KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÉ ŘÍŠI

KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÉ ŘÍŠI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NOVÁ ŘÍŠE

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ V NOVÉ ŘÍŠI

CELKOVÝ POHLED NA NOVOU ŘÍŠI OD KALVÁRIE

MALEBNÝ POHLED SE NASKÝTÁ NA MĚSTEČKO NOVÁ ŘÍŠE Z VÝŠINY ZVANÉ SPRAVEDLNOST. ZDE NA KOPCI BYL V ROCE 1863 POSTAVEN ŽULOVÝ KŘÍŽ, ABY VŠEM POUTNÍKŮM PŘIPOMÍNAL TISÍCILETÉ VÝROČÍ PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE NA MORAVU. A O DESET LET POZDĚJI PRÁVĚ ZDE, U KŘÍŽE VĚROZVĚSTŮ, MĚLA SVŮJ KONEC I NOVĚ DOBUDOVANÁ KŘÍŽOVÁ CESTA.

KŘÍŽ NA KALVÁRII

PŮVODNÍCH 13 KAPLIČEK VZNIKLO DLE NÁVRHU STAVEBNÍHO MISTRA KRYŠTOFA, OLEJOVÉ OBRAZY NA PLECHU BYLY PRACÍ TELČSKÉHO MALÍŘE ČEŇKA NEUMANNA. DNES ZDE NALEZNEME KAPLIČEK POUZE DESET; PRVNÍ TŘI, KTERÉ STÁVALY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ, ZMIZELY, ALE O TY ZBÝVAJÍCÍ JE VZORNĚ POSTARÁNO.

KAPLIČKY I KŘÍŽ BYLY OPRAVENY, KŘÍŽ BYL NOVĚ OSAZEN LITINOVÝM KORPUSEM KRISTA. PŘEDPOKLÁDÁ SE ROVNĚŽ, ŽE DO KAPLIČEK BUDOU VLOŽENY KOPIE LITINOVÝCH OBRAZŮ, KTERÉ JSOU ULOŽENY V MÍSTNÍM PREMONSTRÁTSKÉM KLÁŠTEŘE.

KALVÁRIE

CESTA K NEBI

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?