BAROKNÍ KOSTEL PANNY MARIE BOLESTNÉ

KŘÍŽOVÁ CESTA

V DOBRÉ VODĚ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOBRÁ VODA

XIII. ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC – ZALOŽENÍ OBCE SOUVISÍ S POMĚRNĚ NEÚSPĚŠNOU STŘEDOVĚKOU TĚŽBOU STŘÍBRA (2. POL. 16. A ZAČÁTEK 17. STOL.), NA KTEROU PŘÍMO NAVÁZALO MNOHEM ÚSPĚŠNĚJŠÍ OBDOBÍ POUTNÍHO MÍSTA, JEHOŽ KOŘENY JSOU ÚZCE SPJATY SE ZDEJŠÍM PRAMENEM LÉČIVÉ MINERÁLNÍ VODY.

UKŘIŽOVÁNÍ

NA SAMÉM POČÁTKU TŘICÁTÝCH LET 17. STOLETÍ ZDE NECHALI MANŽELÉ – ČESKOBUDĚJOVICKÝ PURKMISTR JAN KARMENSKÝ Z EBENFELDU A JEHO CHOŤ DOROTA, VYSTAVĚT MALÝ KOSTELÍK PANNY MARIE BOLESTNÉ, PRÁVĚ JAKO DÍK ZA VYLÉČENÍ DOROTY VODOU ZE ZDEJŠÍHO PRAMENE. HOJNÉ ZÁSTUPY POUTNÍKŮ K LÉČIVÉMU PRAMENI I K VYBUDOVANÉ SVATYNI VEDLY DOKONCE K ZALOŽENÍ MALÝCH LÁZNÍ.

KAPLE BOŽÍHO HROBU

PŘÍLIV VĚŘÍCÍCH BYL TAK VELKÝ, ŽE PRAKTICKY PŘESNĚ PO STO LETECH BYLO PŘIKROČENO KE STAVBĚ NOVÉHO POUTNÍHO CHRÁMU (1733 – 1735).  NOVÝ KOSTEL DLE PROJEKTU KILIÁNA IGNÁCE DIENTZENHOFERA VE STYLU VRCHOLNÉHO BAROKA BYL ROVNĚŽ ZASVĚCEN PANNĚ MARII BOLESTNÉ.

INTERIÉR KAPLE BOŽÍHO HROBU

NA KONCI TŘICÁTÝCH LET 19. STOLETÍ (1837 – 1839) BYLA V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ KOSTELA ZŘÍZENA KŘÍŽOVÁ CESTA, SESTÁVAJÍCÍ Z TŘINÁCTI MENŠÍCH POZDNĚ BAROKNÍCH VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK, ZAKONČENÝCH VĚTŠÍ KAPLÍ BOŽÍHO HROBU.

BĚHEM SVÉ STOSEDMDESÁTILETÉ HISTORIE BYLA CESTA NĚKOLIKRÁT UPRAVOVÁNA, JEJÍ NEJVĚTŠÍ OBNOVA PROBĚHLA V ROCE 1880. PŘI ZATÍM POSLEDNÍCH VĚTŠÍCH OPRAVÁCH V ROCE 1996 ZÍSKALY JEDNOTLIVÉ KAPLE VELMI ZAJÍMAVÉ A POUTAVÉ NA PLECHU MALOVANÉ OBRAZY S VÝJEVY POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA OD DOBROVODSKÉ AKADEMICKÉ MALÍŘKY RENATY ŠTOLBOVÉ.

KAPLE JSOU VYBAVENY OBRAZY AKADEMICKÉ MALÍŘKY RENATY ŠTOLBOVÉ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?