KŘÍŽOVÁ CESTA V LUKAVCI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LUKAVEC

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZPRÁVA O LUKAVCI JE Z ROKU 1352, KDY SE ZDE PŘIPOMÍNÁ JAKO DRŽITEL TVRZE VLADYCKÝ ROD LUKAVECKÝCH Z LUKAVCE, KTERÝ V MÍSTĚ ZŮSTÁVÁ AŽ DO POČÁTKU 17. STOLETÍ.

V ROCE 1543 SE LUKAVEC UVÁDÍ POPRVÉ JAKO MĚSTEČKO, KTERÉ V ROCE 1582 ZÍSKÁVÁ OD CÍSAŘE RUDOLFA II. PRIVILEGIUM NA POŘÁDÁNÍ DVOU VÝROČNÍCH TRHŮ. PŮVODNÍ KOSTELÍK PANNY MARIE STÁVAJÍCÍ ZA LUKAVCEM NA HŘBITOVĚ V ROCE 1760 VYHOŘEL. NOVÝ KOSTEL, ZASVĚCENÝ SV. VÁCLAVOVI, BYL JIŽ POSTAVEN NA NÁMĚSTÍ, A TO ROVNĚŽ NA MÍSTĚ PŮVODNÍ KAPLE. STALO SE TAK V LETECH 1774 – 1781. POZDNĚ BAROKNÍ KOSTEL VŠAK V ROCE 1865 OPĚT VYHOŘEL; BYL OBNOVEN PSEUDOSLOHOVĚ.

ZÁMEK BYL ZALOŽEN PŮVODNĚ JAKO VODNÍ TVRZ, KTERÁ BYLA V 16. STOLETÍ PŘESTAVĚNA V POZDNĚ GOTICKÉM A RENESANČNÍM SLOHU NA ZÁMEK; V 18. STOLETÍ BYL UPRAVENÝ BAROKNĚ. V ROCE 1914 BYL ZÁMEK OBNOVEN ARCHITEKTEM L. SKŘIVÁNKEM. V ANGLICKÉM PARKU JE KLASICISTNÍ PAVILON HŘÍBEK Z KONCE 18. STOLETÍ, KDE ŽILA RODINA BÁSNÍKA ANTONÍNA SOVY. V ROCE 1958 UPRAVEN JAKO PAMĚTNÍ SÍŇ ANTONÍNA SOVY.

NÁZEV KŘÍŽOVÁ CESTA U SVATÉHO ROCHA POCHÁZÍ Z DOBY, KDY NA TOMTO MÍSTĚ STÁVAL KAPLE SV. ROCHA, OCHRÁNCE PŘED MOŘEM. TATO KAPLE BOHUŽEL NEEXISTUJE A AN JEJIM MÍSTĚ STOJÍ BOŽÍ MUKA STEJNÉHO ZASVĚCENÍ. PODLE KRONIKY MĚSTYSU LUKAVEC EXISTOVALA V MĚSTEČKU DŘEVĚNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA EXISTENCI DOKLÁDÁ ZÁZNAM Z ROKU 1810, VYPOČÍTÁVAJÍCÍ NÁKLADY NA JEJÍ RENOVACI. V ROCE 1853 BYLY DŘEVĚNÉ SLOUPY NAHRAZENY ŽULOVÝMI KAMENNÝMI SLOUPKY.K DOKONČENÍ OBNOVY DOŠLO O DVA ROKY POZDĚJI; TEHDY BYLY NA KAMENNÝCH ZÁKLADECH VZTYČENY TŘI KŘÍŽE PŘEDSTAVUJÍCÍ KALVÁRII, Z TOHO DVA KŘÍŽE POSTRANNÍ KOVANÉ, PROSTŘEDNÍ ZHOTOVEN ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO PODSTAVEC. KŘÍŽOVÁ CESTA V TÉ DOBĚ FUNGOVALA TAK, ŽE SLOUPKY BYLY V HORNÍ ČÁSTI VYBAVENY SKOBOU, NA KTEROU SE V DOBĚ POBOŽNOSTI ZAVĚŠOVALY OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY Z KOSTELA SV. VÁCLAVA. PO POBOŽNOSTI SE OBRAZY OPĚT VRACELY DO KOSTELA.

V ROCE 2009 BYLA CELÁ KŘÍŽOVÁ CESTA OBNOVENA, PŮVODNÍ SUBTILNÍ ŽULOVÉ SLOUPKY BYLY NAHRAZENY SLOUPKY ROVNĚŽ ŽULOVÝMI, ALE VE HMOTĚ MOHUTNĚJŠÍ. CELÉ DÍLO BYLO PROVEDENO FIRMOU KM KÁMEN, A.S. PELHŘIMOV.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?