KŘÍŽOVÁ CESTA V BOROVÉ LADĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V BOROVÉ LADĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NOVÉ HUTĚ

KAPLE SV. ANNY

KAPLI V BOROVÝCH LADECH NECHALI POSTAVIT ROKU 1860 ZDEJŠÍ MANŽELÉ FRANZ A DOROTHEA MÜLLEROVI Z ČP. 2. KAPLE BYLA PŮVODNĚ ZASVĚCENA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE. BĚHEM ROKU V NÍ MOHLY BÝT SLOUŽENY TŘI MŠE SVATÉ. JEDNA SE MOHLA KONAT 2. ČERVENCE, DRUHÁ BUĎ K OSLAVĚ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, NEBO NA SVÁTEK SVATÉ ANNY A TŘETÍ MŠE 14. ZÁŘÍ. TA NA SVATOU ANNU BYLA DOPROVÁZENA TŘÍDENNÍ ANNENSKOU POUTÍ (ANNAFEST), SLAVNOSTÍ, KTERÁ BYLA NAVŠTĚVOVÁNA VĚŘÍCÍMI ZE ŠIROKÉHO ŠUMAVSKÉHO OKOLÍ.

KAPLI JEŠTĚ NÁLEŽELA ZDĚNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA O 14 ZASTAVENÍCH. NA NÁVRŠÍ NAD KŘÍŽOVOU CESTOU BYL 18. ZÁŘÍ 1864 VZTYČEN ŽELEZNÝ KŘÍŽ, KTERÝ ROVNĚŽ POŘÍDILI MANŽELÉ MÜLLEROVI.

ZA KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ROCE 1956 BYLA KAPLE ZBOŘENA A STEJNÝ OSUD POTKAL I KŘÍŽOVOU CESTU. Z PŮVODNÍCH SAKRÁLNÍCH OBJEKTŮ SE ZACHOVAL POUZE ŽELEZNÝ KŘÍŽ, KTERÝ BYL V ROCE 2006 OPRAVEN.

NA MÍSTĚ ZBOŘENÉ KAPLE NECHALA PANÍ IDA MIKEŠOVÁ, RODAČKA Z BOROVÝCH LAD, POSTAVIT DŘEVĚNÝ KŘÍŽ, O KTERÝ SE AŽ DO SVÉ SMRTI STARALA.

INTERIÉR KAPLE SV. ANNY S OBRAZEM OD MARTINY PORTYKOVÉ

VŠECHNY KAPLE BYLY NOVĚ POSTAVENY

V ROCE 2006 DOŠLO K OBNOVĚ A VYSVĚCENÍ NOVÉ KAPLE I KŘÍŽOVÉ CESTY. PROJEKTY PRO JEJICH ZNOVUPOSTAVENÍ NECHALI PODLE STARÝCH DOCHOVANÝCH FOTOGRAFIÍ ZHOTOVIT MANŽELÉ ANTONÍN A ANNA MYSLIVCOVI. KAPLE BYLA POSTAVENA PÉČÍ OBCE BOROVÁ LADA A BYLA FINANCOVÁNA Z PROSTŘEDKŮ OBCE, JIHOČESKÉHO KRAJE A PROGRAMU OBNOVY VENKOVA. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA REALIZOVÁNA DÍKY DARŮM NĚMECKÝCH RODÁKŮ Z NĚKDEJŠÍ OBCE NOVÝ SVĚT, MÍSTNÍCH OBYVATEL A DALŠÍCH PŘÍZNIVCŮ. OLTÁŘ V KAPLI ZHOTOVILA FIRMA JAROSLAVA KREJČÍHO Z VACOVA. OLTÁŘNÍ OBRAZ NAMALOVALA A OBCI DAROVALA MARTINA PORTYKOVÁ. MALBY NA JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍCH KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU DÍLEM OLGY LEITKEPOVÉ; ZVON V KAPLI VYROBILA FIRMA RUDOLFA PERNERA Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC.

OBNOVENÁ KAPLE A KŘÍŽOVÁ CESTA BYLY SLAVNOSTNĚ POSVĚCENY DNE 30. ČERVENCE 2006 MSGR. KARLEM FOŘTEM.

