KŘÍŽOVÁ CESTA –

CESTA BOLESTNÝCH KAMENŮ V PÍSKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PÍSEK

BOLESTNÉ KAMENY - AUTORSKÝ PROJEKT OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÉ ŠKOLY PÍSEK. JEDNÁ SE O SOCIÁLNĚ ZAMĚŘENÝ PROJEKT, NAD NÍMŽ PŘEVZALI ZÁŠTITU ZPĚVAČKA MARTA KUBIŠOVÁ A PREZIDENT ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE TOMÁŠ HALÍK. NA POČÁTKU REALIZACE PROJEKTU STÁLA SNAHA JEHO TVŮRCŮ O CITLIVÉ A EMPATICKÉ UCHOPENÍ BOLESTÍ MODERNÍHO ČLOVĚKA, SPOLU S HLEDÁNÍM ODPOVĚDÍ NA VYŘČENÉ I NEVYŘČENÉ OTÁZKY TĚCHTO BOLESTÍ, PŘEDEVŠÍM PAK NADĚJE NA KONCI JEDNOTLIVÝCH PŘÍBĚHŮ. POSELSTVÍM PROJEKTU JE PRÁVĚ ONA NADĚJE, KTEROU MNOHDY ZA HRANICÍ NAŠICH BOLESTÍ NEVIDÍME, ANEBO PRO NÁS JIŽ DÁVNO ZHASLA; JSOU TO PŘÍBĚHY ZDÁNLIVĚ BEZNADĚJNÉ, KONČÍCÍ VŠAK NADĚJÍ, KTERÁ SE TAK MŮŽE STÁT I NADĚJÍ PRO NÁS SAMÉ.

NA ZAČÁTKU PROJEKTU MĚLI STUDENTI OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÉ ŠKOLY PÍSEK ZA ÚKOL SESTAVIT ČTRNÁCT BOLESTÍ MODERNÍHO ČLOVĚKA. VZNIKLY TAK BOLESTI S NÁZVEM: NEDOSTATEK LÁSKY – VÝČITKY SVĚDOMÍ – VYLOUČENÍ –ROZPAD RODINY A VZTAHŮ – ZTRÁTA DŮVĚRY A VÍRY – OPUŠTĚNOST –DEPRESE –NÁSILÍ A NENÁVIST –ZÁVIST– ROZCHOD PARTNERŮ –ZRADA –ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ –NEMOC –SMRT BLÍZKÉHO. POČET ZASTAVENÍ SI AUTOR PROJEKTU VYPŮJČIL Z MOTIVU KŘESŤANSKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY, K NÍŽ PŘIDAL JEŠTĚ ZASTAVENÍ PATNÁCTÉ, NADĚJI. PROJEKT BOLESTNÉ KAMENY JE TEDY SVÝM POJETÍM KŘÍŽOVOU CESTOU MODERNÍHO ČLOVĚKA, KTERÁ VŠAK KONČÍ NADĚJÍ.

NA PATNÁCT UVEDENÝCH TÉMAT ZAČALI STUDENTI SBÍRAT PŘÍBĚHY LIDÍ Z CELÉ REPUBLIKY. ČTRNÁCT VYBRANÝCH PŘÍBĚHŮ A PATNÁCTÉ POVÍDÁNÍ O NADĚJI SE STALY SOUČÁSTÍ TŘECH HLAVNÍCH PROJEKTOVÝCH VÝSTUPŮ. JEDNÁ SE O PUTOVNÍ PANELY S KOLÁŽEMI A TEXTY PŘÍBĚHŮ, DÁLE O TZV. NAHRÁVACÍ FÁZI, V JEJÍMŽ RÁMCI PROPŮJČILI PŘÍBĚHŮM SVŮJ HLAS HERCI A JEDEN Z PATRONŮ; TŘETÍM VÝSTUPEM JE VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ, TZV. CESTA BOLESTNÝCH KAMENŮ, USKUTEČNĚNÁ V KRAJINĚ PÍSECKÝCH HOR.

HMATATELNÝM DOVRŠENÍM NEOBVYKLÉHO ZÁMĚRU BYLO TEDY VYBUDOVÁNÍ TZV. KŘÍŽOVÉ CESTY MODERNÍHO ČLOVĚKA, KTERÁ NAŠLA SVÉ MÍSTO V KRAJINĚ PÍSECKÝCH HOR. VYCHÁZÍ ZE SYMBOLIKY KŘESŤANSKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY A JEJÍHO POSELSTVÍ – ČTRNÁCT BOLESTÍ – ČTRNÁCT ZASTAVENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K VRCHOLU  –  ZASTAVENÍ NADĚJE. ZÁSADNÍM TÉMATEM POČÁTEČNÍCH ÚVAH BYLO HLEDÁNÍ TRASY CELÉ CESTY, JEJÍŽ KONEČNOU PODOBU NAVRHL (PÍSECKÝ RODÁK) MVDR. VÁCLAV HOLÝ. TRASA MĚŘÍ 1,5 KM A STOUPÁ Z LOKALITY U VODÁKA MALEBNÝM PROSTOREM PŘÍRODNÍHO PARKU AŽ K VYHLÍDCE PÍSECKÝCH LESNÍKŮ POD VRCHEM JARNÍK.

