KŘÍŽOVÁ CESTA V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HOŘICE NA ŠUMAVĚ

NA NEJVYŠŠÍM VRCHOLU V OKOLÍ HOŘIC NA ŠUMAVĚ, KTERÝ SE DŘÍVE NAZÝVAL RANDLESBERG A DNES JE ZNÁM JAKO VRCH U SV. ANNY, BYLA V ROCE 1733 ZŘÍZENA DŘEVĚNÁ POUTNÍ KAPLE, ZASVĚCENÁ PANNĚ MARII BOLESTNÉ.

V ROCE 1780 POVOLILA PRAŽSKÁ KONSISTOŘ STAVBU ZDĚNÉHO KOSTELÍKA, KTERÝ BYL VYSVĚCEN 1. ZÁŘÍ ROKU 1782. POZDNĚ BAROKNÍ STAVBA BYLA ZMENŠENOU KOPIÍ KOSTELA Z NEDALEKÉ OBCE SVÉRAZ (NĚM. TWEARS).

V LETECH 1850 – 1851 BYLA ZŘÍZENA KŘÍŽOVÁ CESTA SE ČTRNÁCTI ŽULOVÝMI ZASTAVENÍMI A BOŽÍM HROBEM, VYTVOŘENÝM V PŘIROZENÉ SKALNÍ GROTTĚ. KOSTELÍK SPOLEČNĚ S KŘÍŽOVOU CESTOU LÁKALY POUTNÍKY NEJEN Z HOŘICKÉ FARNOSTI, ALE I ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ. POUTNÍ TRADICE SE V HOŘICÍCH ROZVÍJELA AŽ DO ROKU 1945.

PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE OBĚ PAMÁTKY JIŽ JEN CHÁTRALY. OSUD KOSTELÍKA SE POTÉ NAPLNIL NA PŘELOMU LET 1965 – 1966, KDY NA ŽÁDOST SAMOTNÝCH PŘEDSTAVITELŮ MĚSTEČKA BYL VYHOZEN DO POVĚTŘÍ. KŘÍŽOVÁ CESTA NADÁLE STRÁDALA A POSTUPNĚ BYLA NIČENA.

PO ROCE 1990 BYLA ČÁST ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY NALEZENO, OČIŠTĚNO A V TOMTO STAVU ROZMÍSTĚNO NA SVÁ PŮVODNÍ MÍSTA. V ROCE 2000 DOŠLO NA NÁKLADY OBCE K VYČIŠTĚNÍ ZBOŘENÉHO POUTNÍHO KOSTELÍKA A TO AŽ NA PŮVODNÍ PODLAHU A ZÁROVEŇ K PIETNÍ ÚPRAVĚ CELÉHO POUTNÍHO AREÁLU. V ROCE 2011 BYL ROVNĚŽ OPRAVEN BOŽÍ HROB.

NA ZÁVĚR SE SLUŠÍ ZMÍNIT I SLAVNÉ PAŠIJOVÉ HRY, KTERÉ SE ZDE HRÁVALY JIŽ OD STŘEDOVĚKU. V ROCE 1785 SE V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ NARODIL PAUL GRÖLLHESL, KTERÝ JE TVŮRCEM NOVODOBÝCH PAŠIJOVÝCH HER. SOUČASNÁ PAŠIJOVÁ PŘEDSTAVENÍ BYLA OBNOVENA V ROCE 1992.

MNE JAKO KUTNOHORÁKA ROVNĚŽ UPOUTALA ZMÍNKA O ROKU 1780, KDY V HOŘICÍCH, V MÍSTECH DNEŠNÍHO AMFITEÁTRU PAŠIJOVÝCH HER, DOŠLO K POKUSU O TĚŽBU ZLATA, A JAKO PRACOVNÍ SÍLA PRO DOLOVÁNÍ BYLI PŘIVEZENI HAVÍŘI Z KUTNÉ HORY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?