POHLED NA KOPEC MARTU S KŘÍŽOVOU CESTOU Z HRADU VÍTKŮV KÁMEN

KŘÍŽOVÁ CESTA NA MARTU VE FRYMBURKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRYMBURK

KRÁSNÉ MĚSTEČKO FRYMBURK NA BŘEZÍCH LIPENSKÉ PŘEHRADY; VPRAVO KOPEC MARTA

V NAŠEM DALŠÍM ZASTAVENÍ PŘI PUTOVÁNÍ PO KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH SE DOSTÁVÁME DO REKREAČNÍ OBLASTI LIPNA, LÉPE ŘEČENO PŘÍMO K LIPENSKÉMU JEZERU A DO MĚSTA FRYMBURKU.

VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ STÁVALA NAD MĚSTEČKEM, NA VRCHU ZVANÉM MARTERBERG, KAPLE SE SOCHOU UKŘIŽOVANÉHO KRISTA. BYLA SOUKROMÝM MAJETKEM FRYMBURSKÉHO OBČANA BARTOLOMĚJE MURGRAUERA. TENTO SILNĚ VĚŘÍCÍ ČLOVĚK V ROCE 1890 ZEMŘEL, ALE PO SOBĚ ZANECHAL ZÁVĚŤ, VE KTERÉ ODKAZOVAL 800 ZLATÝCH NA STAVBU NOVÉ KAPLE. PROTOŽE BY ČÁSTKA NA CELOU STAVBU NESTAČILA, ZORGANIZOVAL ZDEJŠÍ KAPLAN BENEDIKT SOBOTKA SE SOUHLASEM PREMONSTRÁTSKÉHO KLÁŠTERA Z NEDALEKÉHO SCHLÄGLU SBÍRKU, DO KTERÉ PŘISPĚL PRAKTICKY KAŽDÝ OBČAN MĚSTEČKA. TEN, KDO FINANCE NEMĚL, PŘILOŽIL RUCE K DÍLU. DO KONCE ČERVNA 1897 BYLA STARÁ KAPLE UKŘIŽOVANÉHO ROZEBRÁNA A SOCHY PO RESTAURACI PŘEVEZENY DO KAPLE V BLÍZKÉM KOVÁŘOVĚ. PLÁNY KE KAPLI ZHOTOVIL STAVEBNÍ MISTR ONDŘEJ WAGNER Z FRYMBURKA. VÝSTAVBA BYLA ZAHÁJENA PŘESNĚ 8. ČERVENCE 1897 A NA PODZIM 1898 BYLA KAPLE HOHE MARTER – VYSOKÁ MUKA DOKONČENA. STAVBA NAKONEC STÁLA KOLEM 2000 ZLATÝCH, KTERÉ SE ZÍSKALY OD FRYMBURSKÝCH FARNÍKŮ; VĚTŠÍ ČÁST POTOM NA KAPLI VĚNOVAL JIŽ ZMIŇOVANÝ KLÁŠTER VE SCHLÄGLU. V TYROLSKÉM GRÖDENU BYLO POŘÍZENO SOUSOŠÍ KALVÁRIE A STĚNY KAPLE OZDOBILA KŘÍŽOVÁ CESTA, POŘÍZENÁ V PODOBĚ PODMALEB NA SKLE V ŠUMAVSKÝCH SKLÁRNÁCH. K VYSVĚCENÍ NOVÉ STAVBY DOŠLO 13. ŘÍJNA 1898.

POHLED Z KŘÍŽOVÉ CESTY NA ZAMLŽENÝ FRYMBURK A JEZERO

ZASTAVENÍ Č. 1 – JEDNO ZE DVOU, KTERÁ BYLA NOVĚ VYTVOŘENA

V TÉ DOBĚ VŠAK JIŽ PŘÍSTUPOVOU CESTU OD FRYMBURSKÉHO HŘBITOVA KE KAPLI ZDOBILA KAMENNÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. PODNĚTEM K JEJÍMU ZŘÍZENÍ BYL OPĚT PENĚŽNÍ DAR, TENTOKRÁT LIPENSKÉHO STATKÁŘE ADALBERTA DONAUERA, KTERÝ NA STVBU „ŽULOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY“ VĚNOVAL 600 ZLATÝCH. TVAROVĚ ZAJÍMAVÁ ZASTAVENÍ VYTVOŘIL JORDÁN WILTSCHKO Z HOŘIC. ZA KAMENICKOU PRÁCI NA KAŽDÉM ZASTAVENÍ PRÝ DOSTAL 26 ZLATÝCH. MALÍŘ HUNČL Z LINCE PAK OBDRŽEL ZA KAŽDÝ OBRÁZEK, KTERÝ PRO JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ NAMALOVAL, 10 ZLATÝCH. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA DÍKY SNAZE TEHDEJŠÍHO KAPLANA ISFRIEDA HILBERA ZDÁRNĚ DOKONČENA A V ROCE 1894 VYSVĚCENA.

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ (VYSOKÁ MUKA)

AŽ DO ODSUNU NĚMCŮ V ROCE 1946 SE ZDE PRAVIDELNĚ KONALA TŘI PROCESÍ ROČNĚ. DO ROKU1950 PAK PROCESÍ JEDNO. POTÉ ZAČALA KAPLE VYSOKÁ MUKA, KTERÉ SE ZAČALO ŘÍKAT JEDNODUŠE „MARTA“, POSTUPNĚ CHÁTRAT A SPOLEČNĚ S NÍ I KŘÍŽOVÁ CESTA. PO ROCE 1950 MUSELA DOLNÍ ČÁST KŘÍŽOVÉ CESTY USTOUPIT VODĚ LIPENSKÉ PŘEHRADY.

DETAIL OBRAZU S PAŠIJOVÝM VÝJEVEM

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?