KŘÍŽOVÁ CESTA V DRNOVICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DRNOVICE

NA MÍSTĚ DNEŠNÍHO KOSTELA SV. VAVŘINCE STÁL JIŽ VE DRUHÉ POLOVINĚ 14. STOLETÍ PRVNÍ DRNOVICKÝ KOSTEL. V ROCE 1650 VYHOŘEL DRUHÝ DRNOVICKÝ KOSTEL, KTERÝ ZDE STÁL OD ROKU 1480. TEHDY JEJ NECHALA POSTAVIT PANÍ KUNKA Z KRAVAŘ A BOSKOVIC, PRAVDĚPODOBNĚ Z DŮVODU ŠPATNÉHO STAVU KOSTELA PRVNÍHO. SE STAVBOU SOUČASNÉHO KOSTELA BYLO ZAPOČATO V ROCE 1652 A TO ZA POMOCI MAJITELE RAČICKÉHO PANSTVÍ, SVOBODNÉHO PÁNA HORÁCE DE FORNO.

KOSTEL BYL DO ROKU 1935 OBKLOPEN HŘBITOVEM; DNES JE TENTO PROSTOR VĚNOVÁN ODPOČINKU A MODLITBĚ. OD ROKU 2012 JE PROSTOR KONCIPOVÁN JAKO BIBLICKÁ ZAHRADA. V JEJÍM STŘEDU JE MOHUTNÝ KŘÍŽ, POSTAVENÝ NA PAMÁTKU LIDOVÝCH MISIÍ, KTERÉ ZDE KONALI MISIONÁŘI REDEMPTORISTÉ V ROCE 2013. VEDLE KŘÍŽE JE KÁMEN PULSUJÍCÍ VODOU, JENŽ ODKAZUJE NA KÁMEN ODVALENÝ OD HROBU ZMRTVÝCH VSTALÉHO KRISTA.

SOUČÁSTÍ ZAHRADY JE TAKÉ KŘÍŽOVÁ CESTA, POSTAVENÁ OBĚTAVÝMI FARNÍKY A POSVĚCENA NA VELKÉ SVATOVAVŘINECKÉ POUTI 10. SRPNA ROKU 2014.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?