KŘÍŽOVÁ CESTA VE SLAVONICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLAVONICE

POUTNÍ KOSTEL BOŽÍHO TĚLA STOJÍ NA MÍRNÉM PAHORKU SEVEROZÁPADNĚ OD PŘEKRÁSNÉHO RENESANČNÍHO MĚSTA SLAVONICE. PŮVODNÍ KAPLE BYLA POSTAVENA NA MÍSTĚ, KDE BYLA PODLE LEGENDY NALEZENA HOSTIE Z UKRADENÉ MONSTRANCE FARNÍHO KOSTELA VE SLAVONICÍCH. KAPLE POCHÁZEJÍCÍ Z ROKU 1491 BYLA V PRŮBĚHU LET OPRAVOVÁNA A DOSTAVOVÁNA AŽ DO DNEŠNÍ PODOBY. KE DVOULODNÍMU GOTICKÉMU KOSTELU BYLA PŘIPOJENA LORETÁNSKÁ KAPLE S UCTÍVANOU SOCHOU PANNY MARIE LORETÁNSKÉ. VNĚJŠÍ STĚNU KOSTELA ZDOBILA MALBA, KTERÁ BYLA NAHRAZENA MOZAIKOU SV. KRYŠTOFA. V BLÍZKOSTI KAPLE JE POUSTEVNICKÁ STUDNĚ S PRAMENEM PITNÉ VODY, DOMEK U KOSTELA BÝVAL POUSTEVNOU.

KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ VE MĚSTĚ U KŘIŽOVATKY ULIC JANA ŽIŽKY A DAČICKÉ, NEDALEKO DAČICKÉ BRÁNY. SKLÁDÁ SE CELKEM ZE SEDMI ZASTAVENÍ, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ NEJZÁSADNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ CHVÍLE JEŽÍŠE KRISTA PŘED JEHO UKŘIŽOVÁNÍM.

PRVNÍ KAPLE NESE OBRAZ LOUČENÍ KRISTA S PANNOU MARIÍ, DRUHÁ KAPLE OBSAHUJE NÁMĚT POSLEDNÍ VEČEŘE, VE TŘETÍ KAPLI JE OBRAZ KRISTA NA HOŘE OLIVETSKÉ, ČTVRTÝ VÝJEV ZNÁZORŇUJE BIČOVÁNÍ KRISTA, PÁTÁ KAPLE UKAZUJE OBRAZ KORUNOVÁNÍ KRISTA TRNÍM, ŠESTÁ NESENÍ KŘÍŽE A POSLEDNÍ KAPLE, STOJÍCÍ V BLÍZKOSTI POUTNÍHO KOSTELA BOŽÍHO TĚLA, NESE OBRAZ UKŘIŽOVÁNÍ.

KAPLE, POSTAVENÉ V PRŮBĚHU CELÉHO 18. STOLETÍ, JSOU VELIKOSTNĚ TOTOŽNÉ, LIŠÍ SE ALE SVÝM STAVEBNÍM ZPRACOVÁNÍM A ZDOBNÝMI PRVKY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?