KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE ZE 2. TŘETINY 14. STOLETÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA V CETVINÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CETVINY

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ JIHOVÝCHODNĚ OD CETVINSKÉHO KOSTELA A TVOŘÍ JI ZASTAVENÍ ZE ŽULOVÝCH BLOKŮ. V JEJICH VÝKLENCÍCH BYLY PŮVODNĚ NAMALOVÁNY VÝJEVY PAŠIJOVÉ CESTY NA KOVOVÝCH DESTIČKÁCH. NA KONCI KŘÍŽOVÉ SECTY STOJÍ DVĚ KAPLE, KTERÉ BYLY DŘÍVE CÍLEM PRAVIDELNÝCH POUTÍ. V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ BYLA CELÁ OBLAST V HRANIČNÍM PÁSMU A VŠE CHÁTRALO. TEPRVE V LETECH 2001 – 2004 PROVEDL STÁTNÍ PODNIK LESY ČR CELKOVOU REKONSTRUKCI STAVEB.

FARSKÁ KAPLE

FARSKÁ KAPLE – POSTAVENA V ROCE 1827. JEJÍ NÁZEV ODVOZEN OD NÁZVU OKOLNÍHO LESA – FARSKÝ (PFARRWALD). V ROCE 1844 BYLA OPRAVENA A ROZŠÍŘENA. STAVEBNÍ PRÁCE ZAJIŠŤOVALI JEN MÍSTNÍ LIDÉ, MATTHIAS KASTL PROVEDL STAVEBNÍ ÚPRAVY, FRANZ SCHERB ZHOTOVIL KOVOVOU MŘÍŽ. V ROCE 2002 BYLA CELÁ KAPLE REKONSTRUOVÁNA.

JESKYNNÍ KAPLE (GROTTENKAPELLE) BYLA POSTAVENA V ROCE 1892. NA JEJÍM MÍSTĚ ALE UŽ ODEDÁVNA STÁLA KAMENNÁ BOŽÍ MUKA S OBRÁZKEM PANNY MARIE BOLESTNÉ. TĚSNĚ PŘED KAPLÍ SE NACHÁZÍ STUDÁNKA, JEJÍŽ LÉČIVÉ ÚČINKY BYLY POPRVÉ PÍSEMNĚ DOLOŽENY JIŽ V ROCE 1616.

JESKYNNÍ KAPLE, DNES ZNÁMÁ JAKO KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ

CETVINSKÁ KRONIKA ZMIŇUJE POVĚST: MANŽELÉ ZE ŠTÝRSKA MĚLI NEMOCNÉ DÍTĚ. VE SNU SE JIM ŽIVĚ ZJEVIL PRAMEN VODY, NACHÁZEJÍCÍ SE V JIHOČESKÝCH HRANIČNÍCH LESÍCH. MANŽELÉ PODNIKLI I S DÍTĚTEM DLOUHOU CESTU AŽ K TOMUTO PRAMENI. POTÉ, CO V NĚM DÍTĚ VYKOUPALI, DOŠLO K JEHO UZDRAVENÍ. DÍKY TÉTO POVĚSTI SE ZAČALI MÍSTNÍ OBRACET K PANNĚ MARII S PROSBAMI O UZDRAVENÍ.

BOŽÍ MUKA S OBRÁZKEM PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?