KŘÍŽOVÁ CESTA V NETÍNĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V NETÍNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NETÍN

BAROKNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

NETÍN JE VÝZNAMNÉ POUTNÍ MÍSTO. NAD SVATOSTÁNKEM V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE JE SOCHA TÉTO SVĚTICE Z KONCE 14. STOLETÍ A K TÉ SE KONAJÍ VELICE SLAVNÉ POUTĚ. V ROCE 1714 ZUŘIL V OKOLÍ MOR A OBYVATELÉ Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ (KDE Z JARA ZEMŘELI 372 LIDÉ) SLÍBILI KAŽDOROČNÍ POUŤ DO NETÍNA, KDYŽ BUDE POHROMA ODVRÁCENA. PRVNÍ PROCESÍ BYLO VYPRAVENO 2. ČERVENCE 1714 A MOROVÁ RÁNA BYLA TOHO DNE SKUTEČNĚ ZASTAVENA. SLAVNÉ POUTĚ SE KONÁVALY OD TOHO ROKU VŽDY 2. ČERVENCE. V ROCE 1778 BYLY VYMOŽENY ODPUSTKY NA 15. SRPNA A NA ŠEST JINÝCH MARIÁNSKÝCH SVÁTKŮ. DNES SE KONÁ NEJVĚTŠÍ POUŤ V NEDĚLI KOLEM SVÁTKU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, JENŽ JE 15. SRPNA.

HROBKA ŠLECHTICKÉHO RODU LOBKOWICZŮ

KŘÍŽOVOU CESTU DOPROVÁZÍ NÁDHERNÁ LIPOVÁ ALEJ

KŘÍŽOVÁ CESTA V NETÍNĚ Z 19. STOLETÍ ZAČÍNÁ U BAROKNÍHO KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A POKRAČUJE KRÁSNOU LIPOVOU ALEJÍ K NOVOGOTICKÉ HROBCE RODU LOBKOWICZŮ. TU DALA ZBUDOVAT V LETECH 1869 – 1871 KNĚŽNA LEOPOLDINA LIECHTENSTEINOVÁ, PROVDANÁ PRINCEZNA LOBKOWICZOVÁ. AUTOREM STAVBY JE BRNĚNSKÝ ARCHITEKT AUGUSTIN PROKOP.

KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ ČTRNÁCT KAMENNÝCH BOŽÍCH MUK, KTERÉ MAJÍ V SOUČASNÉ DOBĚ VE SVÝCH VRCHOLOVÝCH KAPLICÍCH PAŠIJOVÉ VÝJEVY MALOVANÉ NA PLECHU; V PROSINCI ROKU 1930 BYLY ŘEDITELSTVÍM VELKOSTATKU J. J. FRANTIŠKA HARRACHA VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ OBJEDNÁNY U KUTNOHORSKÉ FIRMY BOHUMILA BEKA A V ROCE 1931 DODÁNY PAŠIJOVÉ VÝJEVY MALOVANÉ NA ZINKOVÝCH DESKÁCH. LZE SE DOMNÍVAT, ŽE SOUČASNÉ OBRAZY POCHÁZEJÍ Z TÉ DOBY.

JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ ZDOBÍ HEZKÉ PAŠIJOVÉ VÝJEVY MALOVANÉ NA PLECHU

ZA HROBKOU NALEZNEME JEŠTĚ GALERII NAŠICH NEJZNÁMĚJŠÍCH SVATÝCH

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?