KŘÍŽOVÁ CESTA V ŘEČICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RADEŠÍNSKÁ SVRATKA

K POCTĚ ZEMŘELÉHO PAPEŽE JANA PAVLA II. BYLA V ROCE 2005 V ŘEČICÍCH VYBUDOVÁNA KŘÍŽOVÁ CESTA OD OBECNÍ KAPLIČKY SVATÉ RODINY NA NEDALEKÝ KOPEC NIVU. CESTA MÁ PODOBU DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ, KTERÉ VE VRCHOLU MAJÍ ZASKLENOU KAPLIČKU S OBRÁZKEM POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?