KŘÍŽOVÁ CESTA VE SLAVONICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLAVONICE

POUTNÍ KOSTEL BOŽÍHO TĚLA STOJÍ NA PAHORKU MEZI STROMY SEVEROZÁPADNĚ OD PŘÍHRANIČNÍ OBCE SLAVONICE. PŮVODNÍ KAPLE BYLA POSTAVENA NA MÍSTĚ, KDE BYLA PODLE LEGENDY NALEZENA HOSTIE Z UKRADENÉ MONSTRANCE FARNÍHO KOSTELA VE SLAVONICÍCH. KAPLE POCHÁZEJÍCÍ Z ROKU 1491 BYLA V PRŮBĚHU LET OPRAVOVÁNA A DOSTAVOVÁNA AŽ DO DNEŠNÍ PODOBY. KE DVOULODNÍMU GOTICKÉMU KOSTELU BYLA PŘIPOJENA LORETÁNSKÁ KAPLE S UCTÍVANOU SOCHOU PANNY MARIE LORETÁNSKÉ. INTERIÉR KOSTELA UPOUTÁ PŘEDEVŠÍM ROKOKOVÝM OLTÁŘEM BOŽÍHO TĚLA A HLAVNÍ BAROKNÍ OLTÁŘ S OBRAZEM KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE. V KOSTELE JE DALŠÍCH ŠEST OLTÁŘŮ. VNĚJŠÍ STĚNU KOSTELA ZDOBILA MALBA, KTERÁ BYLA NAHRAZENA MOZAIKOU SV. KRYŠTOFA. V BLÍZKOSTI KAPLE JE POUSTEVNICKÁ STUDNĚ S PRAMENEM ZDRAVÉ VODY, DOMEK U KOSTELA BÝVAL POUSTEVNOU. KOSTEL JE NEJSTARŠÍM EUCHARISTICKÝM POUTNÍM MÍSTEM NA SEVER OD ALP.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?