EMPÍROVÝ ZÁMEK V DAČICÍCH

KŘÍŽOVÁ CESTA V DAČICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DAČICE

POZDNĚ BAROKNÍ KOSTEL SV. VAVŘINCE S RENESANČNÍ VĚŽÍ

DAČICE JSOU JEDNÍM Z NEJSTARŠÍCH MĚST LEŽÍCÍCH V PŮVABNÉ KRAJINĚ ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY. PRVNÍ PÍSEMNÁ ZPRÁVA POCHÁZÍ Z ROKU 1183 A DOKLÁDÁ EXISTENCI OSADY VZNIKLÉ NA KŘIŽOVATCE OBCHODNÍCH CEST, KTERÉ SPOJOVALY ZNOJEMSKO S JIŽNÍMI ČECHAMI A JIHLAVSKO S RAKOUSKEM.

MARIÁNSKÝ SLOUP TZV. "LORETA", POSTAVENÝ KOLEM ROKU 1725

NEJVĚTŠÍHO ROZKVĚTU SE DOSTALO MĚSTU ZA DRŽENÍ ŠLECHTICKÉHO RODU KRAJÍŘŮ Z KRAJKU. ZA JEJICH VLÁDY SE STALO MĚSTO VÝSTAVNÝM RENEZANČNÍM SÍDLEM A BYLO VYBUDOVÁNO MNOŽSTVÍ PAMÁTEK - NOVÁ RADNICE, STARÝ A NOVÝ ZÁMEK, VĚŽ KOSTELA SV. VAVŘINCE A VYROSTLA NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ KOLEM ZÁMKU. PO MOROVÉ RÁNĚ A VELKÉM POŽÁRU BYLO MĚSTO PŘESTAVĚNO BAROKNĚ. K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM DOCHOVANÝM BAROKNÍM PAMÁTKÁM PATŘÍ AREÁL FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA S KOSTELEM SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, SOUSOŠÍ PANNY MARIE PŘED NOVÝM ZÁMKEM A KOSTEL SV. VAVŘINCE, KTERÝ S PŘILEHLOU RENESANČNÍ VĚŽÍ TVOŘÍ DOMINANTU MĚSTA.

ŽULOVÝ PAMÁTNÍK PRVNÍ KOSTKY CUKRU NA SVĚTĚ Z ROKU 1983

ROK 1843 PŘINESL MĚSTU SVĚTOVÉ PRVENSTVÍ. V TOMTO ROCE SE ZRODILA V JEDNOM Z DOMŮ NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ PRVNÍ KOSTKA CUKRU.

PŘÍSTUPOVÁ CESTA K CESTĚ KŘÍŽOVÉ

ALE PŘEJDĚME K HISTORII ZCELA NEDÁVNÉ A KE VZNIKU KŘÍŽOVÉ CESTY V AREÁLU MĚSTSKÉHO LESOPARKU. MYŠLENKA NA VYBUDOVÁNÍ LESOPARKU NA MÍSTĚ ZVANÉM „U TŘÍ KŘÍŽŮ“ ZRÁLA NĚKOLIK LET. KONKRÉTNÍ PODOBU DOSTALA V LETECH 2011 – 2013, KDY BYLO ROZHODNUTO VYBUDOVAT ZDE KŘÍŽOVOU CESTU A OBNOVIT TŘI KŘÍŽE, KTERÉ ZDE STÁVALY BEZMÁLA 300 LET. BYL VYPRACOVÁN PROJEKT „LESOPARK TŘI KŘÍŽE“ A PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI V RÁMCI „PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V OSE NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH, ZVÝŠENÍ REKREAČNÍ FUNKCE LESA“. PROJEKT BYL VYBRÁN A ZÍSKANÁ DOTACE TÉMĚŘ STOPROCENTNĚ POKRYLA NÁKLADY NA JEHO REALIZACI. V PRVNÍ FÁZI BYLY VYŘEZÁNY NEŽÁDOUCÍ DŘEVINY, A TO Z DŮVODU CELKOVÉHO PROSVĚTLENÍ LESA. PŘI BUDOVÁNÍ POCHOZNÝCH CEST BYLO POUŽITO KAMENIVO Z DAČICKÉHO KAMENOLOMU.

CESTA JE TVOŘENA TŘINÁCTI KAMENNÝMI ZASTAVENÍMI A KALVÁRIÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA JE TVOŘENA VELKÝMI KAMENNÝMI BLOKY

S KOVÁŘSKY ZPRACOVANÝM SYMBOLEM ZASTAVENÍ

CESTY JSOU LEMOVÁNY ZASTAVENÍMI KŘÍŽOVÉ CESTY. TY JSOU TVOŘENY MONOLITY Z MRÁKOTÍNSKÉ ŽULY, POCHÁZEJÍCÍ Z NEDALEKÉHO LOMU ŽERNOVIŠŤATA. ČÍSELNÁ OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ JSOU DÍLEM UMĚLECKÉHO KOVÁŘE PANA JIŘÍHO MARKA Z MALÉHO PĚČÍNA. TORZO JEDNOHO Z PŮVODNÍCH KŘÍŽŮ STOJÍ DNES NA OSTROHU KOPCE V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ ZANIKLÉHO LOMU. PRO UMÍSTĚNÍ NOVÝCH KŘÍŽŮ BYL ZVOLEN NEDALEKÝ VRCHOL KOPCE. ING. MARIÁN BOCÁN PŘEMĚŘIL TORZO DOCHOVANÉHO KŘÍŽE A PODLE HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z ROKU 1936 PŘIPRAVIL VÝKRES PRO ZHOTOVENÍ KŘÍŽŮ NOVÝCH. TRUHLÁŘSKÝ MISTR PAN ŠEDA Z LIPOLCE A JEHO SYN VYROBILI NOVÉ KŘÍŽE ZE 115 LET STARÉHO MODŘÍNOVÉHO DŘEVA, KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO Z OBECNÍHO LESA V LIPOLCI.

DAČICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA 25. SRPNA ROKU 2013.

TEXT PŘEVZAT Z WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTA DAČICE

ZA INFORMACE PATŘÍ MŮJ DÍK ROVNĚŽ PANÍ MARKÉTĚ RYCHLÍKOVÉ Z DAČICKÉHO MUZEA

DETAIL TŘINÁCTÉHO ZASTAVENÍ

KALVÁRIE - ZÁVĚR KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?