KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÉ ŘÍŠI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NOVÁ ŘÍŠE

MALEBNÝ POHLED SE NASKÝTÁ NA MĚSTEČKO NOVÁ ŘÍŠE Z VÝŠINY ZVANÉ SPRAVEDLNOST. ZDE NA KOPCI BYL V ROCE 1863 POSTAVEN ŽULOVÝ KŘÍŽ, ABY VŠEM POUTNÍKŮM PŘIPOMÍNAL TISÍCILETÉ VÝROČÍ PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE NA MORAVU. A O DESET LET POZDĚJI PRÁVĚ ZDE, U KŘÍŽE VĚROZVĚSTŮ, MĚLA SVŮJ KONEC I NOVĚ DOBUDOVANÁ KŘÍŽOVÁ CESTA.

PŮVODNÍCH 13 KAPLIČEK VZNIKLO DLE NÁVRHU STAVEBNÍHO MISTRA KRYŠTOFA, OLEJOVÉ OBRAZY NA PLECHU BYLY PRACÍ TELČSKÉHO MALÍŘE ČEŇKA NEUMANNA. DNES ZDE NALEZNEME KAPLIČEK POUZE DESET; PRVNÍ TŘI, KTERÉ STÁVALY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ, ZMIZELY, ALE O TY ZBÝVAJÍCÍ JE VZORNĚ POSTARÁNO.

KAPLIČKY I KŘÍŽ BYLY OPRAVENY, KŘÍŽ BYL NOVĚ OSAZEN LITINOVÝM KORPUSEM KRISTA. PŘEDPOKLÁDÁ SE ROVNĚŽ, ŽE DO KAPLIČEK BUDOU VLOŽENY KOPIE LITINOVÝCH OBRAZŮ, KTERÉ JSOU ULOŽENY V MÍSTNÍM PREMONSTRÁTSKÉM KLÁŠTEŘE.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?