KŘÍŽOVÁ CESTA V KŘEŠÍNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KŘEŠÍN

OBEC KŘEŠÍN NAJDEME NEDALEKO MĚSTA PACOVA. V MÍSTĚ NALEZNEME ZAJÍMAVÝ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE A SAMOZŘEJMĚ I KŘÍŽOVOU CESTU. TA MÁ OBVYKLÝCH 14 ZASTAVENÍ A VEDE PRÁVĚ OD ZMÍNĚNÉHO KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE NA PROTILEHLÉ NÁVRŠÍ S KALVÁRIÍ. ZASTAVENÍ MAJÍ PODOBU JEDNODUCHÝCH KAMENNÝCH SLOUPKŮ, JEJICHŽ ZTVÁRNĚNÍ VYCHÁZÍ Z BOŽÍCH MUK. HORNÍ, POLOKRUHOVĚ ZAKONČENÁ KAPLICE MÁ MĚLKÝ VÝKLENEK, VE KTERÉM JSOU UMÍSTĚNY OBRAZY POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA. PŮVODNĚ PRÝ BYLY OBRÁZKY VYMALOVÁNY NA KOVOVÝCH DESKÁCH, DNES JSOU OBRÁZKY MALOVANÉ OLEJOVÝMI BARVAMI NA POZINKOVÝ PLECH A FIXOVÁNY LESKLÝM LAKEM.

KALVÁRIE JE TVOŘENA TŘEMI KOVANÝMI KŘÍŽI, KTERÉ JSOU OSAZENY V KAMENNÝCH SOKLECH. OBA KRAJNÍ KŘÍŽE NESOU ZNAK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NA PROSTŘEDNÍM JE UMÍSTĚN KORPUS KRISTA, V DOLNÍ ČÁSTI PAK PANNA MARIE BOLESTNÁ.

VZNIK KŘÍŽOVÉ CESTY V KŘEŠÍNĚ JE DATOVÁN DO ROKU 1791, NA MAPÁCH Z ROKU 1830 VŠAK CESTA VYZNAČENA NENÍ. MÍSTO NÍ JE V MAPĚ ZOBRAZEN SOUBOR DEVÍTI KŘÍŽŮ Z CENTRA OBCE K TZV. ZELENKOVU MLÝNU. PODLE FARNÍ KRONIKY PROBĚHLA OBNOVA KŘÍŽOVÉ CESTY V ROCE 1859. LZE SE DOMNÍVAT, ŽE TEHDY BYLA ZASTAVENÍ ZPRACOVÁNA Z KAMENE A ZMĚNĚNO TAKÉ JEJICH UMÍSTĚNÍ PŘÍMO DO CENTRA OBCE.

DALŠÍ Z EVIDOVANÝCH OPRAV JE Z ROKU 1900 A POTÉ Z LET PŘED ROKEM 1945. NĚKTERÉ Z KAMENNÝCH SLOUPKŮ BYLY TEHDY PŘESUNUTY NA BŘEH POTOKA MOHELNICE. POSLEDNÍ A OPRAVDU ZEVRUBNÁ OBNOVA CELÉ KŘÍŽOVÉ CESTY PROBĚHLA V ROCE 2012. 

                                                                                    ZPRACOVÁNO DLE PUBLIKACE „KŘÍŽOVÁ CESTA V KŘEŠÍNĚ -“ INFORMAČNÍ MATERIÁL K PROJEKTU OBNOVA DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH STAVEB II

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?