KŘÍŽOVÁ CESTA V KAMENICI NAD LIPOU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KAMENICE NAD LIPOU

ZA DALŠÍ KŘÍŽOVOU CESTOU MÍŘÍME DO JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI ČECH, DO PODHŮŘÍ ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY. JSME NA NÁVŠTĚVĚ V MALEBNÉM MĚSTEČKU KAMENICI NAD LIPOU. NA KONCI MĚSTA, NA VRCHU ZVANÉM BRADLO, NAJDEME LESNÍ HŘBITOV (PRÝ JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH VE STŘEDNÍ EVROPĚ) A UPROSTŘED NĚHO GOTICKOU KAPLI SV. MÁŘÍ MAGDALENY Z ROKU 1348. NECHAL JI ZDE POSTAVIT DOBEŠ Z BECHYNĚ, KTERÝ ZÁROVEŇ PŘI NÍ ZŘÍDIL POUSTEVNU. CENTRÁLNÍ, OSMIBOKÁ, PŮVODNĚ DLE LEGENDY OTEVŘENÁ STAVBA S JEHLANCOVITOU STŘECHOU KRYTOU ŠINDELEM, BYLA DO DNEŠNÍ PODOBY PŘESTAVĚNA NA KONCI 16. STOLETÍ. V ROCE 1841 POD NÍ NECHALI GEYMÜLLEROVÉ, MAJITELÉ ZDEJŠÍHO ZÁMKU, ZŘÍDIT RODINNOU HROBKU.

OD ÚPATÍ KOPCE, STRMĚ VZHŮRU, JE PO OBOU STRANÁCH LESNÍHO PRŮSEKU ROZMÍSTĚNO 15 KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY. TY V ROCE 1765 VYHOTOVIL KAMENÍK MARTIN BROŽ V JINDŘICHOVĚ HRADCI. O SAMOTNÉ ZŘÍZENÍ CESTY SE POSTARALA HRABĚNKA MARIE TEREZIE Z GOLČŮ, ROZENÁ HARTIGOVÁ, KTEROU PRAVDĚPODOBNĚ K TÉTO BOHULIBÉ ZÁLEŽITOSTI PŘEMLUVIL MÍSTNÍ SPRÁVCE KAMENICKÉHO ZÁMKU A STATKU VÁCLAV ANTONÍN JAN LENERT. KŘÍŽOVÁ CESTA VŠAK ZPOČÁTKU BYLA POSTAVENA JINDE; VEDLA OD ZÁMECKÉHO RYBNÍKA KE KAPLI NA VRCHU KALVÁRIE – DNES JE TENTO ZDALEKA VIDITELNÝ KOPEC ZNÁM JAKO MELÍŠEK. KDYŽ KAPLE NA KALVÁRII V ROCE 1806 ZANIKLA, BYLA KŘÍŽOVÁ CESTA PŘENESENA NA SVÉ SOUČASNÉ MÍSTO, NA VRCH BRADLO.

JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ JSOU VLASTNĚ KAMENNÉ PILÍŘE S ATIKOU A ŘÍMSOU NA VRCHOLU. PILÍŘE NESOU ŘÍMSKÉ ČÍSLICE OZNAČUJÍCÍ POŘADÍ ZASTAVENÍ, OVÁLNÉ PLOCHY V PATÁCH PILÍŘŮ ZASE POPISY ZOBRAZENÝCH SCÉN. V ROCE 1824 BYLY PŮVODNÍ OBRAZY PŘEMALOVÁNY, V ROCE 1841 BYLY NAHRAZENY OBRAZY NOVÝMI. DNEŠNÍ OBRAZY POCHÁZEJÍ Z DOBY RESTAURACE KŘÍŽOVÉ CESTY (PROVEDL AKADEMICKÝ SOCHAŘ VLADIMÍR KRNINSKÝ) V LETECH 1991 – 93; JEJICH AUTOREM JE MALÍŘ ROMAN BRICHCÍN, KTERÝ POUŽIL TECHNIKU EMAIL – SMALT.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?