KŘÍŽOVÁ CESTA V NETÍNĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V NETÍNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NETÍN

BAROKNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

HROBKA ŠLECHTICKÉHO RODU LOBKOWICZŮ

KŘÍŽOVÁ CESTA V NETÍNĚ Z 19. STOLETÍ ZAČÍNÁ U BAROKNÍHO KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A POKRAČUJE KRÁSNOU LIPOVOU ALEJÍ K NOVOGOTICKÉ HROBCE RODU LOBKOWICZŮ. TU DALA ZBUDOVAT V LETECH 1869 – 1871 KNĚŽNA LEOPOLDINA LIECHTENSTEINOVÁ, PROVDANÁ PRINCEZNA LOBKOWICZOVÁ. AUTOREM STAVBY JE BRNĚNSKÝ ARCHITEKT AUGUSTIN PROKOP.

KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ 14 KAMENNÝCH BOŽÍCH MUK, KTERÉ MAJÍ V SOUČASNÉ DOBĚ VE SVÝCH VRCHOLOVÝCH KAPLICÍCH PAŠIJOVÉ VÝJEVY MALOVANÉ NA PLECHU; JIM PŘEDCHÁZELY ŘEZBOVANÉ RELIÉFY MISTRA BOHUMILA BEKA Z KUTNÉ HORY, POŘÍZENÉ V ROCE 1931.

NETÍN JE VÝZNAMNÉ POUTNÍ MÍSTO. NAD SVATOSTÁNKEM V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE JE SOCHA TÉTO SVĚTICE Z KONCE 14. STOLETÍ A K TÉ SE KONAJÍ VELICE SLAVNÉ POUTĚ. V ROCE 1714 ZUŘIL V OKOLÍ MOR A OBYVATELÉ Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ (KDE ZJARA ZEMŘELI 372 LIDÉ) SLÍBILI KAŽDOROČNÍ POUŤ DO NETÍNA, KDYŽ BUDE POHROMA ODVRÁCENA. PRVNÍ PROCESÍ BYLO VYPRAVENO 2. ČERVENCE 1714 A MOROVÁ RÁNA BYLA TOHO DNE SKUTEČNĚ ZASTAVENA. SLAVNÉ POUTĚ SE KONÁVALY OD TOHO ROKU VŽDY 2. ČERVENCE. V ROCE 1778 BYLY VYMOŽENY ODPUSTKY NA 15. SRPNA A NA ŠEST JINÝCH MARIÁNSKÝCH SVÁTKŮ. DNES SE KONÁ NEJVĚTŠÍ POUŤ V NEDĚLI KOLEM SVÁTKU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, JENŽ JE 15. SRPNA.

KŘÍŽOVOU CESTU DOPROVÁZÍ NÁDHERNÁ LIPOVÁ ALEJ

JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ ZDOBÍ HEZKÉ PAŠIJOVÉ VÝJEVY MALOVANÉ NA PLECHU

ZA HROBKOU NALEZNEME JEŠTĚ GALERII NAŠICH NEJZNÁMĚJŠÍCH SVATÝCH

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?