CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER VE VYŠŠÍM BRODĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA VE VYŠŠÍM BRODĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠŠÍ BROD

KŘÍŽOVÁ CESTA STOUPÁ Z JIŽNÍHO OKRAJE MĚSTA NA MARTÍNKOVSKÝ VRCH

V NIKÁCH JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ NAJDEME LITINOVÉ DESKY S PAŠIJOVÝMI SCÉNAMI

VYŠŠÍ BROD JE ZNÁM HLAVNĚ SVÝM PŘEKRÁSNÝM CISTERCIÁCKÝM KLÁŠTEREM, ALE MÍSTO, NA KTERÉ SE DNES VYPRAVÍME JE ROVNĚŽ VELICE MALEBNÉ. NA LESNÍ MÝTINĚ, NA ÚBOČÍ MARTÍNKOVSKÉHO VRCHU, VYSTUPUJE ZE ZEMĚ ŽULOVÝ BLOK. ZDE STARÁ LEGENDA NECHALA ODPOČÍVAT MATKU BOŽÍ SE SVÝM SYNEM A ZDE TAKÉ V ROCE 1844 DNES JIŽ NEZNÁMÝ VYŠEBRODSKÝ OBECNÍ ÚŘEDNÍK ROVNĚŽ SE SVÝM SYNEM ZAVĚSILI OBRÁZEK PANNY MARIE SNĚŽNÉ.

V KVĚTNU ROKU 1887 SE SEDM CHLAPCŮ – PASÁČKŮ DOHODLO A KOLEM KAMENE POSTAVILI ZEĎ Z KAMENŮ, SNESENÝCH Z CELÉHO OKOLÍ, Z TYČÍ, VĚTVÍ A KŮRY STROMŮ JEJ ZASTŘEŠILI A JEHO STĚNY VYZDOBILI SVATÝMI OBRÁZKY. VYŠEBRODSKÝ KAPLAN P. FELIX DICK JE ZA ÚSILÍ POCHVÁLIL A DOVOLIL JIM, ABY DO KAPLIČKY DALI POKLADNIČKU A VYBÍRALI DARY NA VĚTŠÍ OBRAZ. TO SE SICE NEPODAŘILO, ALE ZPRÁVA O KAPLIČCE, KTERÁ SE RYCHLE ŠÍŘILA PO OKOLÍ, PŘIMĚLA I OPATA VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA LEOPOLDA WACKARZE, ABY MÍSTO JIŽ V POLOVINĚ SRPNA TÉHOŽ ROKU NAVŠTÍVIL. A TEN IHNED ROZHODL O STAVBĚ MENŠÍHO POUTNÍHO KOSTELA.

SOUČÁSTÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU I PŘEKRÁSNÁ KAMENNÁ BOŽÍ MUKA

POUTNÍ KOSTELÍK A KAPLE MARIA RAST AM STEIN

HOSTINSKÝ FRANZ A JEHO ŽENA ALOISIE PREINFALKLOVI, VĚNOVALI STAVEBNÍ PARCELU, OSTATNÍ VĚŘÍCÍ STAVEBNÍ DŘEVO, KÁMEN ČI POVOZY. VELKÝ PENĚŽNÍ DAR VĚNOVAL TAKÉ SYN OBECNÍHO ÚŘEDNÍKA, KTERÝ VLASTNĚ S OTCEM SLÁVU TOHOTO MÍSTA ZALOŽIL. INŽENÝR FRANTIŠEK KAREL, KTERÝ PRÁVĚ STAVĚL PAPÍRNU VLTAVSKÝ MLÝN V NEDALEKÝCH LOUČOVICÍCH, ZHOTOVIL PLÁNY KOSTELÍKA A NECHAL TÉŽ VYBUDOVAT SILNIČKU Z MĚSTEČKA AŽ K POUTNÍMU MÍSTU. JEN NECELÝ ROK TRVALO ZEDNICKÉMU MISTRU JOSEFU DOBUSCHOVI A JEHO POMOCNÍKŮM POSTAVIT ZE ŽULOVÝCH KVÁDRŮ PSEUDOROMÁNSKOU POUTNÍ KAPLI, TAKŽE JIŽ 29. ČERVENCE 1888 MOHL BÝT POSVĚCEN VĚŽNÍ KŘÍŽ A ZVON. TÉTO SLAVNOSTI SE ZÚČASTNILO I SEDM CHLAPCŮ, KTEŘÍ POSTAVILI PRVNÍ JEDNODUCHOU KAPLIČKU. 15. SRPNA TÉHOŽ ROKU PAK MOHLA BÝT VYSVĚCENA VYŠEBRODSKÝM OPATEM LEOPOLDEM WACKARZEM I SAMOTNÁ KAPLE. POUTNÍ MÍSTO SE PŮVODNĚ MĚLO JMENOVAT MARIA V BUČINÁCH, ALE SNAD VELKÝ MARIÁNSKÝ CTITEL P. ZEPHINER TOBUER (?) NAVRHL POJMENOVÁNÍ MARIA RAST AM STEIN, TEDY ODPOČINUTÍ PANNY MARIE NA KAMENI. DATUM JEJÍHO VYSVĚCENÍ SE STALO DO BUDOUCNA I HLAVNÍM POUTNÍM DNEM.

BOŽÍ HROB

V ROCE 1890 BYLA PŮVODNÍ KAPLIČKA, KTEROU POSTAVILI PASÁČCI, ZBOŘENA A NAHRAZENA KAPLÍ KAMENNOU. ŠTĚDRÝ DAR JEDNÉ HOSPODYNĚ Z BLÍZKÉHO MLÝNCE UMOŽNIL V TYROLSKÉM ST. ULRICHU U FIRMY STUFLESER ZAKOUPIT SOCHU PANNY MARIE SNĚŽNÉ V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI. SVĚCENÍ SOCHY A KAPLE PROBĚHLO OPĚT 15. SRPNA A ZÚČASTNILO SE HO VÍCE NEŽ DVA TISÍCE VĚŘÍCÍCH. V PROCESÍ, KTERÉ VYŠLO Z VYŠŠÍHO BRODU OD KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE, ŠLO 276 BÍLE ODĚNÝCH DÍVEK, KTERÉ NESLY KVĚTINY A SOCHU PANNY MARIE.

V ROCE 1898 BYLY KAPLE SPOJENY S VYŠŠÍM BRODEM KŘÍŽOVOU CESTOU. TU TVOŘÍ ČTRNÁCT KAMENNÝCH ZASTAVENÍ, DOLNÍ DŘÍK PŮVODNĚ NESL TABULKU POPISEM SCÉNY, HORNÍ ČÁST JE OPATŘENA MĚLKOU NIKOU ZAKONČENOU LOMENÝM OBLOUKEM; DO NIKY JSOU VSAZENY LITINOVÉ DESKY S VÝJEVY POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA. CESTA JE ZAKONČENA BOŽÍM HROBEM,POSTAVENÝM Z MATERIÁLU, ZE KTERÉHO JE KAPLE I KOSTELÍK. NAD BOŽÍM HROBEM SE TYČÍ KAMENNÝ KŘÍŽ.

POD KAPLÍ A KOSTELÍKEM STÁVAL HOSTINEC ALEXE PECKLA, KDE SE PŘI PROCESÍCH A POUTÍCH ČEPOVALO KLÁŠTERNÍ PIVO.

NAD BOŽÍM HROBEM SE TYČÍ MOHUTNÝ KŘÍŽ

KAMENNÁ VENKOVNÍ KAZATELNA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?