KŘÍŽOVÁ CESTA V RADŇOVICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

JEDNA Z NOVODOBÝCH KŘÍŽOVÝCH CEST. CESTU TVOŘÍ OBRAZY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY, KTERÉ JSOU UPEVNĚNY NA VELKÝCH KAMENECH. ZAČÍNÁ V OBCI U LURDSKÉ JESKYNĚ A POKRAČUJE PO SVAZÍCH HARUSOVA KOPCE K LESU, KDE KONČÍ TŘEMI VELKÝMI KŘÍŽI. SLAVNOSTNĚ POŽEHNÁNA BYLA DĚKANEM MON. JANEM DAŇKEM Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ V ZÁŘÍ 2011. 

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?