KŘÍŽOVÁ CESTA VE TŘECH STUDNÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU

TŘI STUDNĚ – TAKÉ TATO REKREAČNÍ OBEC MÁ SVOU KŘÍŽOVOU CESTU, KTERÁ SE ŘADÍ K TĚM NEJMLADŠÍM V CELÉ REPUBLICE. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ JSOU VYTVOŘENA Z DŘEVĚNÝCH DESEK – FOŠEN, KTERÉ JSOU UCHYCENY VE VYKOVANÝCH ZDOBENÝCH DRŽÁCÍCH, SYMBOLIZUJÍCÍCH TRNOVOU KORUNU. PAŠIJOVÝ VÝJEV JE VYŘEZBOVÁN V HORNÍ ČÁSTI DESKY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?