JEDNA Z KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

PAŠIJOVÉ SCÉNY V KAPLÍCH ZTVÁRNILA OLGA LEITKEPOVÁ

JEDEN Z MNOHA PŘÍBĚHŮ O KAPLI A KŘÍŽOVÉ CESTĚ

CESTOVAT V DÁVNÝCH DOBÁCH ŠUMAVOU NEBYLA NIKDY PROCHÁZKA. CESTY BYLY VE ŠPATNÉM STAVU, STAVĚNÉ PRO VOLSKÉ A KOŇSKÉ POTAHY. V ŘÍDCE OSÍDLENÝCH HORÁCH O NEBEZPEČÍ NEBYLA NIKDY NOUZE. BYL KONEC ZÁŘÍ. NA ŠUMAVU SE VRÁTILO TEPLÉ POZDNÍ LÉTO. NA CESTÁCH BYLY JEŠTĚ NEVYSCHLÉ LOKÁČE PO NEDÁVNÝCH DEŠTÍCH. HORSKÉ POTŮČKY SE OPĚT VRÁTILY DO SVÝCH STALETÝCH KORYT. BRZY Z RÁNA VYJEL Z BAVORSKÉHO FREYUNGU SE SVOJÍ RODINOU OBCHODNÍK ZA NÁKUPEM RŮZNÝCH VÝROBKŮ DO ZNÁMÉHO FRANTIŠKOVA. KONĚ SI BUJNĚ POHAZOVALI HLAVOU A NA OTÝPKÁCH SENA NA KOŇSKÝCH HOUNÍCH SE SPOKOJENĚ USADILA OBCHODNÍKOVA ŽENA S DCERUŠKOU, KTERÁ BYLA SLEPÁ. DCERKA SE VELMI RADOVALA Z DLOUHÉ CESTY. BYLO TO POPRVÉ, KDY JÍ RODIČE SEBOU VZALI. ŘINČENÍ POSTROJŮ, ŠUM LESA, ZPĚV PTÁKŮ A ZURČENÍ POTŮČKŮ A K TOMU VYPRÁVĚNÍ MATKY, KTERÁ BARVITĚ LÍČILA KRAJ, KTERÝM PROJÍŽDĚLI, TO VŠE VSTUPOVALO DO DUŠE NEVIDOMÉ. BYLO TO STEJNĚ KRÁSNÉ A PRO DÍVKU PŘEDSTAVIVÉ, JAKO ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ, KDY MAMINKA PŘEDČÍTALA Z MODLITEBNÍCH KNIH, NEBO STARÝCH KALENDÁŘŮ.

V POZDNÍCH ODPOLEDNÍCH HODINÁCH, KDY PROJÍŽDĚLI NEVELKOU OSADOU ZAHRÁDKAMI, ZAČALY NEPŘÍJEMNĚ VRZAT LOUKOTĚ V ZADNÍM KOLE. VYPADLÝ KOVOVÝ HŘEB BYL NAHRAZEN NOVÝM A VŮZ SE ZNOVU ROZJEL K BLÍŽÍCÍMU SE CÍLI. U KŘÍŽOVÉ CESTY A KAPLE SV. ANNY PŘED BOROVÝMI LADY OBCHODNÍK ZASTAVIL. VŠICHNI, JAKO SPRÁVNÍ KŘESŤANÉ SE POKŘIŽOVALI A KRÁTKOU MODLITBOU PODĚKOVALI SV. ANNĚ ZA DOSAVADNÍ ZDÁRNÝ PRŮBĚH CESTY. POTÉ SE KOŇSKÝ POVOZ ROZJEL, ALE UJEL JEN PÁR METRŮ, KDYŽ PRUDKÝ NÁRAZ NA KÁMEN ZPŮSOBIL ZNAČNÉ POŠKOZENÍ KOLA, KTERÉ JIŽ PŘEDTÍM ZPŮSOBILO MALÉ ZDRŽENÍ NA ZAHRÁDKÁCH. NEZBÝVALO NEŽ JEJ SEJMOUT Z NÁPRAVY A OPRAVIT V NEDALEKÉM FERCHENHAIDSKÉM MLÝNĚ. ŽENA S DCEROU ZŮSTALY U KAPLE A VROUCNĚ SE MODLILY, ABY JIM BYLO POMOŽENO. ZAPADAJÍCÍ SLUNÍČKO NAPOSLED SVÝMI PAPRSKY POZLATILO CELÝ KRAJ A OZÁŘILO CELOU KAPLI. TU NÁHLE PŘI MODLITBĚ SLEPÁ DCERKA ZVOLALA: „MAMINKO, VIDÍM NA OLTÁŘÍČKU NAMALOVANOU PANÍ.“ SLEPÁ DÍVENKA ZAČALA VIDĚT. BĚŽELY S MATKOU NAPROTI DO NEDALEKÉHO MLÝNA, PRÁVĚ KDYŽ OTEC VYVALOVAL PŘED SEBOU PRÁVĚ OPRAVENÉ KOLO. DCERKA JIŽ ZDÁLKY NA SVÉHO OTCE VOLALA: “TATÍNKU, TATÍNKU, JÁ VIDÍM! SVATÁ ANNA MNE UZDRAVILA.“

TATO DÍVKA SE K TÉTO KAPLI ZNOVA VRACÍ JAKO DOSPĚLÁ ŽENA. KDYŽ V ROCE 1912 SE KONAL SVĚTOVÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES VE VÍDNI, TATO ŽENA PŘI ZPÁTEČNÍ PĚŠÍ CESTĚ Z VÍDNĚ PUTUJE K FERCHENHAIDSKÉ KAPLI, ABY SV. ANNĚ PODĚKOVALA ZA UZDRAVENÍ.

LITINOVÝ KŘÍŽ JAKO JEDINÝ POZŮSTATEK PŮVODNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?