KŘÍŽOVÁ CESTA V HORNÍM DVOŘIŠTI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HORNÍ DVOŘIŠTĚ

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA JE Z ROKU 1278. MĚSTEČKO BYLO ZALOŽENO JAKO POHRANIČNÍ OSADA PÁNY Z ROŽMBERKA. ROKU 1504 PETR I. Z ROŽMBERKA OBDAŘIL OBYVATELE VE SVÉM PRIVILEGIU MĚSTSKÝM PRÁVEM A OSVOBODIL OBYVATELE OD ODÚMRTI. NA ZÁKLADĚ PRIVILEGIA SE SMĚLY KONAT VE STŘEDU PRAVIDELNÉ TÝDENNÍ TRHY, KTERÉ PŮSOBILY NA ROZMACH ŘEMESLNÉ VÝROBY A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSKÉ PODNIKÁNÍ. SYMBOLEM PRÁVNÍHO POSTAVENÍ SE STALA MĚSTSKÁ PEČEŤ SE ZNAKEM MĚSTA A PO OBVODU UVEDENÝM JMÉNEM MĚSTEČKA.

KOSTEL ARCHANDĚLA MICHAELA JE PŮVODNĚ RANĚ GOTICKÝ, ZALOŽENÝ ÚDAJNĚ VOKEM Z ROŽMBERKA ROKU 1252. NOVĚ BYL POSTAVEN POZDNĚ GOTICKY NA PŘELOMU 15. A 16. STOLETÍ, PRESBYTÁŘ DOKONČEN ROKU 1511. ROKU 1738 KOSTEL VYHOŘEL. PŘI OPRAVĚ BYLA NOVĚ ZAKLENUTA LOĎ, UPRAVENA JEJÍ OKNA, A ZNOVU BYLA POSTAVENA HORNÍ ČÁST VĚŽE VE VELMI MALEBNÉM TVAROSLOVÍ.

PSAL SE ROK 1890 A V HORNÍM DVOŘIŠTI BYLA ZALOŽENA PŘÍPRAVNÁ KOMISE PRO STAVBU KALVÁRIE NA KŘÍŽOVÉM VRCHU. TÉHOŽ ROKU BYLA KOMISÍ VYHLÁŠENA VEŘEJNÁ FINANČNÍ SBÍRKA. O PATNÁCT LET POZDĚJI, V ROCE 1905 BYLO KONEČNĚ ROZHODNUTO A MOHLO SE ZAČÍT S VÝSTAVBOU. AUTOREM PSEUDOGOTICKÉ STAVBY BYL A. STÜRZL, UMĚLECKÝM ZPRACOVÁNÍM PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ BYL POVĚŘEN JOHANN WOLFSCHLÄGER. PRVNÍ DOLOŽITELNÁ ZMÍNKA O POBOŽNOSTI NA NOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTĚ JE Z ROKU 1910.

JEŠTĚ V ROCE 1937 BYLA VYHLÁŠENA DALŠÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA, TENTOKRÁT NA ÚDRŽBU KŘÍŽOVÉ CESTY, ALE PO SVĚTOVÉ VÁLCE DOCHÁZÍ JIŽ JEN K POSTUPNÉ DEVASTACI.

V ROCE 1993 BYLA DÍKY MÍSTNÍM OBČANŮM A VELKÝM PATRIOTŮM POVALENÁ ZASTAVENÍ VRÁCENA NA SVÁ PŮVODNÍ MÍSTA, ALE HLAVNÍ ZÁCHRANA PŘIŠLA AŽ O DALŠÍCH 16 LET POZDĚJI. V ROCE 2009 BYL FIRMOU ARTECO B.M. ŠESKÝ KRUMLOV ZPRACOVÁN STAVEBNĚ – HISTORICKÝ PRŮZKUM, PO KTERÉM DOCHÁZÍ K CELKOVÉ OPRAVĚ KAPLE I KŘÍŽOVÉ CESTY.

PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JE UMÍSTĚNO U OBECNÍHO HŘBITOVA, ODTUD CESTA SMĚŘUJE K SILNICI SMĚŘUJÍCÍ K DOLNÍMU DVOŘIŠTI. PO TÉ POKRAČUJE ASI PĚT SET METRŮ A DÁLE POLNÍ CESTOU POKRAČUJE K VRCHOLU KOPCE KALVÁRIE. KŘÍŽOVÁ CESTA MÁ KLASICKÝCH ČTRNÁCT ZASTAVENÍ, Z NICHŽ JEDENÁCT MÁ TVAR KLASICISTNÍCH BOŽÍCH MUK S MĚLKOU, V HORNÍ ČÁSTI SEGMENTOVĚ ZAKONČENOU NIKOU, VE KTERÉ JE ZASKLENÝ OBRAZ. DVANÁCTÉ ZASTAVENÍ JE UMÍSTĚNO V INTERIÉRU KAPLE, TŘINÁCTÉ JE UMÍSTĚNO NA VNĚJŠÍ BOČNÍ STĚNĚ KAPLE. POSLEDNÍM ČTRNÁCTÝM ZASTAVENÍM JE BOŽÍ HROB, PŘISTAVĚNÝ K ZADNÍ STĚNĚ KAPLE.

PŘI REKONSTRUKCI KŘÍŽOVÉ CESTY ZAJIŠŤOVALI NOVÉ OBRAZY PARTNEŘI Z RAKOUSKÉ STRANY. NA JEJICH TVORBĚ SE PODÍLELI PÁNI HANS JANSEN Z DÜSSELDORFU, RODÁK Z HORNÍHO DVOŘIŠTĚ /OBRÁZEK ZASTAVENÍ Č. I./, HEINZL ELFRIEDE Z FREISTADTU /OBRÁZKY ZASTAVENÍ Č. I. AŽ VII./ A GERHARD LEHNER Z SCHENKENFELDENU /OBRÁZKY ZASTAVENÍ Č. VIII. AŽ XI./. KAMENNÉ KŘÍŽE NA VRCHOLCÍCH JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ VYROBILA A OSADILA FIRMA GRIFSTAV S.R.O..

ZCELA NOVÁ KALVÁRIE JE ZNOVU VYSVĚCENA V SRPNU ROKU 2013.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?