KŘÍŽOVÁ CESTA NA BUDÍNSKÉ CESTĚ VE STRUHÁCH U ŽIROVNICE

KŘÍŽOVÁ CESTA V ŽIROVNICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽIROVNICE

PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

NAŠE PUTOVÁNÍ PO KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH NÁS PŘIVÁDÍ DO KRAJE MEZI MĚSTY PELHŘIMOV, TELČ A JINDŘICHŮV HRADEC, DO KRAJE PLNÉHO MALEBNÝCH MĚSTEČEK, HISTORICKÝCH PAMÁTEK A KRÁSNÉ PŘÍRODY. MEZI TĚMITO MÍSTY ZAUJÍMÁ ČELNÍ POSTAVENÍ ATRAKTIVNÍ MĚSTO ŽIROVNICE.

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O ŽIROVNICI POCHÁZÍ Z ROKU 1358, ALE ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY TUHOVÉ KERAMIKY SVĚDČÍ O TOM, ŽE KRAJ BYL OSÍDLEN UŽ V POLOVINĚ 13. STOLETÍ. HISTORIE MĚSTA JE SPJATA S HISTORIÍ ZÁMKU, KTERÝ STOJÍ NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO KAMENNÉHO HRADU. TEN SE MŮŽE POCHLUBIT NEJVĚTŠÍ FRESKOVOU VÝZDOBOU V ČECHÁCH, POCHÁZEJÍCÍ Z 15. STOLETÍ PŘI PŘESTAVBĚ ZÁMKU ZA VÁCLAVA VENCELÍKA. V POLOVINĚ 16. STOLETÍ ZÍSKALI ŽIROVNICKÉ PANSTVÍ DO SVÉHO MAJETKU PÁNI Z HRADCE, KTEŘÍ TU ZKOUŠELI MARNĚ TĚŽIT STŘÍBRO. OD KONCE 17. STOLETÍ VLASTNILI ŽIROVNICKÉ PANSTVÍ ŠTERNBERKOVÉ. V ROCE 1854 BYLA ŽIROVNICE POVÝŠENA NA MĚSTO A O DESET POZDĚJI SE STALA ZNÁMOU DÍKY KNOFLÍKÁŘSKÉMU PRŮMYSLU. VÝROBU PERLEŤOVÝCH KNOFLÍKŮ ZAVEDL JOSEF ŽAMPACH A NA TUTO TRADICI NAVAZUJE I DNEŠNÍ PRŮMYSLOVÁ VÝROBA.

 

TEXTY AUTORA KŘÍŽOVÉ CESTY JOSEFA BOUCHALA

AUTOREM OBRÁZKŮ JE ŽIROVNICKÝ MALÍŘ SAMOUK JOSEF BOUCHAL

NÁS NEJVÍCE ZAJÍMÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ VZNIKLA ZCELA NEDÁVNO. ZA CESTOU SE MUSÍME VYDAT DO LESA, KTERÝ SE ROZKLÁDÁ MEZI ŽIROVNICÍ A POČÁTKY, A KTERÉMU SE ŘÍKÁ VE STRUHÁCH. TUDY VEDE STARÁ CESTA, KTERÉ SE ŘÍKÁ BUDÍNSKÁ, A SNAD JIŽ OD STŘEDOVĚKU PROPOJOVALA PRÁVĚ ŽIROVNICI A POČÁTKY. V ROCE 2020 BYLY NA STROMY PODÉL TÉTO STEZKY V ÚSEKU ASI 500 METRŮ POVĚŠENY OBRÁZKY KŘÍŽOVÉ CESTY. JEJICH AUTOREM JE PAN JOSEF BOUCHAL, ŽIROVNICKÝ MALÍŘ SAMOUK, KTERÝ JE TAKÉ JIŽ DVANÁCT LET BRATREM ŠTĚPÁNEM, KTERÝM SE STAL PO VSTUPU DO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU.

OBRÁZKY JSOU MALOVANÉ NA PŘEKLIŽCE KLASICKÝMI OLEJOVÝMI BARVAMI

OBRÁZKY JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ JSOU MALOVANÉ OLEJOVÝMI BARVAMI NA PŘEKLIŽCE A CHRÁNĚNY POVRCHOVOU LAZUROU PŘED ROZMARY POČASÍ.  POD PRVNÍM OBRÁZKEM S MOTIVEM JEŽÍŠOVA ODSOUZENÍ PILÁTEM JE V RÁMEČKU POVÍDÁNÍ S POPISEM NĚKTERÝCH ARTEFAKTŮ SPOJENÝCH S OSOBOU JEŽÍŠE /SVATÉ KOPÍ, SVATÝ GRÁL, BIBLICKÝ BARABÁŠ/ A TAKÉ AUTOROVO ZAMYŠLENÍ: TATO KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA ZHOTOVENA AUTOREM K ZAMYŠLENÍ NAD OTÁZKOU, KDO JSME, PROČ JSME A KAM JDEME. ZKUSTE SE TEDY ZASTAVIT A SAMI V SOBĚ SE ZAMYSLET, ZDA CESTA, PO KTERÉ SE UBÍRÁME, NÁS VEDE SPRÁVNÝM SMĚREM. BRATR ŠTĚPÁN.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA V JIŽ ZMÍNĚNÉM ROCE 2020; ZASTAVENÍ SVĚTIL R. D. PROF. PAEDDR. THDR. MUDR. JAROSLAV MAX KAŠPARŮ, PH.D., LÉKAŘ, PEDAGOG A TAKÉ DUCHOVNÍ ŘECKO-KATOLICKÉ CÍRKVE. JEN PRO ZAJÍMAVOST – POČTEM TITULŮ SE PAN DOCENT DOSTAL I DO PELHŘIMOVSKÉ KNIHY ČESKÝCH REKORDŮ.

POSLEDNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

PO BUDÍNSKÉ CESTĚ ODVÁŽELI KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO DO BRIXENU

ZÁVĚREM JE POTŘEBA ZMÍNIT JEŠTĚ JEDNU ZAJÍMAVOST, KTEROU PAN BOUCHAL NEOPOMENE NIKDY PŘIPOMENOUT. PO BUDÍNSKÉ CESTĚ, NA KTERÉ SE KŘÍŽOVÁ CESTA NACHÁZÍ, ODVÁŽELI KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO DO VYHNANSTVÍ V BRIXENU.

ZDROJ: WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA ŽIROVNICE A ROZHLASOVÁ REPORTÁŽ REDAKTORKY DÁŠI KUBÍKOVÉ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?