KŘÍŽOVÁ CESTA NA KŘEMEŠNÍKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PELHŘIMOV

O ZALOŽENÍ KAPLE NA VRCHOLU KŘEMEŠNÍKU VYPRÁVÍ PAMĚTNÍ KNIHA. V ROCE 1555 JEDEN PELHŘIMOVSKÝ MĚŠŤAN JMÉNEM MATOUŠ CHEJSTOVSKÝ SPADL NA ÚTĚKU PŘED LUPIČI DO ŠACHTY STŘÍBRNÉHO DOLU. VE CHVÍLÍCH NEJTĚŽŠÍCH UČINIL SLIB, ŽE JESTLIŽE ŠŤASTNĚ VYVÁZNE, VYSTAVÍ NA VRCHOLU KOPCE KAPLI KE CTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. PO SVÉ ZÁCHRANĚ SVŮJ SLIB DODRŽEL A DAL NA VRCHOLU KŘEMEŠNÍKU POSTAVIT DŘEVĚNOU KAPLI. PO SKONČENÍ TŘICETILETÉ VÁLKY BYLA V ROCE 1652 PŮVODNÍ KAPLE NÁKLADEM OBCE PELHŘIMOV PŘESTAVĚNA NA KAPLI KAMENNOU JAKO PODĚKOVÁNÍ ZA UKONČENÍ VÁLKY. POSVĚCENA BYLA ARNOŠTEM KARDINÁLEM HARRACHEM, ARCIBISKUPEM PRAŽSKÝM. TEHDY SEM BYLY PŘENESENY OSTATKY SVATÝCH MUČEDNÍKŮ SV. KANDIDA, SV. URŠULY A SV. MARTINA PAPEŽE. PROTOŽE VŠAK NA TOTO POUTNÍ MÍSTO PŘICHÁZELO STÁLE VÍCE POUTNÍKŮ, BYLA KAPLE V ROCE 1752 NÁKLADEM MĚSTA PELHŘIMOV PŘESTAVĚNA NA BAROKNÍ KOSTEL.

BAROKNÍ KAPLIČKA SV. JANA KŘTITELE POD KOSTELEM BYLA POSTAVENA ASI ROKU 1689 NAD ZÁZRAČNÝM PRAMENEM. MÁ PŮLKRUHOVÝ PORTÁL A TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT S RELIÉFEM „KŘEST PÁNĚ V JORDÁNU“ OD FRANTIŠKA BÍLKA. V ROCE 1896 BYLA KAPLIČKA OPRAVENA A DOPLNĚNA O SOCHY SV. JOSEFA A SV. ANNY; ROKU 1939 BYLA OPATŘENA ŽELEZNOU MŘÍŽÍ. STUDÁNKA SE ZÁZRAČNOU VODOU SE NACHÁZÍ POD KAMENNÝM OLTÁŘEM UVNITŘ KAPLIČKY. ZÁZRAČNÁ STUDÁNKA JE PRADÁVNOU NEPOCHYBNOU PŘÍČINOU VZNIKU POUTNÍHO MÍSTA. PÍSEMNÉ ZMÍNKY O PRAMENU VODY JSOU JIŽ Z LET 1763 A 1782. PRAMEN VYVĚRÁ PERIODICKY OBVYKLE OKOLO VÁNOC A PŘESTÁVÁ TÉCI V LÉTĚ, V NĚKTERÝCH LETECH SE OBJEVUJI I NA PODZIM. POVĚST O LÉČEBNÝCH ÚČINCÍCH VODY ZESÍLILA ZA TŘICETILETÉ VÁLKY. V DOBÁCH EPIDEMIE CHOLERY V ČESKÝCH ZEMÍCH UPROSTŘED 19. STOLETÍ PŘIŠLY PRO ZÁZRAČNOU VODU DESETITISÍCE LIDÍ. VODA SE DOKONCE VOZILA NA VOZECH DO VZDÁLENÝCH MÍST, NAPŘÍKLAD DO HRADCE KRÁLOVÉ ČI KUTNÉ HORY.

NEDALEKO OD POUTNÍ STUDÁNKY ZAČÍNÁ SMĚREM KE KOSTELU STOUPAT KŘÍŽOVÁ CESTA. TA PŮVODNÍ BYLA POSTAVENA PODÉL STARÉ PĚŠINY V LETECH 1903 - 1906. CESTA BYLA VYSVĚCENA V DEN 34. NAROZENIN DĚKANA FRANTIŠKA BERNARDA VAŇKA, A TO 15. ČERVENCE 1906 FRANTIŠKÁNSKÝM MNICHEM P. KAJETÁNEM FISCHEREM Z VOTICE. NA PODOBU KŘÍŽOVÉ CESTY EXISTOVALO NĚKOLIK NÁVRHŮ, NAPŘ. SOCHAŘE ANTONÍNA BÍLKA, BRATRA VÝŠE ZMÍNĚNÉHO FRANTIŠKA BÍLKA ČI VÝZNAMNÉHO MOZAIKÁŘE A MALÍŘE VIKTORA FOERSTERA, BRATRA HUDEBNÍHO SKLADATELE JOSEFA BOHUSLAVA FOERSTERA. NAKONEC BYL REALIZOVÁN PROJEKT ANTONÍNA THEINA Z ČERNOVA, ZATÍMCO ANTONÍN BÍLEK ZÍSKAL REALIZACI SOCHY MRTVÉHO JEŽÍŠE KRISTA DO BOŽÍHO HROBU, KTERÝM NOVĚ VZNIKAJÍCÍ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA ZAKONČENA. VIKTOR FOESTER BYL POVĚŘEN VYTVOŘENÍM TERAKOTOVÝCH RELIÉFŮ PAŠIJOVÝCH SCÉN DO JEDNOTLIVÝCH KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. TY VŠAK BYLY ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY ZNIČENY A ROVNĚŽ PŮVODNÍ CIHLOVÉ KAPLIČKY BYLY VÁŽNĚ POŠKOZENY. PROTO BYLY TYTO V ROCE 1947 NAHRAZENY KAPLEMI ŽULOVÝMI, KTERÉ PROJEKTOVAL ARCHITEKT FRANTIŠEK ŘEHÁK A STAVĚL STAVITEL ŠMÍD Z ČERNOVA.  NOVÉ OBRAZY V KAPLIČKÁCH JSOU DÍLEM ZNÁMÉHO ČESKÉHO MALÍŘE, GRAFIKA A RESTAURÁTORA PROF. RAIMUNDA ONDRÁČKA.

POUSTEVNA SE NACHÁZÍ V BLÍZKOSTI KAPLE V OPUŠTĚNÉ HORNICKÉ ŠTOLE. V OBJEKTU, KTERÝ BYL OBJEVEN AŽ V ROCE 2000, PŘEBÝVALO NĚKOLIK POUSTEVNÍKŮ JEŠTĚ V 18. STOLETÍ, MIMO JINÉ I POUSTEVNÍK JIŘÍ MRŇÁVEK, JEHOŽ OSTATKY JSOU ULOŽENY V KAPLI MRTVÝCH NEDALEKO CHRÁMU SV. TROJICE.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?