KŘÍŽOVÁ CESTA V JIŘICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HOSTIM

JIŘICE U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC, OBEC LEŽÍCÍ ASI DVACET KILOMETRŮ OD ZNOJMA A DESET KILOMETRŮ OD MĚSTA, JEHOŽ JMÉNO MÁ OBEC V NÁZVU. Z PAMÁTEK ZDE OBJEVÍME JEN BEZEJMENNOU KLASICISTNÍ KAPLI Z KONCE 19. STOLETÍ A NEDALEKO OD VSI ZŘÍCENINU HRADU BUKOVINA.

OD ROKU 2011 MAJÍ ALE JIŘICE TAKÉ SVOJI MEDITAČNÍ KŘÍŽOVOU CESTU. JEJÍ AUTORKOU JE MALÍŘKA A VZÁCNÁ OSOBNOST BEDŘIŠKA ZNOJEMSKÁ, KTERÁ OBRAZY VYTVOŘILA V ROCE 2010. JEDNÁ SE CELKEM O SEDMNÁCT OBRAZŮ, KTERÉ JSOU ROZMÍSTĚNY NA STROMECH V BÝVALÉM OVOCNÉM SADU. OBRAZY JSOU MALOVANÉ NA HLINÍKOVÉM PLECHU A ZAVĚŠUJÍ SE VŽDY NA TURISTICKOU SEZÓNU; V ZIMNÍM ČASE SE UKLÁDAJÍ.

NA ZAČÁTKU SADU JE OBYTNÝ DŮM, VE KTERÉM SE NACHÁZÍ GALERIE SETKÁNÍ A STÁLÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ BEDŘIŠKY ZNOJEMSKÉ; JEHO VLASTNÍKEM JE PETR VYSTRČIL, MECENÁŠ A AUTOR VŠECH OSTATNÍCH AKTIVIT NA TOMTO MÍSTĚ.

OBRAZY SYMBOLICKY ODKAZUJÍ KE KŘÍŽOVÉ CESTĚ, JAK JI ZNÁME, ALE ZÁROVEŇ NABÍZEJÍ VÝJEVY ZE SOUČASNÉHO SVĚTA. OBRAZY JSOU PLNÉ OTÁZEK, BOLESTI A TOUHY PO LÁSCE A SMÍŘENÍ. OBRACEJÍ SE K NEŠVARŮM DOBY, KTERÉ NÁS PROVÁZEJÍ NA KAŽDÉM KROKU. LEŽ, NENÁVIST, ALE I NÁSILÍ, DROGY A PROSTITUTCE. PŘESTO V NICH UCÍTÍTE PŘESAH, NADĚJI, PODANOU RUKU.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA ŽEHNÁNA DNE 11. ZÁŘÍ 2011, JAKO VZPOMÍNKA NA OBĚTI TERORISTICKÉHO ÚTOKU VE SPOJENÝCH STÁTECH. TAKÉ PROTO MŠI CELEBROVAL AMERICKÝ KNĚZ MONS. JOSEPH SUPA, THDR. HC. ZA ÚČASTI CHRÁMOVÉHO ŽENSKÉHO SBORU Z BOJANOVIC.

MEDITAČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA JE ZAKONČENA DESET METRŮ VYSOKOU DŘEVĚNOU ROZHLEDNOU. A PROČ TOMU TAK JE? KDYŽ NAŠE TRÁPENÍ A BOLESTI SE NÁM ZDAJÍ NEÚNOSNÉ, VYSTUPME NAHORU. TAM, Z PTAČÍ PERSPEKTIVY, Z ODSTUPU, SPÍŠE VŠE POCHOPÍME A JSME BLÍŽE K NAŠEMU VYSNĚNÉMU CÍLI, ROVNOVÁZE, DUŠI.

BEDŘIŠKA ZNOJEMSKÁ A NĚCO VÍCE O NÍ

/2. ČERVNA 1928 - 18. PROSINCE 2021/

 

ZPRACOVALA EVA ŠRÁMKOVÁ

BEDŘIŠKA ZNOJEMSKÁ, VLASTNÍM JMÉNEM BOŽENA KREJČOVÁ, ROZENÁ FRITZOVÁ SE NARODILA 2. ČERVNA 1928 V RODINĚ DŮSTOJNÍKA VE ZNOJMĚ – LOUCE. V ROCE 1947 ABSOLVOVALA GYMNÁZIUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A ZAHÁJILA STUDIUM NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ KARLOVY UNIVERZITY. PŘI POLITICKÝCH PROVĚRKÁCH V ROCE 1950 BYLA ZE STUDIA VYLOUČENA A ZÁROVEŇ JÍ BYLY ZAKÁZÁNY VŠECHNY DRUHY ŠKOL. PROTO V LETECH 1951 – 1956 STUDUJE SOUKROMĚ MALBU U AKADEMICKÉHO MALÍŘE EMANUELA FRINTY, AKADEMICKÉHO MALÍŘE FRANTIŠKA KETZKA A AKADEMICKÉHO MALÍŘE FRANTIŠKA NEDVĚDA.

