POHLED NA MĚSTO Z URBÁNKU

KŘÍŽOVÁ CESTA VE SLAVKOVĚ U BRNA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLAVKOV U BRNA

NÁVRŠÍ S KAPLÍ SV. URBANA

MĚSTO SLAVKOV JE ZNÁMÉ SVÝM KRÁSNÝM VRCHOLNĚ BAROKNÍM ZÁMKEM A SAMOZŘEJMĚ TAKÉ JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH BITEV NAPOLEONSKÝCH VÁLEK. PŘI PROHLÍDCE TOHOTO ZAJÍMAVÉHO MĚSTA ALE NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT TAKÉ KAPLI SV. URBANA, KTEROU NAJDEME SEVERNÍM KONCI MĚSTA. SVAHY KOPCE, NA KTERÉM KAPLE STOJÍ, BYLY ODEDÁVNA OSAZOVÁNY VINNOU RÉVOU A VINOHRADY ZDE BÝVALY PRAKTICKY AŽ DO KONCE 19. STOLETÍ. PROTO JE TAKÉ KAPLE ZASVĚCENA SVATÉMU URBANOVI, KTERÝ POD JMÉNEM URBAN I. BYL 17. PAPEŽEM KATOLICKÉ CÍRKVE. JAKO SVATÝ JE ZNÁM JAKO PATRON VINAŘŮ A BEDNÁŘŮ.

SOUČASNÁ KAPLE BYLA V LETECH 1858 – 1861 OBNOVENA

DÍKY FINANČNÍM DARŮM SLAVKOVSKÝCH OBYVATEL

PLASTIKA SV. ANNY ZE STŘEŠNÍHO PRŮČELÍ KAPLE

KAPLE BYLA POSTAVENA V ROCE 1712 ITALSKÝM ARCHITEKTEM DOMENICEM MARTINELLIM, KTERÝ V TÉ DOBĚ PRACOVAL NA VELKOLEPÉM ZÁMKU VE MĚSTĚ. ZA JOSEFÍNSKÝCH REFOREM V ROCE 1784 BYLA KAPLE UZAVŘENA, ABY NAŠLA UPLATNĚNÍ VE VÝŠE ZMIŇOVANÉ BITVĚ U SLAVKOVA V ROCE 1805, KDY SLOUŽILA FRANCOUZSKÝM VOJÁKŮM JAKO POZOROVATELNA, STÁJ A SKLADIŠTĚ. STAVBA BYLA BĚHEM TĚCHTO VÁLEČNÝCH OPERACÍ SILNĚ POŠKOZENA A V ROCE 1816 MUSELA BÝT ZBOURÁNA. MATERIÁL Z KAPLE SE POUŽIL NA STAVBU OBECNÍHO DOMU VE SLAVKOVĚ.

O VÝSTAVBU NOVÉ KAPLE SE POSTARALI SAMOTNÍ OBČANÉ, KTEŘÍ SE SVÝMI MILODARY ZASLOUŽILI V LETECH 1858 – 1861 O JEJÍ OBNOVU. OD TÉ DOBY SE STAL URBÁNEK, JAK SE LIDOVĚ KAPLI ŘÍKÁ, MALÝM POUTNÍM MÍSTEM. POVINNOSTÍ SLAVKOVSKÉHO FARÁŘE BYLO JEDNOU DO ROKA, NA SVÁTEK SVATÉHO URBANA, KTERÝ PŘIPADÁ NA DATUM 25. KVĚTNA, VÉST PROCESÍ KE KAPLI ZASVĚCENÉ PATRONOVI MĚSTA A TAM ODSLOUŽIT MŠI. TAK SE TAKÉ DO SOUČASNÉ DOBY DĚJE.

KŘÍŽOVÁ CESTA VZNIKLA VE SLAVKOVĚ V LETECH 2012 - 2014

MEZI ROKY 2012 - 2014 BYLO POUTNÍ MÍSTO OBOHACENO O KŘÍŽOVOU CESTU. NA POČÁTKU PRVNÍHO ROKU BYLA KAMENICKOU FIRMOU JIŘÍHO ZIMOVČÁKA Z BRNA VYROBENA JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ A USAZENA NA SVÁ MÍSTA V KRAJINĚ. POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY NA KVĚTNOU NEDĚLI 2012 BYLA JIŽ CELEBROVÁNA U NOVÝCH ZASTAVENÍ, KTERÉ VŠAK BYLY PROZATÍM BEZ PAŠIJOVÝCH SCÉN. PRVNÍ ZASTAVENÍ JE OSAZENO NEDALEKO SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO POD SVAHEM KOPCE, POSLEDNÍ V BLÍZKOSTI KAPLE SV. URBANA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ VE FORMĚ BOŽÍCH MUK JSOU VYSOKÁ PŘES DVA METRY A VRCHOLOVÉ KAPLICE ZDOBÍ PAŠIJOVÉ VÝJEVY Z DÍLNY LELEKOVICKÉHO VÝTVARNÍKA MILIVOJE HUSÁKA, KTERÝ SVÝMI MODERNĚ POJATÝMI NÁVRHY NEJVÍCE OSLOVIL SLAVKOVSKÉ POUTNÍKY. V ROCE 2014 SVÉ DÍLO INSTALOVAL DO KAPLIC JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ. NOVÉ OBRAZY BYLY POŽEHNÁNY PŘI KVĚTNOVÉ POUTI 2016 ZNOJEMSKÝM DĚKANEM MONS. JINDŘICHEM BARTOŠEM.

O JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ SE STARAJÍ PATRONI Z ŘAD OBYVATEL MĚSTA

PAŠIJOVÉ SCÉNY JSOU DÍLEM VÝTVARNÍKA MILIVOJE HUSÁKA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?