VÝTVARNÝM ZTVÁRNĚNÍM CESTY BOLESTNÝCH KAMENŮ BYLA POVĚŘENA ARCHITEKTKA LAURA JABLONSKÁ. NÁVRH OD POČÁTKU TEMATICKY PRACOVAL S KAMENEM JAKO SYMBOLEM BŘEMENE A TÍHY, STAVĚL NA MYŠLENCE POHLEDOVĚ DOMINANTNÍCH PRVKŮ, LIDSKÉM MĚŘÍTKU A PRINCIPU VERTIKALITY, KTERÁ ČLOVĚKA PŘESAHUJE. VE SPOLUPRÁCI SE STUDENTY BYLY V PÍSECKÉM KAMENOLOMU VYBRÁNY TVAROVĚ I BAREVNĚ VÝJIMEČNÉ KAMENY O VÁZE PĚTI AŽ SEDMI TUN, KTERÉ BYLY NÁROČNÝM ZPŮSOBEM SVISLE KOTVENY DO TERÉNU. SJEDNOCUJÍCÍM VÝTVARNÝM PRVKEM CESTY SE STAL KRUH JAKO SYMBOL JEDNOTY, ABSOLUTNA, NEKONEČNOSTI A VĚČNOSTI. PRINCIP JE PŘÍTOMEN V KAŽDÉ Z BOLESTÍ A VRCHOLÍ ZASTAVENÍM NADĚJE. NA KAŽDÉM KAMENI JE PŘIPEVNĚNA KOVOVÁ OBRUČ NESOUCÍ NÁZEV BOLESTI A ČOČKU RUBÍNOVÉHO SKLA, SYMBOLIZUJÍCÍHO KAPKU KRVE.

ZA ČTRNÁCTÝM ZASTAVENÍM CESTA PRUDCE STOUPÁ ČLENITÝM TERÉNEM K VRCHOLU – VYHLÍDCE PÍSECKÝCH LESNÍKŮ. PŘENESENĚ LZE I ZDE HLEDAT SOUVISLOST S OBTÍŽNOU CESTOU ZA NADĚJÍ, KE KTERÉ JE TŘEBA VYBURCOVAT VŮLI A ZBYTKY SIL.  KONEC JE TAK I POMYSLNÝM ZAČÁTKEM. ZASTAVENÍ NADĚJE JE ZAVRŠENÍM CESTY VE FAKTICKÉM I PŘENESENÉM SMYSLU SLOVA. SVOU PODOBOU SE Z CELKU VYMYKÁ, MOTIVEM KRUHU CELEK PROPOJUJE. NENÍ JIŽ BŘEMENEM, JE PŘÍSLIBEM. JEDNÁ SE O KRUHOVOU SKULPTURU O PRŮMĚRU 2,5 M VYTVOŘENOU Z MASIVNÍCH KOVOVÝCH PLÁTŮ USPOŘÁDANÝCH VE ČTYŘECH SEGMENTECH, JEJICHŽ ROZHRANÍ VYKRESLUJE V PLOŠE MOTIV KŘÍŽE. JEJÍ STŘED JE PROLOMEN DISKEM Z MATNÉHO SKLA, JÍMŽ PROCHÁZÍ SVĚTLO A KTERÝ TMAVOU PLOCHU KOVU „ROZSVĚCUJE“, JAKO NADĚJE BLÍZKÁ NA DOTEK. POVRCH KOVOVÝCH PLÁTŮ NESE STOPY PO VÍCE NEŽ TISÍCI VYSTŘÍLENÝCH PROJEKTILECH – SYMBOLICKY JSOU TAK PŘIPOMENUTY JIZVY, KTERÉ PO PŘESTÁLÉM ZÁPASE ZŮSTÁVAJÍ OTIŠTĚNY V PAMĚTI. SE ZASTAVENÍM NADĚJE SE NA VYHLÍDCE PÍSECKÝCH LESNÍKŮ KROMĚ MIMOŘÁDNÉHO VÝHLEDU NOVĚ NABÍZÍ I MEDITATIVNÍ PROSTOR POD OTEVŘENOU OBLOHOU, KTERÝ „UNESE“ PROSBY I DÍKY KAŽDÉHO Z NÁVŠTĚVNÍKŮ.

PŘEVZATO Z: http://www.bolestnekameny.cz/

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?