KŘÍŽOVÁ CESTA V ROŽMITÁLE NA ŠUMAVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ

SEVEROVÝCHODNĚ SMĚREM OD KOSTELA SE V LESE NA VRCHU SKRÝVÁ ZŘÍCENINA POUTNÍHO KOSTELÍKA, KTERÝ KDYSI BÝVAL TAKÉ NAZÝVÁN „SVATÁ STUDNA“. VRCH MÁ CELOU ŘADU NÁZVŮ: KŘÍŽOVÝ, KALVARIE, KOSTELNÍ, KICHBERG A JELENKA.

NA POČÁTKU 17. STOLETÍ ŽILA VE MLÝNĚ POD HŘBITOVEM V ROŽMITÁLE SLEPÁ ŽENA. VE SNU SE JI ZJEVILA PANNA MARIE A RADILA JÍ, ABY SI VE STUDÁNCE NA VRCHOLU KOPCE UMYLA OČI A BUDE VIDĚT. DRUHÝ DEN TAK UČINILA A SEN SE JÍ SPLNIL. NA PAMÁTKU DALA ZŘÍDIT U STUDÁNKY DŘEVĚNÝ SLOUP S OBRAZEM PANNY MARIE. V ROCE 1614, KDY ROŽMITÁLSKÝ MĚŠŤAN KASBAUER BYL VODOU ZE „SVATÉ STUDÁNKY“ ZÁZRAČNĚ UZDRAVEN, NECHAL NAD STUDÁNKOU ZŘÍDIT PROVIZORNÍ DŘEVĚNOU KAPLIČKU. NA KONCI TŘICETILETÉ VÁLKY BYLA U STUDÁNKY S MARIÁNSKÝM OBRÁZKEM POSTAVENA VĚTŠÍ DŘEVĚNÁ KAPLE, KTEROU VYSVĚTIL OPAT KLÁŠTERA Z VYŠŠÍHO BRODU GEORG III. WENDSCHUH. O MARIÁNSKÝCH SVÁTCÍCH V LÉTĚ SE V KAPLI KONALY VEČERNÍ POBOŽNOSTI.

KDYŽ SE NA TOMTO MÍSTĚ STALO NĚKOLIK DALŠÍCH ZÁZRAKŮ, ZŘÍDILA OBEC V LETECH 1732 – 1733 ZA PODPORY TŘÍ SLEČEN LUKŠOVÝCH, MAJITELEK TŘÍ STATKŮ V MORAŠOVĚ, NA MÍSTĚ KAPLIČKY POSTAVIT POUTNÍ KOSTELÍK. NA BOHATĚ ZDOBENÉM OLTÁŘI SE PODÍLEL ROŽMITÁLSKÝ SOCHAŘ KOPATSCH, OBRAZ PANNY MARIE POMOCNÉ NAMALOVAL M. WIDMANN, TÉŽ Z ROŽMITÁLU. BYDLEL V ČÍSLE POPISNÉM JEDNA A DLOUHO SE ZDE ŘÍKALO U MALÍŘE. PRÝ POUŽIL K PRÁCI HRUBÉHO PLÁTNA A HRUBÝCH BAREV, A KDYŽ OBRAZ DOKONČIL, BYL OBRAZ JEMNÝ A KRÁSNÝ. PONECHAL SI HO A NAMALOVAL DRUHÝ OBRAZ. TEN BYL JEŠTĚ JEMNĚJŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ NEŽ OBRAZ PRVNÍ. TO UŽ SÁM POVAŽOVAL ZA ZÁZRAK, A PROTO JEJ DAL DO KOSTELA. ŠLO O ZDAŘILOU KOPII OBRAZU PANNY MARIE PASOVSKÉ. POSTAVY PANNY MARIE I JEŽÍŠKA BYLY KORUNOVÁNY.

KAPLE BYLA OPRAVENA ROKU 1852 A ZNOVU ROKU 1933, KDY SE ZDE KONALA ASI NEJVĚTŠÍ POUŤ. PO ODSUNU NĚMCŮ V ROCE 1946 SE KAPLE PRO KOMUNISTY STALA NEJEN NEPOTŘEBNOU, ALE I NEŽÁDOUCÍ. POSTUPNĚ BYLA DRANCOVÁNA A PUSTLA A V SOUČASNÉ DOBĚ JE ZŘÍCENINOU. STUDÁNKA SE VŠAK DODNES DOCHOVALA. PODOBU KAPLE SI VYTESALI ODSUNUTÍ NĚMCI V RAKOUSKÉ OBCI RAINBACH IM MÜLDKREIS. KE ZŘÍCENINĚ KOSTELÍKA PANNY MARIE POMOCNÉ VEDOU STRMÝM SVAHEM ZBYTKY ČTRNÁCTI ZDĚNÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY VČETNĚ KAPLIČKY BOŽÍHO HROBU.   

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?