KŘÍŽOVÁ CESTA V DOBRÉ VODĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA

V DOBRÉ VODĚ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO

BAROKNÍ CHRÁM PANNY MARIE BOLESTNÉ

ZALOŽENÍ DNEŠNÍ OBCE DOBRÉ VODY U ČESKÝCH BUDĚJOVIC SOUVISÍ S POMĚRNĚ NEÚSPĚŠNOU STŘEDOVĚKOU TĚŽBOU STŘÍBRA (2. POLOVINA 16. A ZAČÁTEK 17. STOLETÍ), NA KTEROU PŘÍMO NAVÁZALO MNOHEM ÚSPĚŠNĚJŠÍ OBDOBÍ POUTNÍHO MÍSTA, JEHOŽ KOŘENY JSOU ÚZCE SPJATY SE ZDEJŠÍM PRAMENEM LÉČIVÉ MINERÁLNÍ VODY.

KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY

NA SAMÉM POČÁTKU TŘICÁTÝCH LET 17. STOLETÍ ZDE NECHALI MANŽELÉ – ČESKOBUDĚJOVICKÝ PURKMISTR JAN KARMENSKÝ Z EBENFELDU A JEHO CHOŤ DOROTA, VYSTAVĚT MALÝ KOSTELÍK PANNY MARIE BOLESTNÉ, PRÁVĚ JAKO DÍK ZA VYLÉČENÍ DOROTY VODOU ZE ZDEJŠÍHO PRAMENE. HOJNÉ ZÁSTUPY POUTNÍKŮ K LÉČIVÉMU PRAMENI I K VYBUDOVANÉ SVATYNI VEDLY DOKONCE K ZALOŽENÍ MALÝCH LÁZNÍ. 

UKŘIŽOVÁNÍ

XIII. ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

PŘÍLIV VĚŘÍCÍCH BYL TAK VELKÝ, ŽE MALÝ KOSTELÍK PŘESTÁVAL KAPACITNĚ STAČIT. PROTO BYLO V LETECH 1733 AŽ 1735 PŘIKROČENO KE STAVBĚ NOVÉHO POUTNÍHO CHRÁMU. PROJEKTEM NOVÉHO SVATOSTÁNKU BYL POVĚŘEN SAMOTNÝ KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER, O VNITŘNÍ FRESKOVOU VÝZDOBU SE ZASLOUŽIL VÁCLAV VAVŘINEC REINER. KOSTEL VE STYLU VRCHOLNÉHO BAROKA BYL ROVNĚŽ ZASVĚCEN PANNĚ MARII BOLESTNÉ. KE SLAVNOSTNÍMU VYSVĚCENÍ, SPOJENÉMU S PŘENESENÍM UCTÍVANÉHO MARIÁNSKÉHO OBRAZU ZE STARŠÍ SVATYNĚ, DOŠLO ROKU 1739. PŮVODNÍ KOSTELÍK BYL ROKU 1809 ODPRODÁN A PŘEMĚNĚN NA BYTY.

KAPLE BOŽÍHO HROBU

INTERIÉR KAPLE BOŽÍHO HROBU

NA KONCI TŘICÁTÝCH LET 19. STOLETÍ (1837 – 1839) BYLA V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ KOSTELA ZŘÍZENA KŘÍŽOVÁ CESTA, SESTÁVAJÍCÍ Z TŘINÁCTI MENŠÍCH POZDNĚ BAROKNÍCH VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK, ZAKONČENÝCH VĚTŠÍ KAPLÍ BOŽÍHO HROBU.

         BĚHEM SVÉ STOSEDMDESÁTILETÉ HISTORIE BYLA CESTA NĚKOLIKRÁT UPRAVOVÁNA, JEJÍ NEJVĚTŠÍ OBNOVA PROBĚHLA V ROCE 1880. PŘI ZATÍM POSLEDNÍCH VĚTŠÍCH OPRAVÁCH V ROCE 1996 ZÍSKALY JEDNOTLIVÉ KAPLE VELMI ZAJÍMAVÉ A POUTAVÉ NA PLECHU MALOVANÉ OBRAZY S VÝJEVY POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA OD DOBROVODSKÉ AKADEMICKÉ MALÍŘKY RENATY ŠTOLBOVÉ.

KAPLE JSOU VYBAVENY OBRAZY AKADEMICKÉ MALÍŘKY RENATY ŠTOLBOVÉ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?