KŘÍŽOVÁ CESTA V MYSLIBOŘI

KŘÍŽOVÁ CESTA V MYSLIBOŘI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TELČ

ÚVODNÍ KAMENY SE JMÉNY ČLENŮ RODINY

ZASTAVENÍ JEDENÁCTÉ – JEŽÍŠ PŘIBIT NA KŘÍŽ

KŘÍŽOVOU CESTU V MYSLIBOŘI NA KOPCI ZAČALI BUDOVAT PAN NOSEK A PAN HAVLÍK V ROCE 2015. ČTRNÁCT ZASTAVENÍ SESTAVENÝCH TÉMĚŘ VÝHRADNĚ ZE ZDEJŠÍHO KAMENE, DOPLŇUJÍ JEŠTĚ JINÉ BIBLICKÉ MOTIVY, POSEZENÍ S VÝHLEDEM DO KRAJE A DALŠÍ KAMENNÉ PRVKY.

ZAČÁTEK CESTY LEMUJÍ PŘEVÁŽNĚ KAMENY NESOUCÍ JMÉNA ŽIJÍCÍCH ČLENŮ ŠIROKÉ RODINY, KTERÁ Z MYSLIBOŘE POCHÁZÍ A K JEJIMŽ KOŘENŮM VE ZDEJŠÍM KRAJI SE TÍMTO ZPŮSOBEM TVŮRCI KŘÍŽOVÉ CESTY S ÚCTOU HLÁSÍ.

KRÁSNÝ KRAJ, PŘEKRÁSNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA!!

KALVÁRIE

POSLEDNÍM ZASTAVENÍM JE BOŽÍ HROB

VYZNÁNÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?