KŘÍŽOVÁ CESTA

NA DUNAJOVICKÉ HOŘE U DUNAJOVIC

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOLNÍ SLOVĚNICE

KAPLE BYLA ZBUDOVÁNA NA DUNAJOVICKÉ HOŘE (504 MNM.), NA BÝVALÉ RUŠNÉ KŘIŽOVATCE CEST Z LOMNICE NAD LUŽNICÍ DO LEDENIC A DVORCŮ (DVORECKÁ) NEBO DO LIŠOVA, JAKO KAPLE SV. ANNY. KE STAVBĚ KAPLE SE VÁŽE NĚKOLIK POVĚSTÍ.

PODLE JEDNÉ Z NICH KAPLI POSTAVIL SLEPEC, KTERÝ SE OMYL LÉČIVOU VODOU VYVĚRAJÍCÍ ZE STUDÁNKY POD KAPLÍ A ZRAK SE MU NAVRÁTIL.

DRUHÁ POVĚST VYPRÁVÍ O DŮSTOJNÍKOVI FRANCOUZSKÉ ARMÁDY A JEHO SLUHOVI Z DOB NAPOLEONSKÝCH VÁLEK, KTEŘÍ PŘEVÁŽELI TRUHLU S DOMNĚLÝM VÁLEČNÝM POKLADEM Z RUSKA. VOJÁCI POŽÁDALI SEDLÁKA HOSPODAŘÍCÍHO TEHDY NA STATKU ČP. 16, ABY JIM UKÁZAL SMĚR CESTY DO LEDENIC. KDYŽ PŘIJELI DO MÍSTA, KDE SE NYNÍ NALÉZÁ KAPLE SV. KŘÍŽE, MUSELI Z CESTY ODSTRANIT KMEN (ÚDAJNĚ BYL NASTRAŽEN). KDYŽ SE OBA VOJÁCI SKLONILI, ABY KMEN ODSTRANILI, CHAMTIVÝ SEDLÁK JE ZABIL, ABY SE POKLADU ZMOCNIL. TĚLA I SE SANĚMI HODIL DO TŮNĚ. V TRUHLE VŠAK POKLAD NEBYL. SEDLÁKA TÍŽILO SVĚDOMÍ, A TAK VĚNOVAL FARÁŘI SVÉ PENÍZE NA VYSTAVĚNÍ KAPLE. NA SMRTELNÉ POSTELI SE ÚDAJNĚ KE SVÉMU ČINU PŘIZNAL.

TATO DRUHÁ POVĚST VŠAK SKUTEČNĚ VYCHÁZÍ Z REÁLNÉHO ZÁKLADU. V DUNAJOVICÍCH JE NOUZE, ZABILI TAM FRANCOUZE - ZPÍVÁ SE V JIHOČESKÉ ZLIDOVĚLÉ PÍSNIČCE. MOŽNÁ JE VÁM POVĚDOMÁ PŘEDEVŠÍM DÍKY COVERVERZI PAVLA LOHONKY ŽALMANA Z ROKU 1992, VE KTERÉ SE ZPÍVÁ:

V DUNAJICÍCH JE NOUZE

ZABILI TAM FRANCOUZE

V ZLOBĚNICÍCH JEN TAKTAK

MUSELI HO ZAKOPAT

Z TOHO JE VELKÁ NOUZE

 

KDYŽ HO V LESE ZABILI

HNED HO VYŠACOVALI

NEBOHÝ TEN CIZINEC

NEMĚL NIC NEŽ RŮŽENEC

A PRO TEN HO ZABILI

 

A TY, CO HO ZABILI

VYSLEJCHANÝ PAK BYLI

U TŘEBOŇSKÝHO SOUDU

NEBYLO VŠAK DŮKAZŮ

ZASE BYLI PUŠTĚNÝ

HISTORICKY JE DOLOŽENO, ŽE JIŽ PŘED ROKEM 1885 KAPLE STÁLA. ROKU 1885 PŘISPĚLA VĚTŠÍ FINANČNÍ ČÁSTKOU PŘEDSTAVENÁ SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V TŘEBONI, EUFRASIE STEINEROVÁ, NA POŘÍZENÍ ZDĚNÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY KE KAPLI NAD PRAMENEM. POTŘEBNÝ OBNOS TAKÉ SEBRALI ZBOŽNÍ OBČANÉ DUNAJOVIC A OKOLNÍCH VSÍ, A TAK BYLO POSTAVENO OKOLO DUNAJOVICKÉ HORY 14 ZDĚNÝCH ZASTAVENÍ.

V TÉ DOBĚ BYLA TÉŽ OPRAVENA KAPLE „U KRISTA PÁNA“. NA KAPLI BYLA UMÍSTNĚNA VĚŽIČKA OPATŘENA ZVONEM SV. CYRILA A METODĚJE, FLORIÁNA A JANA NEPOMUCKÉHO. ZVON SVĚTIL ČESKOBUDĚJOVICKÝ DĚKAN A KANOVNÍK P. VÁCLAV MAREK. SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ KAPLE, ČTRNÁCTI ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY A POUŤ PROBĚHLY DNE 27. ZÁŘÍ 1885. KAPLI SV. KŘÍŽE A OLTÁŘ TEHDY POSVĚTIL TŘEBOŇSKÝ DĚKAN P. FRANTIŠEK TOUŠEK. KAPLE TÉŽ OBDRŽELA POVOLENÍ OD ČESKOBUDĚJOVICKÉHO ORDINARIÁTU KE SLOUŽENÍ MŠÍ SVATÝCH.

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY S OBRAZY OD DĚKANA BEDŘICHA KAMARÝTA Z DEŠTNÉ POSVĚTIL KVARDIÁN FRANTIŠKÁNŮ P. KOLUMBÁN RACEK Z JINDŘICHOVA HRADCE ZA ASISTENCE FARÁŘE JANA HANZLOVSKÉHO Z DOLNÍCH SLOVĚNIC, FARÁŘE F. RITTA ZE ŠTĚPÁNOVIC A KAPLANA A. VEDRALA Z LIŠOVA. HNED NÁSLEDUJÍCÍ PÁTEK SLOUŽIL MŠI SVATOU V SOUVISLOSTI S LIDOVOU MISIÍ REDEMPTORISTA P. JOSEF NEDBAL ZE SVATÉ HORY ZA ÚČASTI OBROVSKÉHO MNOŽSTVÍ LIDU.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?