BAROKNÍ KOSTEL SVATÉ ANNY V ŽAROŠICÍCH

KŘÍŽOVÁ CESTA V ŽAROŠICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽAROŠICE

STARÁ MATKA BOŽÍ ŽAROŠICKÁ NA SVATÉM OBRÁZKU

ŽAROŠICE JSOU PRASTARÉ POUTNÍ MÍSTO, A JAKO TAKOVÉ PATŘÍ K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM V CELÉ BRNĚNSKÉ DIECÉZI. PŮVODNÍ POUTNÍ KOSTEL „PANNY MARIE MEZI VINICEMI“ STÁVAL O DVA KILOMETRY DÁLE, V MÍSTECH, KDE SE NYNÍ NACHÁZÍ OSADA SILNIČNÁ. KOLEM ROKU 1330 BYLA DO TOHOTO KOSTELA VĚNOVÁNA (S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ SAMOTNOU KRÁLOVNOU ELIŠKOU REJČKOU) MILOSTNÁ SOCHA STARÉ MATKY ŽAROŠICKÉ. PO ZÁKAZU POUTÍ ZA JOSEFINSKÝCH REFOREM POUTNÍCI DNE 11. ZÁŘÍ ROKU 1785 PŘENESLI SOCHU DO FARNÍHO KOSTELA SV. ANNY V ŽAROŠICÍCH, KTERÝ SE TAK STAL ZÁROVEŇ I KOSTELEM POUTNÍM.

SOCHA PAPEŽE SV. JANA PAVLA II. V ŽAROŠICKÉM POUTNÍM AREÁLU

KŘÍŽOVÁ CESTA V AMBITECH KOSTELA

STÁVAJÍCÍ KOSTEL BYL POSTAVEN V LETECH 1800 – 1801 POTÉ, KDY PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ KOSTEL PŘI POŽÁRU OBCE LEHL POPELEM. JEDNÁ SE O JEDNODUCHOU POZDNĚ BAROKNÍ STAVBU. HLAVNÍ OLTÁŘ, KAZATELNA A RELIÉF KŘTU PÁNĚ NAD KŘITELNICÍ POCHÁZEJÍ ZE SOCHAŘSKÉ DÍLNY ONDŘEJE SCHWEIGLA Z BRNA. ORNAMENTÁLNÍ VÝZDOBA STROPU A STĚN BYLA NAVRŽENA MALÍŘEM JANO KOEHLEREM.

PROTOŽE PŘI VELKÝCH POUTÍCH KOSTEL KAPACITNĚ NESTAČIL ZÁSTUPŮM POUTNÍKŮ, PODAŘILO SE V ROCE 1967 PROMĚNIT ČÁST FARNÍ ZAHRADY ZA KOSTELEM V POUTNÍ AREÁL.

DNE 21. KVĚTNA 1995 POŽEHNAL PAPEŽ SV. JAN PAVEL II. NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE NOVÉ KORUNKY PRO STAROU MATKU BOŽÍ ŽAROŠICKOU A OSOBNĚ JIMI SOCHU KORUNOVAL. OD KVĚTNA DO ŘÍJNA 13. DEN V MĚSÍCI SE KONAJÍ PRAVIDELNÉ POUTĚ NA PŘIPOMÍNKU ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ.

AUTOREM MOZAIK V NIKÁCH JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ JE ANTONÍN KLOUDA

KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ ČTRNÁCT ZDĚNÝCH PILÍŘOVÝCH BOŽÍCH MUK S VRCHOLOVÝMI KAPLICEMI SE SEGMENTOVĚ ZAKLENUTÝMI NIKAMI. DESET ZASTAVENÍ (PRVNÍCH PĚT A POSLEDNÍCH PĚT) JE PŘITOM VESTAVĚNO DO OHRADNÍ AMBITOVÉ ZDI KOSTELA A TO NA JEHO ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ STRANĚ A ČTYŘI ZASTAVENÍ STOJÍ MEZI NIMI VOLNĚ. V NIKÁCH KAPLIC JE SOUBOR ČTRNÁCTI MOZAIK PROVEDENÝCH V RELIÉFU RŮZNĚ VELKÝCH ŠTÍPANÝCH SKLENĚNÝCH KOSTEK, TVOŘÍCÍCH CYKLUS PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ. AUTOREM MOZAIK JE ANTONÍN KLOUDA - MOZAIKÁŘ V DÍLNĚ ÚSTŘEDÍ UMĚLECKÝCH ŘEMESEL, KTERÝ ČASTO REALIZOVAL I NEOFICIÁLNÍ SAKRÁLNÍ ZAKÁZKY DLE VLASTNÍCH NÁVRHŮ. JAKO KNĚZ SKRYTÉ CÍRKVE MĚL DOBRÉ KONTAKTY S FARÁŘI A AČKOLIV NEMOHL Z POLITICKÝCH DŮVODŮ V 50. LETECH 20. STOLETÍ DOKONČIT STUDIUM NA SKLÁŘSKÉ ŠKOLE V ŽELEZNÉM BRODĚ, PRACOVAL NEJEN NA MOZAIKÁCH, ALE TAKÉ NA VITRÁŽÍCH. NĚKTERÉ JEHO REALIZACE NAJDEME I V ZAHRANIČÍ (NĚMECKO, IZRAEL).

ZDROJ VLADISLAVA ŘÍHOVÁ – ZUZANA KŘENKOVÁ,

MOZAIKÁŘSKÁ DÍLNA ÚSTŘEDÍ UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A JEJÍ PŘEDCHŮDCI, PRŮZKUMY PAMÁTEK, 1/2018

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY SE STŘÍDAJÍ SE SGRAFITOVÝMI OBRAZY Z HISTORIE ŽAROŠIC

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?