POHLED NA MĚSTO ROSICE Z KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA V ROSICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ROSICE

BAROKNÍ KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE PŘEKRÁSNOU ALEJÍ

V 90. LETECH 17. STOLETÍ NECHAL MAJITEL ROSICKÉHO PANSTVÍ JIŘÍ RUPERT HAUSPERSKÝ Z FANALU POSTAVIT BAROKNÍ KAPLI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NA STEJNOJMENNÉM KOPCI NAD MĚSTEM. KAPLE TROJÚHELNÍKOVÉHO PŮDORYSU, POD NÍŽ SE NACHÁZÍ KRYPTA, MÁ TŘI OLTÁŘE, PŘIČEMŽ HLAVNÍ JE ORIENTOVÁN NA VÝCHOD. V PRVNÍM POSCHODÍ JSOU DVĚ ORATOŘE A KŮR, NA KTERÉM BÝVALY VARHANY.

KE KAPLI VEDE ZPOČÁTKU DVOUŘADÁ, 300 M DLOUHÁ LIPOVÁ ALEJ, VE KTERÉ STÁŘÍ LIP JE ODHADOVÁNO MEZI 80 AŽ 190 LETY. STROMOŘADÍ VHODNĚ DOPLŇUJE HISTORICKY CENNOU KŘÍŽOVOU CESTU, VYBUDOVANOU V ROCE 1773. CESTA JE TVOŘENA DVANÁCTI KAMENNÝMI PAMÁTNÍKY S KRÁSNÝMI TESANÝMI RELIÉFY PAŠIOVÝCH SCÉN. CESTA SPOJUJE MĚSTO S VÝŠE POPISOVANOU KAPLÍ.

KAŽDOROČNÍ POUŤ SE KONÁ NA SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY MAJÍ CELKEM SLOŽITÝ TVAR – JAKÝSI TROJBOKÝ OBELISK

ZASTAVENÍ JSOU ZDOBENA ÚŽASNÝMI TESANÝMI RELIÉFY PAŠIJOVÝCH SCÉN

ZASTAVENÍ JSOU ZDOBENA ÚŽASNÝMI TESANÝMI RELIÉFY PAŠIJOVÝCH SCÉN

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?