V ROCE 1959 UZAVÍRÁ SŇATEK S BOŘIVOJEM KREJČÍM. SPOLEČNĚ SE PAK VĚNOVALI VÝZDOBĚ ZVONŮ, KOSTELŮ , KAPLÍ, OLTÁŘŮ A VITRÁŽÍM . V 70. LETECH JIM HROZÍ VĚZENÍ ZA JEJICH ČINNOST. UCHYLUJÍ SE DO SAMOTY ČERVENÉHO MLÝNA, KDE SI BUDUJÍ ATELIÉR. ROMANTICKÉ POVODÍ DYJE SE NAVŽDY ZAPSALO DO JEJÍ DUŠE TAK, ŽE KDYŽ JE NUCENA VZÍT SI PSEUDONYM, ABY SE ALESPOŇ NA CHVÍLI SKRYLA PŘED TVRDÝM DOPADEM TAJNÉ POLICIE, PŘIJALA JMÉNO BEDŘIŠKA ZNOJEMSKÁ.

V ROCE 1991 JEJÍ MANŽEL UMÍRÁ. PŘES TUTO TĚŽKOU ZTRÁTU SE MALÍŘKA SNAŽÍ PŘENÉST SVOU PRACÍ. OBESLALA VÝSTAVU V PORTUGALSKU A ZÍSKÁVÁ TAK OHLAS I V CIZINĚ. NÁSLEDUJÍ NABÍDKY VÝSTAV V KALIFORNII, FRANCII, ŠVÝCARSKU, ANGLII, KANADĚ, NĚMECKU A ŠVÉDSKU.

ZÍSKALA JEDENÁCT MEZINÁRODNÍCH DIPLOMŮ A CEN A VE STOCKHOLMU JE JÍ UDĚLENA ZLATÁ MEDAILE NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ “ NEJVĚTŠÍCH TALENTŮ “. JE ZAŘAZENA DO MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU ART DIARY – SOUDOBÉ UMĚNÍ A JAKO JEDINÁ JE VYBRÁNA DO INTERNET MUZEA V BENÁTKÁCH.

 

ZPRACOVAL DR. MIROSLAV KLIVAR

BEDŘIŠKA ZNOJEMSKÁ JE JEDNOU Z MÁLA MALÍŘEK U NÁS, KTERÁ SE SOUSTAVNĚ VĚNUJE NÁBOŽENSKÉ TÉMATICE V KRESBĚ, ILUSTRAC, ZÁVĚSNÉM OBRAZE I V MONUMENTÁLNÍ MALBĚ V PROSTORECH CHRÁMŮ. V KAŽDÉM DÍLE ZTVÁRŇUJE SVŮJ VZTAH K TÉMATU VYCHÁZEJÍCÍ Z VLASTNÍ ORIGINÁLNÍ MYŠLENKY. JEJÍ OBRAZY MAJÍ NÁBOŽENSKÝ OBSAH, VYPRAVUJÍ O NÁBOŽENSKÉM DĚJ, AVŠAK SOUČASNĚ SE BRÁNÍ STATIČNOSTI NÁBOŽENSTVÍ. VÝRAZNOU NUANCÍ JE U BEDŘIŠKY ZNOJEMSKÉ ROMANTICKÝ SYMBOLISMUS. MALÍŘKA DOCHÁZÍ AŽ K SAMOTNÉ HRANICI EXPRESE, NENECHÁ SE UNÁŠET VNĚJŠÍMI ZNAKY DRAMATU V EXPRESI, NÝBRŽ VIDÍ TĚŽIŠTĚ VE VNITŘNÍM ZAMYŠLENÍ POSTAV. V MILOSTNÝCH MOTIVECH DOSAHUJE NEJVĚTŠÍ SYNTÉZY TOHOTO SVÉHO VIDĚNÍ SVĚTA. DALŠÍ NUANCÍ V UMĚLECKÉM VÝRAZU JE SYMBOLISMUS SURREALISTICKÝ. JDE O HLEDÁNÍ NADREALITY – NADSKUTEČNA, KTERÉ JE TĚŽKO POZNATELNÉ, MUSÍ POTLAČIT ROZUM A UVOLNIT VOLNÉ PŘEDSTAVY. JDE O ROZPOR MEZI RACIONALITOU A IRACIONALITOU – AUTORKA HLEDÁ PRAPODSTATU ŽIVOTA. PŘEDMĚTY OPTICKÉ REALITY JSOU ROZBÍJENY AŽ DO FANTASKNÍCH PŘELUDŮ A HALUCINACÍ A PŘELUDY JSOU TAKŘKA VŽDY ORGANICKÉ.

ABYCHOM POCHOPILI SPECIFIČNOST STYLU BEDŘIŠKY ZNOJEMSKÉ, MUSÍME TAKÉ ZDŮRAZNIT JEJÍ VIRTUÓZNÍ PRÁCI S LAKY, NEBOŤ SI OSVOJILA ZCELA ORIGINÁLNÍ PRÁCE S LAKEM. LAZURY, KTERÉ MAJÍ NEJEN HLOUBKU, ALE I ZVLÁŠTNÍ HODNOTU SVĚTLA A SVĚTELNÝCH REFLEXŮ JSOU MIMOŘÁDNĚ PŮSOBIVÉ. OCEŇUJEME ZVLÁŠTNÍ POSTUPY AUTORKY A UZNÁVÁME JEJÍ “MALÍŘSKÉ TAJEMSTVÍ “. ODBORNÝ ROZBOR UKAZUJE, ŽE MODERNÍ SYMBOLISMUS BEDŘIŠKY ZNOJEMSKÉ JE MNOHOTVÁRNĚ KRÁSNÝ A VZNEŠENÝ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?