KŘÍŽOVÁ CESTA V HRABĚTICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HRABĚTICE

STOJÍM UPROSTŘED POUTNÍHO MÍSTA, OBKLOPEN ZASTAVENÍMI KŘÍŽOVÉ CESTY. JE TO MOC ZAJÍMAVÝ AREÁL, KTERÝ SI URČITĚ ZASLOUŽÍ NAŠI POZORNOST. JSEM NA ZNOJEMSKU, NEDALEKO RAKOUSKÝCH HRANIC, V OBCI HRABĚTICE, O NICHŽ JSOU PRVNÍ ZMÍNKY V PODDANSKÉ (URBARIÁLNÍ) DANI HRABĚTE Z HARDEGGU Z ROKU 1417. DOMINANTU OBCE TVOŘÍ FARNÍ KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, PŮVODNĚ BAROKNÍ KAPLE VYSTAVĚNÉ V ROCE 1698. PRAKTICKY O STO LET POZDĚJI /1784/ BYLA KAPLE PŘESTAVĚNA NA KOSTEL, KTERÝ BYL V ROCE 1826 UPRAVEN V HISTORIZUJÍCÍM SLOHU. PŘED HLAVNÍM PRŮČELÍM KOSTELA STOJÍ ZAJÍMAVÝ SOUBOR ŠESTI POZDNĚ BAROKNÍCH SOCH Z MUŠLOVÉHO VÁPENCE, PŘEDSTAVUJÍCÍ ŘEHOLNÍ SVĚTCE KAPUCÍNSKÉHO ŘÁDU, KTERÝ PŮVODNĚ ZDOBIL PARK U HRUŠOVANSKÉHO ZÁMKU.

VÝŠE ZMÍNĚNOU KALVÁRII VŠAK NEHLEDEJME U POPISOVANÉHO KOSTELA, ALE NA CELKEM ODLEHLÉM MÍSTĚ NA SAMÉM KONCI OBCE. O ZAČÁTCÍCH POUTNÍHO MÍSTA SE VÍ VELICE MÁLO; TRADUJÍ SE JEN VZPOMÍNKY MÍSTNÍCH, KTERÉ SI VYPRÁVĚJÍ Z POKOLENÍ NA POKOLENÍ, A DÁVAJÍ NÁM JAKOUSI PŘEDSTAVU O POČÁTCÍCH SVATÉHO MÍSTA. V ROCE 1832 ŘÁDILA V OKOLÍ HRABĚTIC A ŠANOVA EPIDEMIE CHOLERY. SNAD Z DŮVODU RELATIVNĚ DOBRÉHO PRŮBĚHU NEMOCI, DAL NEZNÁMÝ DOBRODINEC ZRENOVOVAT V TÉ DOBĚ JIŽ STOJÍCÍ KAPLIČKU. TA BYLA ZASVĚCENA BOLESTNÉ MATCE BOŽÍ U TŘÍ DUBŮ. POZDĚJI BYLA VZTYČENA KŘÍŽOVÁ CESTA A V CENTRÁLNÍM PROSTORU BYLA VYHLOUBENA PĚT METRŮ HLUBOKÁ STUDNA. POTÉ BYL TAKÉ NAVRŠEN PAHOREK, NA JEHOŽ VRCHOLU BYL UMÍSTĚN KŘÍŽ. VŽDY KOLEM SVÁTKU SV. ANTONÍNA PŘICHÁZELA NA TOTO MÍSTO PROSEBNÁ PROCESÍ. STALO SE VŠAK, ŽE STUDNA VYSCHLA, A POUTNÍ MÍSTO ZANEDLOUHO PRAKTICKY ZANIKLO.

PRO ZNOVUVZKŘÍŠENÍ NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA BYLA V ROCE 1929 ZAHÁJENA NOVĚ VZNIKLÝM LIDOVÝM SPOLKEM AGITACE K OBNOVĚ KALVÁRIE. BYL POSTAVEN NOVÝ HLAVNÍ KŘÍŽ SE ŽELEZNÝM ODLITKEM SOCHY JEŽÍŠE KRISTA, KTERÝ SE V TOM SAMÉM ROCE O VELIKONOCÍCH DOČKAL SLAVNOSTNÍHO VYSVĚCENÍ. ROVNĚŽ BYLA ZAHÁJENA FINANČNÍ SBÍRKA, KTERÁ, NAVZDORY ŠPATNÉMU ROKU PRO ROLNÍKY, PŘINESLA AŽ 4 000 KORUN. NA POPUD FARÁŘE SE TŘI ČTVRTINY ČÁSTKY VĚNOVALY NA ZAPLACENÍ OLEJOMALEB PAŠIJOVÝCH SCÉN, KTERÉ NA PLECH VYTVOŘIL AKADEMICKÝ MALÍŘ /KAREL SCHAD?/. MALBY VYTVOŘIL DLE PŘEDLOH GEBHARDA FUGELA.

