KŘÍŽOVÁ CESTA V HORNÍ BOBROVÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOBROVÁ

KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ ČTRNÁCT EMPÍROVÝCH KAPLIČEK, VE VRCHOLU ZAKONČENÝCH ŽULOVÝM KŘÍŽEM. STAVBA KŘÍŽOVÉ CESTY ZAPOČALA V ROCE 1830 DLE NÁVRHU BOBROVSKÉHO FARÁŘE PÁTERA KLEINBAUERA; LITINOVÉ DESKY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY BYLY DO KAPLÍ VSAZENY V ROCE 1898.

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE Z OBCE NA BLÍZKÝ VRCH, NAZÝVANÝ KALVÁRIE (594 MNM.)

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?