KŘÍŽOVÁ CESTA V LULČI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LULEČ

KOSTEL SV. MARTINA V LULČI, PRVNĚ PŘIPOMÍNÁN ROKU 1406 JAKO KOSTEL SV. DUCHA. LULEČSKÝ FARÁŘ MARTIN DVOŘANSKÝ VŠAK NECHAL GOTICKOU STAVBU ZBOURAT A NA JEJÍM MÍSTĚ VYSTAVĚT V LETECH 1751 – 1753 POZDNĚ BAROKNÍ CHRÁM, ZASVĚCENÝ DLE SVÉHO ZAKLADATELE SV. MARTINOVI. VĚŽ KOSTELA BYLA PŘISTAVĚNA V ROCE 1826.

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE Z OBCE KE KOSTELU SV. MARTINA A JE TVOŘENA ČTRNÁCTI ZDĚNÝMI VÝKLENKOVÝMI KAPLIČKAMI. KAPLE JSOU V PRŮČELNÍ STĚNĚ PROLOMENY HLUBOKOU USTUPUJÍCÍ NIKOU, DO KTERÉ BYL VLOŽEN OBRÁZEK PAŠIJOVÉHO CYKLU. STAVBA KŘÍŽOVÉ CESTY SE DATUJE DO SEDMDESÁTÝCH LET 19. STOLETÍ. V MINULOSTI PATŘILA K HOJNĚ VYUŽÍVANÝM POUTNÍM MÍSTŮM. V ROCE 1933 BYLA CELÁ CESTA ZREKONSTRUOVÁNA. V OBDOBÍ DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ KŘÍŽOVÁ CESTA CHÁTRALA A NEBYLY PROVÁDĚNY ŽÁDNÉ OPRAVY. NA KONCI DEVADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ ZAČALA OBEC LULEČ S POSTUPNÝMI OPRAVAMI KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÉ BYLY DOKONČENY V ROCE 2010. V TÉMŽE ROCE BYLO VYBUDOVÁNO I SCHODIŠTĚ K POSLEDNÍMU ZASTAVENÍ.  

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POSVĚCENA V RÁMCI MARTINSKÉHO POSVÍCENÍ V ROCE 2010 VYŠKOVSKÝM DĚKANEM P. FRANTIŠKEM CINCIALOU.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?