NA ZAČÁTKU ROKU 1931 BYLA HRABĚTICKÝM ZEDNÍKEM FRIEDLEM VYTVOŘENA BETONOVÁ ZASTAVENÍ A V PAHORKU POD KŘÍŽEM BYLA VYHLOUBENA A KAMENEM VYZDĚNA NAPODOBENINA LURDSKÉ JESKYN, DO KTERÉ BYLA UMÍSTĚNA PŘES METR VYSOKÁ SOCHA LURDSKÉ MATKY BOŽÍ. K VYSVĚCENÍ MÍSTA DOŠLO NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ ROKU 1931. 

PRVNÍ KVĚTNOVÝ DEN ROKU 1932 SE KONALO VELKÉ PROCESÍ KE KAPLI, PROTOŽE BYLO VELKÉ SUCHO. V LETECH 1932 A 1935 KAPLE VYHOŘELA A DÍKY DARŮM POUTNÍKŮ BYLA OPĚT ZRENOVOVÁNA. POSLEDNÍ DVĚ PROCESÍ BYLA KE KAPLI POVOLENA A KE KAPLI VYKONÁNA VE VÁLEČNÝCH LETECH 1941 A 1942. POTÉ BYLO KONÁNÍ PROCESÍ USTANOVENÍM ZEMSKÉ RADY VE ZNOJMĚ ZAKÁZÁNO.

DÁL KALVÁRIE UŽ JENOM STRÁDALA. CELÁ ZAROSTLA NÁLETOVOU ZELENÍ, STUDNA BYLA AŽ K VRCHOLU ZASYPÁNA SUTÍ, KAPLE ZBOURÁNA A Z JESKYNĚ V PAHORKU ZBYL JEN STROP A ČÁST BOČNÍCH STĚN. NAKONEC ZMIZELY I OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY, PO KTERÉ ZŮSTALY JEN BETONOVÉ KAPLIČKY. V ŠEDESÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ BYLA V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZŘÍZENA VOJENSKÁ HLÁSKA.

V ROCE 2007 SE OBJEVILY SNAHY O OBNOVU KALVÁRIE. OBEC ZÍSKALA FINANČNÍ DOTAZEOD MINISTERSTVA MÍSTNÍHO ROZVOJE NA ÚPRAVU STARÉ A VÝSADBU NOVÉ ZELENĚ.Z OBECNÍCH PENĚZ BYLA VYSTAVĚNA NOVÁ KAPLE, REKONSTRUOVÁNA BYLA LURDSKÁ JESKYNĚ, STUDNA BYLA VYČIŠTĚNA. NAKONEC BYLA VYZVEDNUTA JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY; V ZÁŘÍ ROKU 2010 BYLA ZASTAVENÍ OPATŘENA OBRAZY PAŠIJOVÝCH SCÉN, MALOVANÝCH OLEJOVÝMI BARVAMI NA PLECH. NA JEJICH TVORBĚ SE PODÍLELA MONIKA VESELÁ, V TÉ DOBĚ STUDENTKA RESTAURÁTORSTVÍ. DO NOVĚ KAPLE BYL OSAZEN OBRAZ JEŽÍŠE KRISTA, DAROVANÝ HRABĚTICKÝM OBČANEM LADISLAVEM BOBKEM. 28. ZÁŘÍ, NA SVÁTEK SV. VÁCLAVA, BYLA KALVÁRIE PO SEDMDESÁTIDEVÍTI LETECH OPĚT SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA STAROBRNĚNSKÝM OPATEM P. ING.THDR. EVŽENEM MARTINCEM, OSA.

ZÁVĚREM JE NUTNÉ ZMÍNIT FIRMY A JEDNOTLIVCE, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA OBNOVĚ KALVÁRIE. PROJEKT NA OBNOVU KALVÁRIE VYPRACOVALA FIRMA PROJEKCE ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ BRNO, ÚPRAVU ZELENĚ ZAJISTILO HORTISCENTRUM ŽIDLOCHOVICE. KOVÁŘSKÉ PRÁCE OBSTARAL ONDŘEJ HAAS Z HRUŠOVAN NAD JEVIŠOVKOU, RADEK KOŇARIK Z HRABĚTIC SE ZASE VĚNOVAL STOLAŘINĚ A PRACEM TESAŘSKÝM A DALŠÍ HRABĚTICKÝ ŘEMESLNÍK MIROSLAV SAMEK PROVEDL PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ. PRACOVNÍCI OBCE HRABĚTICE PŘISPĚLI PRACEMI ZEDNICKÝMI A MALÍŘSKÝMI.    

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?