KŘÍŽOVÁ CESTA VE ZNOJMĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZNOJMO

ZNOJMO – KŘÍŽOVÁ CESTA POCHÁZÍ ZE DRUHÉ POLOVINY 17. STOLETÍ A TVOŘÍ JI ČTRNÁCT RANĚ BAROKNÍCH VÝKLENKOVÝCH KAPLÍ. CESTA SPOJUJE ÚDOLÍ GRÁNICKÉHO POTOKA S VÝŠINOU HRADIŠTĚ SVATÉHO HIPPOLYTA, KDE STOJÍ KOSTELÍK SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. NOVODOBÉ OBRAZY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY ZKRÁŠLILY KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY V ROCE 1992.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?