KŘÍŽOVÁ CESTA VE STRMILOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STRMILOV

MĚSTO STRMILOV LEŽÍ PŘIBLIŽNĚ DVACET KILOMETRŮ OD OKRESNÍHO MĚSTA JINDŘICHOVA HRADCE. MIMO FARNÍHO KOSTELA SV. JILJÍ V CENTRU MĚSTA, NAJDEME ASI KILOMETR ZA POSLEDNÍMI DOMKY HŘBITOVNÍ KOSTELÍK SV. ONDŘEJE. TATO PŮVODNĚ POZDNĚ ROMÁNSKÁ STAVBA BYLA V ROCE 1604 UPRAVENA V GOTICKÉM A RENESANČNÍM SLOHU. BAROKNÍ PŘESTAVBA PAK NÁSLEDOVALA V ROCE 1711. KOSTELÍK JE OBKLOPEN HŘBITOVEM, NA KTERÉM VYNIKAJÍ ZVLÁŠTĚ LITINOVÉ KŘÍŽE.

JELIKOŽ ŘADA HROBŮ ZŮSTAVALA V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH NEVYUŽÍVÁNA, BYLY JEDNOTLIVÉ KŘÍŽE I S KAMENNÝMI PRVKY SKLADOVÁNY U HŘBITOVNÍ ZDI. V ROCE 2006 SCHVÁLILA RADA MĚSTA NÁPAD NA VYUŽITÍ NĚKTERÝCH PŘEBYTEČNÝCH HŘBITOVNÍCH PRVKŮ NA VYTVOŘENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. BYLO DOHODNUTO, ŽE CESTA KŘÍŽŮ POVEDE Z CENTRA MĚSTA JEHO ULICEMI A OD PÁTÉHO ZASTAVENÍ VKROČÍ DO OKOLNÍ KRAJINY, ABY SE POSLEDNÍM ZASTAVENÍM OPĚT VRÁTILO NA HRANICE OBCE. REALIZACE CESTY SE VŠAK NESETKALA POUZE S KLADNÝMI OHLASY MÍSTNÍCH USEDLÍKŮ, ALE TAKÉ S TVRDÝM NESOUHLASEM NĚKOLIKA OBYVATEL.

OD REALIZACE TOHOTO PLÁNU SE TEDY USTOUPILO A KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA PROZATÍMNĚ UMÍSTĚNA K PŘÍSTUPOVÉ CESTĚ KE HŘBITOVU. KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ PATNÁCT LITINOVÝCH KŘÍŽŮ NA KAMENNÝCH SOKLECH, KAŽDÝ KŘÍŽ JE OPATŘEN TABULKOU S ŘÍMSKÝM ČÍSLEM ZASTAVENÍ, PRVNÍ KŘÍŽ NESE TABULKU S VYSVĚTLUJÍCÍM TEXTEM, CO JE KŘÍŽOVÁ CESTA.

ZA INFORMACE O KŘÍŽOVÉ CESTĚ DĚKUJI PANÍ VLASTĚ VONDRUŠOVÉ ZE STRMILOVA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?