PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER V MILEVSKU JE NEJSTARŠÍM KLÁŠTEREM V JIŽNÍCH ČECHÁCH

KŘÍŽOVÁ CESTA V MILEVSKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MILEVSKO

BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

TÉHOŽ LÉTA, CO SE TO STALO, TJ. LÉTA PÁNĚ 1187, JÁ JARLOCH PŘIJAL JSEM MÍSTO TOTO A NÁZEV OPATA, V NĚMŽ AŽ PO DNES PRACUJI V MNOHÝCH PROTIVENSTVÍCH A TÉMĚŘ ŽÁDNÉM ZDARU SMILOVÁNÍ BOŽÍ OČEKÁVAJE.

(LETOPIS JARLOCHŮV 1215 – 1222)

TĚMITO SLOVY DOKLÁDÁ JARLOCH, PRVNÍ OPAT MILEVSKÝ, A POKRAČOVATEL KOSMOVY KRONIKY, UVEDENÍ PRVNÍCH PREMONSTRÁTSKÝCH ŘEHOLNÍKŮ NA ZALOŽENÍ, KTERÉ PŘIPRAVOVAL JIŽ OD ROKU 1184 JIŘÍ Z MILEVSKA. KOMUNITA SYNŮ SV. NORBERTA PŘICHÁZÍ ZE ŽELIVA A ZAČÍNAJÍ SE PSÁT DĚJINY PREMONSTRÁTSKÉHO KLÁŠTERA V MILEVSKU. TEN JE NEJSTARŠÍM KLÁŠTEREM JIŽNÍCH ČECH, A NESE STOPY OD ROMÁNSKÉHO OBDOBÍ PŘES GOTIKU AŽ PO JEHO SOUČASNOU PODOBU, KTERÁ BYLA Z VELKÉ ČÁSTI DOTVOŘENA V DOBĚ BAROKNÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA JE V PODOBĚ DŘEVĚNÝCH KŘÍŽŮ

ROKU 1420 HUSITÉ KLÁŠTER VYPÁLILI, ALE PREMONSTRÁTSKÝ DUCH NEPOHASL… POSLEDNÍ OPAT MATYÁŠ UMÍRÁ ROKU 1596 JAKO SOBĚSLAVSKÝ DĚKAN. AVŠAK STRAHOVSKÝ OPAT QUESTENBERK ROKU 1623 USTANOVUJE DOKSANSKÉHO PROBOŠTA KRYŠPÍNA FUKA TITULÁRNÍM MILEVSKÝM OPATEM. MILEVSKÝ KONVENT BYL ROKU 1683 OBNOVEN, ALE JIŽ JAKO PŘEVORSTVÍ PODŘÍZENÉ STRAHOVU. ROKU 1785 JOSEF II. MILEVSKÉ PŘEVORSTVÍ RUŠÍ A ŘEHOLNÍCI ZDE ZŮSTÁVAJÍ POUZE V DUCHOVNÍ SPRÁVĚ.

PADESÁTÁ LÉTA 20. STOLETÍ ZASTAVILA NA ČAS PREMONSTRÁTSKÝ ŽIVOT V MILEVSKU, OVŠEM JIŽ V SEDMDESÁTÝCH LÉTECH SE STAL KLÁŠTER CENTREM DUCHOVNÍ FORMACE NOVÝCH POVOLÁNÍ PRO STRAHOVSKOU KANONII. VŠE BYLO TAJNÉ A NÁSLEDNĚ ZMRAZENO V DOBĚ „NORMALIZACE“.

PO LISTOPADU ROKU 1989 SE PREMONSTRÁTI VRACÍ DO MILEVSKÉHO KLÁŠTERA, ABY ZDE OPĚT OBNOVILI ŘÁDOVÝ ŽIVOT.

CESTA JE JEDNODUCHÁ, ALE PŘESTO KRÁSNÁ

MYŠLENKA TÉTO CESTY V MILEVSKU VZNIKLA JIŽ PŘED DESETI LETY, JEŠTĚ ZA PŮSOBENÍ P. JAKUBA BERKY. VZEŠLA ZE SPOLKU PRO ROZVOJ KULTURY V MILEVSKU, U ZRODU STÁLI MGR. MARTIN TŘEŠTÍK, MGR. JOSEF BÍLEK, P. JAKUB BERKA A DALŠÍ ČLENOVÉ SPOLKU. KONCEPT BYL PŮVODNĚ PONĚKUD ŠIRŠÍ, ZAHRNOVAL KŘÍŽOVOU CESTU A MEDITAČNÍ OKRUH. AUTOREM VÝCHOZÍ STUDIE BYL PLZEŇSKÝ ARCHITEKT A KRAJINÁŘ JAKUB CHVOJKA. MEDITAČNÍ OKRUH MĚL MÍT PODLE KONCEPTU V BLÍZKOSTI KLÁŠTERA UMÍSTĚNÉ SYMBOLICKÉ KAMENNÉ OBJEKTY, JEŽ BY ODKAZOVALY NA DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ČI PRVKY KŘESŤANSKÉ TRADICE. Z NĚJ SE ZATÍM PODAŘILO VE SPOLUPRÁCI S MILEVSKÝMI TURISTY VYZNAČIT TRASU JAKO VYCHÁZKOVÝ OKRUH OKOLO KLÁŠTERA A VYBAVIT HO LAVIČKAMI PRO ODPOČINEK. PŘIBLIŽNĚ O DVA ROKY POZDĚJI ARCHITEKT CHVOJKA VYZNAČIL NÁVRH TRASY A MÍST, KDE BY MĚLA JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY STÁT, A ZA POMOCI MĚSTA A ZAMĚSTNANCŮ DOMU KULTURY SE PODAŘILO UMÍSTIT PRVNÍ PROVIZORNÍ JEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ KŘÍŽE. NĚKOLIKRÁT V POSTNÍ DOBĚ, A PAK JAKO SOUČÁST BARTOLOMĚJSKÉHO POSVÍCENÍ, SE USKUTEČNILA POBOŽNOST - MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY. KŘÍŽE JSOU ZHOTOVENY JOSEFEM KŘÍŽKEM Z CHYŠEK A CESTU UPRAVILY KLÁŠTERNÍ LESY STRAHOV S.R.O. BĚHEM BŘEZNA ROKU 2020.

