÁREK, V LETECH 2007 AŽ 2016 FARÁŘ OLEŠNICKÝ. NA VÝBĚRU TÉMAT A NÁMĚTŮ SE PODÍLELI OLEŠNIČTÍ FARNÍCI. PROJEKT K DÍLU VYPRACOVAL JOSEF KÁNSKÝ Z OLEŠNICE. BETONOVÉ SLOUPY VYROBIL JIŘÍ VEČEŘA Z BYSTRÉHO. AUTOREM NÁVRHŮ A MODELŮ JE UMĚLECKÝ KOVÁŘ PETR CACH Z OLDŘÍŠE. RELIÉFY BYLY ODLITY U MANŽELŮ HAJTMANOVÝCH V NOVÉM HRADCI KRÁLOVÉ.

ZÁKLADNÍ KÁMEN KŘÍŽOVÉ CESTY POŽEHNAL 27. ZÁŘÍ ROKU 2009 PŘI NÁVŠTĚVĚ BRNA PAPEŽ BENEDIKT XVI. HOTOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA SLAVNOSTNĚ POSVĚCENA V PÁTEK 5. SRPNA ROKU 2016.

A CO O KŘÍŽOVÉ CESTĚ BOLESTÍ ŘÍKÁ SÁM AUTOR MYŠLENKY: „KŘÍŽOVÁ CESTA BOLESTÍ REGIONU NENÍ JEN VYJÁDŘENÍM BOLESTÍ A RAN KRISTOVÝCH, ALE TAKÉ PŘIBLÍŽENÍM SKUTEČNOSTI, ŽE JEHO RÁNY JSOU I NAŠE RÁNY, KTERÉ V DĚJINÁCH POTKÁVALY A POTKÁVAJÍ ZDEJŠÍ LIDI A KRAJ. PROTO SE ZRODILA MYŠLENKA KŘÍŽOVÉ CESTY JAKO - VÝRAZU TVÁŘE NAŠICH MÍSTNÍCH DĚJIN -. CESTA ZAČÍNÁ U HŘBITOVNÍHO KOSTELA SV. MIKULÁŠE V OLEŠNICI A POSTUPNĚ STOUPÁ MALEBNOU KRAJINOU VRCHOVINY. KŘÍŽOVÁ CESTA KONČILA SYMBOLICKY U ROZHLEDNY (V SOUČASNÉ DOBĚ JIŽ NEEXISTUJE), ABY BYLO PATRNÉ, ŽE PŘEKONANÉ A ODPUŠTĚNÉ BOLESTI DÁVAJÍ ČLOVĚKU MOŽNOST PODÍVAT SE V ŽIVOTĚ DÁL A UTRPENÍ NAHLÍŽENÉ Z NADHLEDU NÁM MŮŽE POMOCI OBJEVIT JEHO SMYSL. STOJÍTE TEDY PŘED OTEVŘENOU KRONIKOU REGIONU, KŘÍŽOVOU CESTOU I UMĚLECKÝM DÍLEM. DĚKUJI VŠEM, KDO SE O VZNIK TOHOTO DÍLA JAKKOLIV ZASLOUŽILI“.  PÁTER PAVEL LAZÁREK

O KŘÍŽOVÉ CESTĚ BOLESTÍ SE VÍCE DOZVÍTE V NÁSLEDUJÍCÍ GALERII:

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?