KŘÍŽOVÁ CESTA NA LIBÍN

KŘÍŽOVÁ CESTA NA LIBÍNĚ U PRACHATIC

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PRACHATICE

OSMÉ ZASTAVENÍ NÁDHERNÉ KŘÍŽOVÉ CESTY

LIBÍN - TO ALE NENÍ JEN 122 LET STARÁ ROZHLEDNA. JEN PÁR SET METRŮ OD VRCHOLU STOJÍ ZBYTKY TAKZVANÉ JEŽÍŠOVY SKÁLY. PŘED NĚKOLIKA LETY JI BOHUŽEL STŘELMISTŘI ZMENŠILI, ABY NEZASAHOVALA DO CESTY. STARÁ POVĚST VYPRÁVÍ, ŽE V NÍ BYL UKRYT POKLAD. KDYSI O VELIKONOCÍCH TU MLADÝ ORÁČ NAŠEL VE VYKOTLANÉM STROMU KLÍČ. KDYŽ SE JÍM DOTKL SKÁLY, TA SE ROZESTOUPILA A POKLAD MLADÍKOVI VYDALA. BOHATSTVÍ MU VŠAK ŠTĚSTÍ NEPŘINESLO – DO ROKA ZEMŘEL…

OÁZA KLIDU DOPLNĚNÁ JEN ZPĚVEM PTÁKŮ A ZVUKY ZVONŮ Z NEPŘÍLIŠ VZDÁLENÝCH PRACHATIC – TO UŽ JE LIBÍNSKÁ PŘÍRODNÍ REZERVACE. NA TÉMĚŘ SEDMDESÁTI HEKTARECH PLOCHY TU ROSTOU V MECHEM POKRYTÉ BALVANOVITÉ SUTI HLAVNĚ JEDLE A BUKY. JDE O PŘIROZENÝ HORSKÝ SUŤOVÝ LES.

POSLEDNÍ ZASTAVENÍ JE ARCHITEKTONICKY ODLIŠNÉ OD OSTATNÍCH

NA OKRAJI REZERVACE STOJÍ KAPLE SVATÉHO PATRIARCHY, ZASVĚCENÁ ITALSKÉMU SVĚTCI FILIPOVI Z NERI – PATRONU VŠECH HUMORISTŮ. JEJÍMU VZNIKU PŘEDCHÁZEL ZÁZRAK.

V 17. STOLETÍ JISTÝ MLADÍK, VRACEJÍCÍ SE Z VÁLKY V ITÁLII, PŘINESL S SEBOU OBRAZ SVATÉHO FILIPA Z NERI. I POVĚSIL HO NA DŘEVĚNÝ KŮL, STOJÍCÍ U PRAMENE CHLADIVÉ VODY A TO JEN PÁR STOVEK METRŮ OD PRACHATICKÝCH MĚSTSKÝCH BRAN. CTITELÉ SVATÉHO PATRIARCHY, KTEŘÍ PŘICHÁZELI UCTÍT JEHO PAMÁTKU, SE TU VE STUDÁNCE OSVĚŽOVALI, ALE PŘITOM POŠLAPÁVALI LOUKU MÍSTNÍHO SEDLÁKA. TOMU SE TO NELÍBILO, A TAK PRAMEN ZASYPAL KAMENY A OBRAZ UKRYL V LESE. TO ALE NEMĚL DĚLAT. JEHO ČIN NEZŮSTAL BEZ ODPLATY A ON V PODSTATĚ BYL POSTIŽEN NA SVÉM ZDRAVÍ. O OBRAZU SE DLOUHO NEVĚDĚLO, AŽ JEDNOU, POD VĚTVEMI STROMŮ V LESE, NAŠLA HO NĚJAKÁ STAŘENKA. TEN OBJEV BYL POVAŽOVÁN ZA ZÁZRAK, PROTOŽE OBRAZ BYL NALEZEN V KRÁSNÉM STAVU, TAK, JAKO BY BYL PRÁVĚ VYMALOVÁN.

KAPLE SVATÉHO FILIPA Z NERI

PRACHATIČTÍ MĚŠŤANÉ NECHALI NA MÍSTĚ NÁLEZU POSTAVIT PRO ZACHRÁNĚNÝ OBRAZ DŘEVĚNOU KAPLI (1691). K TÉ ČASTO MÍŘILA PROCESÍ A HOJNĚ JI NAVŠTĚVOVALI POUTNÍCI. DŮVODEM BYL TAKÉ PRAMEN MIMOŘÁDNĚ STUDENÉ VODY S ÚDAJNĚ LÉČIVÝMI ÚČINKY, KTERÝ U NÍ VYVĚRÁ. KAPLE BYLA V ROCE 1803 PŘESTAVĚNA NA KAPLI ZDĚNOU SE ŠINDELOVOU STŘECHOU, V ROCE 1861 PŘESTAVĚNOU DO SOUČASNÉ PODOBY.

V ROCE 1859 TU VZNIKLA I KRÁSNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, MAJÍCÍ PRVKY JIHOČESKÉHO SELSKÉHO BAROKA. PŘI OPRAVĚ V ROCE 2004 SE KAPLIČKY DOČKALY I ZCELA NOVÝCH OBRAZŮ. JEJICH AUTOŘI, DVOJICE VÝTVARNÍKŮ VÁCLAV KUNEŠ A JEHO DCERA LUCIE ULÍKOVÁ, VYCHÁZELI PRÁVĚ Z TRADIC 19. STOLETÍ.

SOUČASNÉ OBRAZY VYTVOŘILI VÁCLAV KUNEŠ A JEHO DCERA LUCIE ULÍKOVÁ-KUNEŠOVÁ

ROZHLEDNA LIBÍN

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?