ZA MOROVÝM HŘBITŮVKEM  PROCHÁZÍ KŘÍŽOVÁ CESTA MOC PĚKNOU ALEJÍ

MÍSTY JSOU HEZKÉ VÝHLEDY NA MĚSTO

KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ ZA KLÁŠTEREM V BLÍZKOSTI HŘBITOVA A KOSTELA SV. JILJÍ. U HLAVNÍ CESTY, KTERÁ SMĚŘUJE K VÁŠOVU MLÝNU, STOJÍ PRVNÍ ZASTAVENÍ CESTY, KTERÁ PAK SMĚŘUJE PŘES LOUKU DO MÍRNÉHO KOPCE A NAPOJUJE SE NA CESTU K MOROVÉMU HŘBITOVU. MÍJÍ MOROVÝ HŘBITOV A STOUPÁ DO MÍRNÉHO KOPCE PO NEZPEVNĚNÉ CESTĚ MEZI POLI K POSLEDNÍMU KŘÍŽKU.

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE POLI A LUKAMI K POSLEDNÍMU ZASTAVENÍ

MILEVSKÝ MOROVÝ HŘBITOV VZNIKL NA TOMTO ODLEHLÉM MÍSTĚ V LETECH 1771 – 1772, KDY ČECHY PO VELKÉ NEÚRODĚ ROKU 1770 ZASÁHLA POSLEDNÍ VELKÁ MOROVÁ EPIDEMIE V HISTORII. V ČECHÁCH TEHDY ZEMŘELO ASI 250 TISÍC LIDÍ A V MILEVSKÉ FARNOSTI SE JINDY OBVYKLÝ POČET ZEMŘELÝCH ZVÝŠIL PĚTINÁSOBNĚ. ROKU 1771 ZDE ZEMŘELO 544 LIDÍ A O ROK POZDĚJI DOKONCE 565 LIDÁ. TEHDY NEBYLO VÝJIMKOU, ŽE SE V JEDINÉM DNI KONALO HNED DESET POHŘBŮ. PĚHEM MORU ZEMŘELI TAKÉ TŘI MILEVŠTÍ KAPLANI /NORBERT LOS, GOTHARD PÝCHA A PAVEL VOTÁPEK/, KTEŘÍ SE NAKAZILI MOREM PŘI PLNĚNÍ VÝCH KNĚŽSKÝCH POVINNOSTÍ. KAMENNÝ POMNÍČEK ZDE DAL KOLEM ROKU 1900 ZHOTOVIT EDUARD SCHIEFER Z WAHLBURGU (1837 – 1906), C.K. PLUKOVNÍK A NĚKDEJŠÍ VELITEL BENEŠOVSKÉHO PĚŠÍHO PLUKU Č. 102, KTERÝ ŽIL V MILEVSKU NA PENZI. ZAŠLÝ POMNÍK DAL ROKU 1935 OBNOVIT MILEVSKÝ DĚKAN TOBIÁŠ STACH.

POMNÍČEK NA MOROVÉM HŘBITOVĚ

ROMÁNSKO - GOTICKÝ KOSTEL SV. JILJÍ, POBLÍŽ KTERÉHO KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ, JE ARCHITEKTONICKY VELICE ZAJÍMAVOU STAVBU, V JÁDRU ROMÁNSKOU, Z 1. TŘETINY 12. STOLETÍ, S CENNÝMI INTERIÉRY A TAKÉ S DOCHOVANÝMI HISTORICKÝMI KONSTRUKCEMI A HODNOTNÝMI ARCHITEKTONICKÝMI DETAILY A STAVEBNÍMI PRVKY. JE CENNÝM ARCHITEKTONICKÝM A URBANISTICKÝM PRVKEM MĚSTA. NÁVŠTĚVNÍKA NA PRVNÍ POHLED UPOUTÁ ROMÁNSKÁ KAMENNÁ VĚŽ S PODSEBITÍM.

http://www.klastermilevsko.cz/ 

ROMÁNSKO - GOTICKÝ KOSTEL SV. JILJÍ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?