KŘÍŽOVÁ CESTA V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HOŘICE NA ŠUMAVĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ, VEDOUCÍ K POUTNÍ KAPLI PANNY MARIE BOLESTNÉ, BYLA ZŘÍZENA V LETECH 1850 - 1851; DNES UDRŽOVÁNY ZBYTKY 14 ZASTAVENÍ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?