KŘÍŽOVÁ CESTA V LULČI

KŘÍŽOVÁ CESTA V LULČI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LULEČ

LULEČSKÝ KOSTEL SE PRÝ STAL INSPIRACÍ

PRO PRVNÍ KAPLI NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE

KOSTEL SV. MARTINA V LULČI, PRVNĚ PŘIPOMÍNÁN ROKU 1406 JAKO KOSTEL SV. DUCHA. LULEČSKÝ FARÁŘ MARTIN DVOŘANSKÝ VŠAK NECHAL GOTICKOU STAVBU ZBOURAT A NA JEJÍM MÍSTĚ VYSTAVĚT V LETECH 1751 – 1753 POZDNĚ BAROKNÍ CHRÁM, ZASVĚCENÝ DLE SVÉHO ZAKLADATELE SV. MARTINOVI. VĚŽ KOSTELA BYLA PŘISTAVĚNA V ROCE 1826.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POSTAVENA V SEDMDESÁTÝCH LETECH 19. STOLETÍ

ČTRNÁCTÉ ZASTAVENÍ SE STAVEBNĚ LIŠÍ OD OSTATNÍCH KAPLÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE Z OBCE KE KOSTELU SV. MARTINA A JE TVOŘENA ČTRNÁCTI ZDĚNÝMI VÝKLENKOVÝMI KAPLIČKAMI. KAPLE JSOU V PRŮČELNÍ STĚNĚ PROLOMENY HLUBOKOU USTUPUJÍCÍ NIKOU, DO KTERÉ JE VLOŽEN OBRÁZ PAŠIJOVÉHO CYKLU. JEDNÁ SE LITINOVÉ RELIÉFY OSAZENÉ DŘEVĚNÝM RÁMEM, KTERÉ BYLY ODLITY V BLANENSKÝCH ŽELEZÁRNÁCH; JDE O PŮVODNÍ VYBAVENÍ KAPLÍ, JEJICHŽ VÝSTAVBA SE DATUJE DO SEDMDESÁTÝCH LET 19. STOLETÍ. V MINULOSTI PATŘILA LULEČ K HOJNĚ VYUŽÍVANÝM POUTNÍM MÍSTŮM. V ROCE 1933 BYLA CELÁ CESTA ZREKONSTRUOVÁNA. V OBDOBÍ DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ KŘÍŽOVÁ CESTA CHÁTRALA A NEBYLY PROVÁDĚNY ŽÁDNÉ OPRAVY. NA KONCI DEVADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ ZAČALA OBEC LULEČ S POSTUPNÝMI OPRAVAMI KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÉ BYLY DOKONČENY V ROCE 2010. V TÉMŽE ROCE BYLO VYBUDOVÁNO I SCHODIŠTĚ K POSLEDNÍMU ZASTAVENÍ.  

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POSVĚCENA V RÁMCI MARTINSKÉHO POSVÍCENÍ V ROCE 2010 VYŠKOVSKÝM DĚKANEM P. FRANTIŠKEM CINCIALOU.

K POSLEDNÍMU ZASTAVENÍ BYLO V ROCE 2010 VYBUDOVÁNO NOVÉ SCHODIŠTĚ

LULEČ BÝVALA V MINULOSTI VÝZNAMNÝM POUTNÍM MÍSTEM

NA VNĚJŠÍ STRANĚ LULEČSKÉHO KOSTELA BYLA V ROCE 1952 ODHALENA PAMĚTNÍ DESKA MATCE A SESTŘE HUDEBNÍHO SKLADATELE ZDEŇKA FIBICHA, KTERÉ V LULČI ŽILY OD ROKU 1883.

LULEČSKÝ KOSTEL SE PRÝ TAKÉ STAL INSPIRACÍ PRO VÝSTAVBU PRVOTNÍ KAPLE NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE. KDYŽ ZDEJŠÍM KRAJEM PROJÍŽDĚL V PRVNÍ POLOVINĚ 17. STOLETÍ OLOMOUCKÝ OBCHODNÍK VÍNEM JAN ANDRÝSEK, ZAUJAL HO PŮVODNÍ KOSTEL NA TÉTO HOŘE NATOLIK, ŽE UČINIL SLIB POSTAVIT PODOBNOU KAPLI NAD OLOMOUCÍ. ZÁKLADNÍ KÁMEN K NÍ BYL POLOŽEN ROKU 1629 A VYSVĚCENA BYLA V ROCE 1633. PRÁVĚ TATO KAPLE SE STALA ZÁKLADEM PRO DNEŠNÍ POUTNÍ CHRÁM NA SVATÉ KOPEČKU.

LITINOVÉ DESKY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY POCHÁZEJÍ Z BLANENSKÝCH ŽELEZÁREN

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?