KŘÍŽOVÁ CESTA

NA SVATÉM KOPEČKU V MIKULOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MIKULOV

JEDNA Z NEJPOSVÁTNĚJŠÍCH MORAVSKÝCH KŘÍŽOVÝCH CEST NA MIKULOVSKÝ SVATÝ KOPEČEK A TAKÉ JEDNA Z NEJSTARŠÍCH. U JEJÍHO ZRODU STOJÍ MAJITEL MIKULOVSKÉHO PANSTVÍ OLOMOUCKÝ BISKUP KARDINÁL FRANTIŠEK Z DIETRICHSTEINA. ZÁKLADNÍ KÁMEN PRVNÍ STAVBY – KOSTELA SV. ŠEBESTIÁNA BYL VYSVĚCEN V ROCE 1623. V DOBĚ SVÉHO DOKONČENÍ, V ROCE 1630, STÁLA JIŽ NA “TANZBERGU“ ZVONICE, KAPLE BOŽÍHO HROBU I KŘÍŽOVÁ CESTA O SEDMI ZASTAVENÍCH.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?