POHLED NA MĚSTO ROSICE Z KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA V ROSICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ROSICE

BAROKNÍ KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

JIHOMORAVSKÉ ROSICE, V 15. STOLETÍ MALÉ PODDANSKÉ SÍDLO, POZDĚJI MĚSTYS, CÍSAŘEM FRANTIŠKEM JOSEFEM I. ROKU 1907 POVÝŠENY NA MĚSTO A BYL JIM UDĚLEN ZNAK. DOMINANTOU MĚSTA JE ZÁMEK NAD SOUTOKEM ŘEKY BOBRAVY A ŘÍČANSKÉHO POTOKA, KTERÝ BYL VYBUDOVÁN PŘESTAVBOU GOTICKÉHO HRADU NA PŘELOMU 16. A 17. STOLETÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE PŘEKRÁSNOU ALEJÍ

V ROCE 1697 ZAHÁJIL MAJITEL ROSICKÉHO PANSTVÍ JIŘÍ RUPERT HAUSPERSKÝ Z FANALU STAVBU BAROKNÍ KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NA STEJNOJMENNÉM KOPCI NAD MĚSTEM. KAPLE TROJÚHELNÍKOVÉHO PŮDORYSU, KTERÁ SE STALA DOMINANTOU MĚSTA, MÁ TŘI OLTÁŘE, PŘIČEMŽ HLAVNÍ JE ORIENTOVÁN NA VÝCHOD. V PRVNÍM POSCHODÍ JSOU DVĚ ORATOŘE A KŮR, NA KTERÉM BÝVALY VARHANY, KTERÉ BYLY ZNIČENY PŘI VÁLEČNÉM BOMBARDOVÁNÍ. HAUSPERSKÝ SE SNAŽIL ZALOŽIT NOVÉ POUTNÍ MÍSTO, COŽ SE SKUTEČNĚ PODAŘILO A OD ROKU 1701 VZNIKÁ NOVÁ POUTNÍ TRADICE NA SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY MAJÍ CELKEM SLOŽITÝ TVAR – JAKÝSI TROJBOKÝ OBELISK

ZASTAVENÍ JSOU ZDOBENA ÚŽASNÝMI TESANÝMI RELIÉFY PAŠIJOVÝCH SCÉN

KE KAPLI VEDE ZPOČÁTKU DVOUŘADÁ, 300 M DLOUHÁ LIPOVÁ ALEJ, VE KTERÉ STÁŘÍ LIP JE ODHADOVÁNO MEZI 80 AŽ 190 LETY. STROMOŘADÍ VHODNĚ DOPLŇUJE HISTORICKY CENNOU KŘÍŽOVOU CESTU, VYBUDOVANOU V ROCE 1722. U JEJÍHO ZRODU STÁL SYN ZAKLADATELE KAPLE FELICIÁN JULIUS HAUSPERSKÝ. O ROK POZDĚJI FELICIÁN UMÍRÁ A JEHO SRDCE JE POHŘBENO V KAPLI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. CESTA JE TVOŘENA DVANÁCTI KAMENNÝMI ZASTAVENÍMI S KRÁSNÝMI TESANÝMI RELIÉFY PAŠIOVÝCH SCÉN OD NEZNÁMÉHO AUTORA. JEDNÁ SE O VYŠŠÍ TROJBOKÉ PYLONY, STOJÍCÍ NA TROJÚHELNÍKOVÉ ZÁKLADNĚ A ČLENĚNÝ TŘEMI PROFILOVANÝMI ŘÍMSAMI. VE DRUHÉ ČÁSTI V PLASTICKÉM RÁMU JSOU VÝŠE ZMÍNĚNÉ RELIÉFY KŘÍŽOVÉ CESTY. JEHLAN JE UKONČEN PROFILOVANOU ŘÍMSOU A ZASTŘEŠEN TŘÍBOKÝM ZDĚNÝM STANEM, JENŽ VE VRCHOLU NESE ROVNORAMENNÝ KŘÍŽ. JEHO RAMENA JSOU UKONČENA TROJLISTEM. NA VŠECH ARCHITEKTONICKÝCH PRVCÍCH ZASTAVENÍ SE TEDY SETKÁVÁME S ČÍSLICÍ TŘI, COŽ ROVNĚŽ MŮŽE SOUVISET S TROJICÍ BOŽÍ.

KAŽDOROČNÍ POUŤ SE KONÁ NA SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

ZASTAVENÍ JSOU ZDOBENA ÚŽASNÝMI TESANÝMI RELIÉFY PAŠIJOVÝCH SCÉN

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?