KŘÍŽOVÁ CESTA U ZANIKLÉ VSI RAJCHÉŘOV

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM

STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM – MĚSTYS, ROZKLÁDAJÍCÍ SE NA TROJMEZÍ ČECH, MORAVY A RAKOUSKA, VE VÝCHODNÍM CÍPU JIHOČESKÉHO KRAJE. KRAJ JE OPRÁVNĚNĚ NAZÝVÁN ČESKOU KANADOU A TO PRO SVOU DRSNOU KRÁSU A NEPORUŠENOST PŘÍRODY.

DOMINANTOU MĚSTEČKA JE KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, POZDNĚ GOTICKÁ STAVBA, VYSTAVĚNÁ NÁKLADEM PÁNŮ KRAJÍŘŮ Z KRAJKU V LETECH 1495 AŽ 1514.  V HLAVNÍ KOSTELNÍ LODI, KTERÁ JE SKLENUTA HVĚZDICOVOU KLENBOU, VYNIKÁ BAROKNÍ HLAVNÍ OLTÁŘ Z ROKU 1723. ZAJÍMAVÉ JSOU I KAMENNÉ NÁHROBNÍ DESKY ZE 16. A 17.STOLETÍ, PATŘÍCÍ NĚKTERÝM MAJITELŮM HRADU LANDŠTEJNA, KTEŘÍ JSOU TU POHŘBENI. OD STAVBY KOSTELA JE ODDĚLENA VOLNĚ STOJÍCÍ HRANOLOVÁ ZVONICE, KTERÁ BYLA VE 12. A 13. STOLETÍ ČÁSTÍ OPEVNĚNÍ A JE STARŠÍ NEŽ KOSTEL SAMOTNÝ. NEDALEKO KOSTELA JE KAMENNÝ MOST SE DVĚMA OBLOUKY Z DOBY KOLEM ROKU 1800.

VE STARÉ MĚSTĚ BÝVALO V MINULOSTI POČETNÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO. PŘIPOMÍNÁ JE STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV PŘI POTOKU PSTRUHOVCI ZA SEVERNÍM OKRAJEM OBCE, S ŘADOU ZAJÍMAVÝCH NÁHROBKŮ (NEJSTARŠÍ Z ROKU 1610).

NA JIH OD MĚSTYSE, VE VÝBĚŽKU ZASAHUJÍCÍM DO RAKOUSKA, SE ROZKLÁDÁ KRAJINA PASTVIN A RYBNÍKŮ, KRAJINA, KDE DŘÍVE LIDÉ ŽILI, ALE BYLY NUCENI TENTO KOUT KRAJINY OPUSTIT. V OBLASTI ZANIKLY VSI RAJCHÉŘOV, ROMAVA ČI POPLUŽNÍ DVŮR ARNOLEC; ZANIKLY Z DŮVODU ZŘÍZENÍ POHRANIČNÍHO PÁSMA V PADESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ.

PŘESTO ZDE DO DNEŠNÍ DOBY ZŮSTALY OSADY ČI SAMOTY, VE KTERÝCH BUJÍ ŽIVOT A ROZŠIŘUJE SE TURISTICKÝ RUCH. V POSLEDNÍCH LETECH I ZDE, CIVILIZACI STÁLE JEŠTĚ DOSTI VZDÁLENÉM MÍSTĚ, VZNIKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ DO TOHOTO KRAJE PŘIVÁDÍ I NÁS. NEJKRATŠÍ CESTA, KTERÁ NÁS NA ZAČÁTEK POUTNÍ CESTY ZAVEDE, JE Z OSADY NÁVARY, KDE KONČÍ ASFALTKA ZE STARÉHO MĚSTA. POLNÍ CESTA, KTERÁ SE PO DVOUSTECH METRECH DĚLÍ, NÁS VEDE PO LEVÉ STRANĚ NÁVARSKÉHO RYBNÍKA K LESU, ABYCHOM PO NECELÉM KILOMETRU DORAZILI K TURISTICKÉMU PŘÍSTŘEŠKU. PAK NÁS JIŽ NECELÉ ČTYŘI MINUTKY CHŮZE DĚLÍ OD PRVNÍHO ZASTAVENÍ. SPOLEČNĚ S KŘÍŽOVOU CESTOU SE PROJDEME ÚŽASNOU KRAJINOU ČESKÉ KANADY. CESTA SPÍŠE PŘIPOMÍNÁ ZÁMECKÝ PARK, VE KTERÉM PASTVINY A LOUKY JSOU OBKLOPENY NEVYSOKÝMI VRCHY – KAMENNÝM ŠTÍTEM A VÝHONEM S REZERVACÍ HADÍ VRCH.

VLASTNÍ KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ ČTRNÁCT KOVOVÝCH KŘÍŽŮ, VYSOKÝCH PŘIBLIŽNĚ ČTYŘI METRY. KŘÍŽE JSOU ZHOTOVENY ZE ŽELEZNÝCH PROFILŮ, A PRŮHLEDY MEZI JEDNOTLIVÝMI RAMENY NA OKOLNÍ KRAJINU JSOU NAPROSTO MIMOŘÁDNÉ.   

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?