JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU ROZMÍSTĚNA PO AREÁLU HŘBITOVA

KŘÍŽOVÁ CESTA V LUTOVÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LUTOVÁ

ZBYTKY KOSTELÍČKA NAROZENÍ PANNY MARIE (FOTO ZDENĚK BRODEC)

PŮVODNĚ GOTICKÝ KOSTEL VŠECH SVATÝCH NA HŘBITOVĚ V LUTOVÉ

LUTOVÁ - KŘÍŽOVÁ CESTA NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ; PŮVODNĚ MÍŘILA KE KOSTELÍČKU NAROZENÍ PANNY MARIE, KTERÝ NECHAL VYSTAVĚT ADAM PAVEL SLAVATA V ROCE 1666 NEDALEKO OBCE JAKO PODĚKOVÁNÍ PANNĚ MARII ZA ZÁCHRANU SVÉHO ŽIVOTA. DNES JE KDYSI VÝZNAMNÉ POUTNÍ MÍSTO ZŘÍCENINOU, A TO JIŽ OD DOBY, KDY BYL KOSTEL ZRUŠEN ZA VLÁDY JOSEFA II. KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ RENESANČNÍ ŽULOVÁ PILÍŘOVÁ BOŽÍ MUKA S VÝRAZNOU VRCHNÍ KAPLICÍ ZAKONČENOU VOLUTOVÝM ŠTÍTKEM; MALBY NA PLECHU, KTERÉ BYLY VSAZENY V MĚLKÝCH NIKÁCH, SE DO DNEŠNÍ DOBY NEDOCHOVALY.

JE UVAŽOVÁNO O REKONSTRUKCI KŘÍŽOVÉ CESTY A O NAVRÁCENÍ SLOUPKŮ NA JEJICH PŮVODNÍ MÍSTA.

 

OZDOBNĚ PROFILOVANÉ KAPLICE NESLY VE SVÝCH NIKÁCH OBRÁZKY MALOVANÉ NA PLECHU

KAPLICE JSOU ZDOBENY VOLUTOVÝM ŠTÍTKEM

NA HŘBITOVĚ NAJDEME I KRÁSNÁ SLOUPKOVÁ BOŽÍ MUKA Z KONCE 17. STOLETÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?