KŘÍŽOVÁ CESTA NA KŘEMEŠNÍKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PELHŘIMOV

SOUČASNÁ PODOBA POUTNÍHO KOSTELA NA KŘEMEŠNÍKU VZNIKÁ POSTUPNĚ V 1. POLOVINĚ 18. STOLETÍ. JEHO HISTORIE VŠAK ZAČÍNÁ JIŽ O DVĚ STOLETÍ DŘÍVE; TEHDY PRÝ ZDE NEŠŤASTNĚ SPADL DO ŠACHTY STŘÍBRNÉHO DOLU PELHŘIMOVSKÝ MĚŠŤAN MATOUŠ CHEJSTOVSKÝ A Z VDĚKU ZA TO, ŽE PŘEŽIL, DAL VYSTAVĚT DŘEVĚNOU KAPLI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

KŘÍŽOVÁ CESTA JE OPROTI KOSTELU MNOHEM MLADŠÍ. VZNIKLA V LETECH 1903 – 1906 PODLE NÁVRHU ANTONÍNA THEINA. PRVOTNÍ ZASTAVENÍ BYLA VYSTAVĚNA Z CIHEL, TEPRVE V ROCE 1947 BYLY PŘI VELKÉ POVÁLEČNÉ REKONSTRUKCI CIHLY NAHRAZENY ŽULOVÝMI KVÁDRY.

TAKÉ PAŠIJOVÉ VÝJEVY, PŮVODNĚ V PODOBĚ TERAKOTOVÝCH RELIÉFŮ BYLY PŘI TÉTO OPRAVĚ VYMĚNĚNY ZA OBRAZY VÝTVARNÍKA RAIMUNDA ONDRÁČKA. CESTU O TŘINÁCTI KAPLÍCH ZAKONČUJE VE SKALNÍ PROLÁKLINĚ VYBUDOVANÝ BOŽÍ HROB SE SOCHOU LEŽÍCÍHO KRISTA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?