KŘÍŽOVÁ CESTA V LUTOVÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LUTOVÁ

LUTOVÁ - KŘÍŽOVÁ CESTA NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ; PŮVODNĚ VEDLA KE KOSTELÍČKU NAROZENÍ PANNY MARIE, KTERÝ BYL VYSTAVĚN V ROCE 1666 NEDALEKO OBCE - DNES ZŘÍCENINA; KŘÍŽOVÁ CESTA JE TVOŘENA RENESANČNÍMI ŽULOVÝMI KVÁDRY; MALBY NA PLECHU, KTERÉ BYLY VSAZENY V MĚLKÝCH NIKÁCH,  SE DO DNEŠNÍ DOBY NEDOCHOVALY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?