KŘÍŽOVÁ CESTA V LUKAVCI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LUKAVEC

PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA  V LUKAVCI VEDLA OD KOSTELA SV. VÁCLAVA KE KAPLI SV. ROCHA; V ROCE 1853 DŘEVO NAHRADILY JEDNODUCHÉ KAMENNÉ SLOUPKY. OD ROKU 2009 CESTU TVOŘÍ SLOUPY ZE SVĚTLÉ ŽULY, DO KTERÝCH JSOU V HORNÍ ČÁSTI VSAZENY DESKY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?