KŘÍŽOVÁ CESTA V ŘEČICÍCH

KŘÍŽOVÁ CESTA V ŘEČICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RADEŠÍNSKÁ SVRATKA

KŘÍŽ NA ZAČÁTKU KŘÍŽOVÉ CESTY

ZÁVĚR KŘÍŽOVÉ CESTY

K POCTĚ ZESNULÉHO PAPEŽE JANA PAVLA II. BYLA V ROCE 2005 V ŘEČICÍCH VYBUDOVÁNA KŘÍŽOVÁ CESTA OD OBECNÍ KAPLIČKY SVATÉ RODINY NA NEDALEKÝ KOPEC NIVU. CESTA MÁ PODOBU DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ, KTERÉ VE VRCHOLU MAJÍ ZASKLENOU KAPLIČKU S OBRÁZKEM POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA. VŠE JE DOPLNĚNO DALŠÍMI MOTIVY, NAPŘ. GETSEMANSKOU ZAHRADOU, POSLEDNÍ VEČEŘÍ, ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ ATD., COŽ VLASTNĚ Z KŘÍŽOVÉ CESTY DĚLÁ CESTU PAŠIJOVOU. DVANÁCTÉ ZASTAVENÍ – KALVÁRIE JE TVOŘENA TŘEMI DŘEVĚNÝMI KŘÍŽI. CESTA KONČÍ ZVONIČKOU S KRÁSNÝM TEXTEM, KTERÝ ZNAVENÉHO POUTNÍKÁ VYBÍZÍ K ROZEZNĚNÍ ZVONKU. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POŽEHNÁNA DNE 4. ZÁŘÍ 2005 OTCEM PAVLEM HABROVCEM.

DRUHÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KALVÁRIE

VZKAZ POUTNÍKŮM UMÍSTĚNÝ NA ZVONIČCE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?