KŘÍŽOVÁ CESTA V BOROVÉ LADĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V BOROVÉ LADĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NOVÉ HUTĚ

KAPLE SV. ANNY

INTERIÉR KAPLE SV. ANNY S OBRAZEM OD MARTINY PORTYKOVÉ

KAPLI V BOROVÝCH LADECH NECHALI POSTAVIT ROKU 1860 ZDEJŠÍ MANŽELÉ FRANZ A DOROTHEA MÜLLEROVI Z ČP. 2. KAPLE BYLA PŮVODNĚ ZASVĚCENA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE. BĚHEM ROKU V NÍ MOHLY BÝT SLOUŽENY TŘI MŠE SVATÉ. JEDNA SE MOHLA KONAT 2. ČERVENCE, DRUHÁ BUĎ K OSLAVĚ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, NEBO NA SVÁTEK SVATÉ ANNY A TŘETÍ MŠE 14. ZÁŘÍ. TA NA SVATOU ANNU BYLA DOPROVÁZENA TŘÍDENNÍ ANNENSKOU POUTÍ (ANNAFEST), SLAVNOSTÍ, KTERÁ BYLA NAVŠTĚVOVÁNA VĚŘÍCÍMI ZE ŠIROKÉHO ŠUMAVSKÉHO OKOLÍ.

KE KAPLI JEŠTĚ NÁLEŽELA ZDĚNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA O 14 ZASTAVENÍCH. NA NÁVRŠÍ NAD KŘÍŽOVOU CESTOU BYL 18. ZÁŘÍ 1864 VZTYČEN ŽELEZNÝ KŘÍŽ, KTERÝ ROVNĚŽ POŘÍDILI MANŽELÉ MÜLLEROVI.

ZA KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ROCE 1956 BYLA KAPLE ZBOŘENA A STEJNÝ OSUD POTKAL I KŘÍŽOVOU CESTU. Z PŮVODNÍCH SAKRÁLNÍCH OBJEKTŮ SE ZACHOVAL POUZE ŽELEZNÝ KŘÍŽ, KTERÝ BYL V ROCE 2006 OPRAVEN.

NA MÍSTĚ ZBOŘENÉ KAPLE NECHALA PANÍ IDA MIKEŠOVÁ, RODAČKA Z BOROVÝCH LAD, POSTAVIT DŘEVĚNÝ KŘÍŽ, O KTERÝ SE AŽ DO SVÉ SMRTI STARALA.

V ROCE 2006 DOŠLO K OBNOVĚ A VYSVĚCENÍ NOVÉ KAPLE I KŘÍŽOVÉ CESTY. PROJEKTY PRO JEJICH ZNOVUPOSTAVENÍ NECHALI PODLE STARÝCH DOCHOVANÝCH FOTOGRAFIÍ ZHOTOVIT MANŽELÉ ANTONÍN A ANNA MYSLIVCOVI. KAPLE BYLA POSTAVENA PÉČÍ OBCE BOROVÁ LADA A BYLA FINANCOVÁNA Z PROSTŘEDKŮ OBCE, JIHOČESKÉHO KRAJE A PROGRAMU OBNOVY VENKOVA. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA REALIZOVÁNA DÍKY DARŮM NĚMECKÝCH RODÁKŮ Z NĚKDEJŠÍ OBCE NOVÝ SVĚT, MÍSTNÍCH OBYVATEL A DALŠÍCH PŘÍZNIVCŮ. OLTÁŘ V KAPLI ZHOTOVILA FIRMA JAROSLAVA KREJČÍHO Z VACOVA. OLTÁŘNÍ OBRAZ NAMALOVALA A OBCI DAROVALA MARTINA PORTYKOVÁ. MALBY NA JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍCH KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU DÍLEM OLGY LEITKEPOVÉ; ZVON V KAPLI VYROBILA FIRMA RUDOLFA PERNERA Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC.

OBNOVENÁ KAPLE A KŘÍŽOVÁ CESTA BYLY SLAVNOSTNĚ POSVĚCENY DNE 30. ČERVENCE 2006 MSGR. KARLEM FOŘTEM.

VŠECHNY KAPLE BYLY NOVĚ POSTAVENY

JEDNA Z KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

PAŠIJOVÉ SCÉNY V KAPLÍCH ZTVÁRNILA OLGA LEITKEPOVÁ

LITINOVÝ KŘÍŽ JAKO JEDINÝ POZŮSTATEK PŮVODNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?