KŘÍŽOVÁ CESTA VE SLAVONICÍCH - IV. ZASTAVENÍ - BIČOVÁNÍ KRISTA

KŘÍŽOVÁ CESTA VE SLAVONICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLAVONICE

CELKOVÝ POHLED NA MĚSTO SLAVONICE

NA POMEZÍ ČECH, MORAVY A RAKOUSKA LEŽÍ JEDEN Z ARCHITEKTONICKÝCH SKVOSTŮ NAŠÍ ZEMĚ, RENESANČNÍ MĚSTO SLAVONICE, O KTERÉM PRVNÍ PÍSEMNOU ZMÍNKU NALEZNEME JIŽ V ROCE 1260. OD ROKU 1961 JSOU MĚSTSKOU PAMÁTKOVOU REZERVACÍ A V ROCE 2003 BYLY NOMINOVÁNY NA SEZNAM UNESCO.

KOSTEL BOŽÍTO TĚLA /SVATÉHO DUCHA/

VNĚJŠÍ STĚNU KOSTELA ZDOBÍ OD ROKU 1933 MOZAIKA SV. KRYŠTOFA

NÁŠ ZÁJEM SE SAMOZŘEJMĚ NEJVÍCE TÝKÁ KŘÍŽOVÉ CESTY A KOSTELA BOŽÍHO TĚLA, KTERÝ JE KRAJINNOU DOMINANTOU CELÉHO MĚSTA. PRVNÍ ZMÍNKA O PŮVODNÍ KAPLI POCHÁZÍ Z ROKU 1280, KTERÁ PRÝ BYLA ZALOŽENA NA MÍSTĚ, KDE BYLA PODLE LEGENDY NALEZENA HOSTIE Z UKRADENÉ MONSTRANCE FARNÍHO KOSTELA VE SLAVONICÍCH. ZA HUSITSKÝCH VÁLEK BYLA HEJTMANEM JANEM Z VÍCEMILIC VYPÁLENA, ALE JIŽ V ROCE 1437 JE OPĚT OPRAVENA. V LETECH 1478 AŽ 1491 BYLA JINDŘICHEM IV. Z HRADCE PROVEDENA POZDNĚ GOTICKÁ PŘESTAVBA. V ROCE 1589 DOSTÁVAJÍ KOSTEL DO UŽÍVÁNÍ MÍSTNÍ PROTESTANTI, KTERÝM JE ZAKÁZÁNO KONÁNÍ BOHOSLUŽEB VE MĚSTĚ. KOSTEL JE V TÉTO FÁZI PŘEJMENOVÁN NA KOSTEL SV. DUCHA. DO RUKOU KATOLÍKŮ SE VRÁTIL PO ROCE 1620.

RANĚ BAROKNÍ PŘÍSTAVBA BYLA DOKONČENA ROKU 1677 A V ROCE 1820 JE PŘISTAVĚNA TAKÉ LORETÁNSKÁ KAPLE S UCTÍVANOU SOCHOU PANNY MARIE LORETÁNSKÉ, KTERÁ SEM BYLA PŘEMÍSTĚNA ZE ZRUŠENÉ LORETÁNSKÉ KAPLE VE VRATĚNÍNĚ. VNĚJŠÍ STĚNU KOSTELA PŮVODNĚ ZDOBILA MALBA S NÁMĚTEM SV. VERONIKY A SV. KRYŠTOFA, KTERÁ BYLA V ROCE 1933 NAHRAZENA MOZAIKOU SV. KRYŠTOFA. V BLÍZKOSTI KAPLE JE POUSTEVNICKÁ STUDNĚ S PRAMENEM PITNÉ VODY, DOMEK U KOSTELA BÝVAL POUSTEVNOU, KTERÁ ZDE FUNGOVALA DO ROKU 1786.

LOUČENÍ KRISTA S PANNOU MARIÍ - I. ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

II. ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ VE MĚSTĚ U KŘIŽOVATKY ULIC JANA ŽIŽKY A DAČICKÉ, NEDALEKO DAČICKÉ BRÁNY. SKLÁDÁ SE CELKEM ZE SEDMI ZASTAVENÍ, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ NEJZÁSADNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ CHVÍLE JEŽÍŠE KRISTA PŘED JEHO UKŘIŽOVÁNÍM.

DRUHÉ ZASTAVENÍ ZDOBÍ OBRAZ POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ

ZASTAVENÍ TŘETÍ - KRISTUS NA HOŘE OLIVETSKÉ

PRVNÍ KAPLE NESE OBRAZ LOUČENÍ KRISTA S PANNOU MARIÍ, DRUHÁ KAPLE OBSAHUJE NÁMĚT POSLEDNÍ VEČEŘE, VE TŘETÍ KAPLI JE OBRAZ KRISTA NA HOŘE OLIVETSKÉ, ČTVRTÝ VÝJEV ZNÁZORŇUJE BIČOVÁNÍ KRISTA, PÁTÁ KAPLE UKAZUJE OBRAZ KORUNOVÁNÍ KRISTA TRNÍM, ŠESTÁ NESENÍ KŘÍŽE A POSLEDNÍ KAPLE, STOJÍCÍ V BLÍZKOSTI POUTNÍHO KOSTELA BOŽÍHO TĚLA, NESE OBRAZ UKŘIŽOVÁNÍ.

KORUNOVÁNÍ KRISTA TRNÍM - TO JE MOTIV PÁTÉHO ZASTAVENÍ

KAPLE, POSTAVENÉ V PRŮBĚHU CELÉHO 18. STOLETÍ, JSOU VELIKOSTNĚ TOTOŽNÉ, LIŠÍ SE ALE SVÝM STAVEBNÍM ZPRACOVÁNÍM A ZDOBNÝMI PRVKY OD POZDNĚ BAROKNÍCH PO JEDNODUŠŠÍ KLASICISTNÍ. ŠEST KAPLÍ BYLO V LETECH 2013 - 2014 OPRAVENO MĚSTEM SLAVONICE, PRVNÍ ZASTAVENÍ JE V SOUKROMÝCH RUKÁCH A ZATÍM ZŮSTALO NEOPRAVENO.

ČERPÁNO Z WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTA SLAVONICE A PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NPÚ

ŠESTÉ ZASTAVENÍ A OBRAZ NESENÍ KŘÍŽE

POSLEDNÍ KAPLE STOJÍCÍ V BLÍZKOSTI KOSTELA NESE OBRAZ S MOTIVEM UKŘIŽOVÁNÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?